Przetarg 7872824 - ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA...

   
Analizuj Zamówienie 7872824 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-14
przedmiot ogłoszenia
ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROG
POWIATOWĄ NR 1278F KOŁCZYN-SULĘCIN
Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2411.15.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1278F KOŁCZYN-SULĘCIN
Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 22 od km ok 37628 do km
ok 38307. Dla zadania uzyskano decyzję nr 1/2019 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Wojewodę Lubuskiego znak: IB.II.7820.2019.I.Baj z dnia 20.05.2019 r.
Inwestycja leży w województwie lubuskim, powiecie sulęcińskim, gminie Krzeszyce
i obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 22 i DP 1278F poza terenem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Kołczyn i Maszków leżących w ciągu drogi powiatowej nr 1278F.
Zakres robót obejmuje:
Rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 37628 do km 38307 (697m)
a) wykonanie dodatkowych pasów ruchów dla pojazdów skręcających w lewo
z drogi z pierwszeństwem przejazdu oddzielone od przeciwnych kierunków jazdy wyspą dzielącą środkową o szer. 2,0 m;
b) na przecięciu drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową nr 1278F wykonanie skrzyżowania skanalizowanego z wyspą dzielącą na obu wlotach drogi podporządkowanej;
(powierzchnia wysp dzielących z kostki kamiennej – 1275 m2)
Rozbudowę drogi powiatowej nr 1278F - dwa odcinki przeznaczone do rozbudowy:
a) północny z kierunku Kołczyn o długości 138 m
b) południowy z kierunku Sulęcin o długości 149 m
(długości odcinków podano od granicy istniejącego pasa drogowego drogi krajowej
nr 22).
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się