Przetarg 8424896 - Remont drogi woj. 139 m. Mierczany na odcinku od km 33+194...

   
Analizuj Zamówienie 8424896 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-28
przedmiot ogłoszenia
Remont drogi woj. 139 m. Mierczany na odcinku od km 33194 do km 33760

1) Przedmiotem zamówienia są: - roboty przygotowawcze
- podbudowy- nawierzchnie- roboty wykończenioweSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

ZDW-ZG-WZA- 3318-51/2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8477583 2021-11-04
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOŚCIELISKO Budowa/ przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej K420061 ul. Nędzy Kubińca wraz z budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego- zadanie realizowane w ramach Rzędowego Funduszu...
8475263 2021-11-04
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU Remont drogi powiatowej nr 1683W Warka – Przylot na odcinku Ostrołęka Lokalizacja robót:Droga powiatowa Nr 1683W Warka - Przylot, Gmina WarkaOd km 8+820 do km 10+020 (długość odcinka uzależ...
8475254 2021-11-04
godz. 10:30
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASK Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Łasku Część 1: Część I - Wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejści...
8473620 2021-11-04
godz. 12:00
URZĄD GMINY KARNIEWO Przebudowa pasa drogowego ulicy Olszynowej, Działkowej,Piaskowej i Brzozowej w zakresie budowy jezdni, chodników , zjazdów miejsc postojowych wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem w ms...
8476434 2021-11-05
godz. 09:00
URZĄD GMINY DŁUGOSIODŁO Modernizacja drogi gminnej nr 440208W wraz z utwardzeniem pobocza w miejscowości Ostrykół Włościański 1) Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni o ...
8481326 2021-11-08
godz. 09:30
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522B w miejscowości Pietkowo (gm. Poświętne) ZP.2620.73.2021
8482833 2021-11-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY DZIKOWIEC Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa trzech dróg gminnych w miejscowości Wilcza Wola. Pierwsze zadanie będzie polegać na przebudowie...
8481338 2021-11-08
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W SANOKU Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Sanockiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowościach: Niebieszczany, Besko, Sanok, Pobiedno Część 1: Zadanie 1. „Prze...
8482040 2021-11-10
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 3315 E w miejscowości Bełdów Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odnowie nawierzchni bitumicznej jezdni wr...
8482281 2021-11-19
godz. 08:00
NADLEŚNICTWO KALISZ Z/S W SZAŁE Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kalisz w roku 2022 Numer referencyjny: SA.270.8.2021 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie ...