Zlecenie 8059295 - Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr...

   
Zamówienie 8059295 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-04-02
przedmiot zlecenia
Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLD.01.02.02-10-0026/18 pn. „Opracowanie wielowyjściowych ultraszybkich stacji łado
wania samochodów elektrycznych drugiej generacji (2G)” (dalej: „Projekt”) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dostawca/Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Dostawca/Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLD.01.02.02-10-0026/18 pn. „Opracowanie wielowyjściowych ultraszybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych drugiej generacji (2G)” (dalej: „Projekt”) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dostawca/Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Dostawca/Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLD.01.02.02-10-0026/18 pn. „Opracowanie wielowyjściowych ultraszybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych drugiej generacji (2G)” (dalej: „Projekt”) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dostawca/Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Dostawca/Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLD.01.02.02-10-0026/18 pn. „Opracowanie wielowyjściowych ultraszybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych drugiej generacji (2G)” (dalej: „Projekt”) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dostawca/Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Dostawca/Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 31700000, 31711100, 31712350
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się