Przetarg 7957569 - Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów –...

   
Analizuj Zamówienie 7957569 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-02-08
przedmiot ogłoszenia
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalny
ch (pustostany) – Część I – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kawęczyńskiej 39 m 17 w Warszawie w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część swz tj. przedmiarach robót dla poszczególnych lokali, szkicach lokali dla poszczególnych lokali, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie umowy i siwz.

DNZP.261.2.2021
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna
podbranża malowanie, remont, wykończenie, instalacje wewnętrzne, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45310000, 45330000, 45400000, 45420000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się