Zlecenie 7262153 - Przedmiotem zamówienia są: usługi przygotowania i dostawy...

   
Analizuj Zamówienie 7262153 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-03
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia są: usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego
Domu Opieki w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 1, realizowana w ramach projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”.
Przewidywana ilość posiłków nie więcej niż 24 450 (przez posiłek rozumie się zestaw złożony ze śniadania z napojami, drugiego śniadania- przekąski stałe, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji z napojem) w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.03.2022r. przez 28/29/30/31 dni w miesiącu, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie obejmuje przygotowanie, serwis, dostarczenie wydanie, śniadania z napojami, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji oraz odbiór resztek po posiłkach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłku odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi.
Posiłki należy dowozić do Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 1, siedem dni w tygodniu (w tym święta) uwzględniając poniższe godziny posiłków :
 Śniadanie z napojami 8:00-8:30
 Drugie śniadanie-przekąski stałe 10.30-11.00
 Obiad(dwudaniowy) z kompotem 13:00-13:30
 Podwieczorek 15.30-16.00
 Kolacja 17.30-18.00
W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją usługi transportu, serwisu (podanie głównych posiłków), termosów, odbioru resztek.
Posiłki mają być zgodne z opisem zamówienia tj. Jadłospisem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający, każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedniego będzie informował o konkretnej ilości posiłków w odpowiednich grupach żywieniowych.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu termosach zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem. Posiłki mają być poporcjowane. O temperaturze odpowiednio:
 Gorące zupy minimum 83 °C
 Gorące drugie dania i inne gorące posiłki minimum 65 °C
 Surówki i sałatki maksimum 15°C Cel zamówienia Usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 1, realizowana w ramach projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są: usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 1, realizowana w ramach projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”.
Przewidywana ilość posiłków nie więcej niż 24 450 (przez posiłek rozumie się zestaw złożony ze śniadania z napojami, drugiego śniadania- przekąski stałe, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji z napojem) w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.03.2022r. przez 28/29/30/31 dni w miesiącu, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie obejmuje przygotowanie, serwis, dostarczenie wydanie, śniadania z napojami, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji oraz odbiór resztek po posiłkach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłku odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi.
Posiłki należy dowozić do Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 1, siedem dni w tygodniu (w tym święta) uwzględniając poniższe godziny posiłków :
 Śniadanie z napojami 8:00-8:30
 Drugie śniadanie-przekąski stałe 10.30-11.00
 Obiad(dwudaniowy) z kompotem 13:00-13:30
 Podwieczorek 15.30-16.00
 Kolacja 17.30-18.00
W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją usługi transportu, serwisu (podanie głównych posiłków), termosów, odbioru resztek.
Posiłki mają być zgodne z opisem zamówienia tj. Jadłospisem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
1. Zamawiający, każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedniego będzie informował o konkretnej ilości posiłków w odpowiednich grupach żywieniowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu termosach zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem. Posiłki mają być poporcjowane. O temperaturze odpowiednio:
 Gorące zupy minimum 83 °C
 Gorące drugie dania i inne gorące posiłki minimum 65 °C
 Surówki i sałatki maksimum 15°C
Wykonawca zobowiązany jest przygotować posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie używając produktów typu instant oraz gotowych wyrobów typu mrożone pierogi, klopsy itp. Wykonawca przy sporządzeniu jadłospisów uwzględniać będzie sezonowość dostępnych na rynku świeżych produktów, szczególnie warzyw i owoców.
Planowane posiłki powinny zapewnić: urozmaicenie pod względem ich składu oraz atrakcyjność sensoryczną z uwzględnieniem smaku, zapachu, kolorystyki (kontrast barw poszczególnych składowych posiłków), niepowtarzalność potraw przez okres 14 dni (jadłospis do publikacji) oraz co najmniej 3 razy w tygodniu kolacje powinny być na ciepło.
Zamawiający dopuszcza zmianę menu dziennego na menu specjalne związane ze świętami, urodzinami czy innymi okazjami obchodzonymi w CDO w Dębicy uwzględniające inne elementy składowe, niż wskazane w ofercie (tort, świeże ciasto, ciasteczka itd.), w oparciu o dostępne menu Wykonawcy, na dzień składania zamówienia, po uzgodnieniach z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania diety indywidualnej nieprzewidzianej w niniejszym zapytaniu.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania HACCP oraz do przechowywania próbek żywnościowych przez 72 godziny pobieranych zgodnie z procedurą w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywnościowych
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 55520000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się