Przetarg 7894454 - Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie...

   
Analizuj Zamówienie 7894454 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-23
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry.
Numer referencyjny: BZP.271.88.2020.AR

Przedmiotem zamówienia
są roboty budowlane związane z przebudową Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry w Gorzowie Wlkp. na dz. nr 2149/1, 2149/2, 2149/3, 2621, 2150, 2148/6, 2151/1 obręb 5 - Śródmieście obejmująca remont istniejącej nawierzchni utwardzonej wraz z regulacją wysokościową, wykonanie elementów odwodnienia, przebudowę odcinka ul. Obotryckiej w zakresie obramowania jezdni, wykonanie elementów zieleni i małej architektury.
Szczegółowy opis zakresu zamówienia został zawarty w Rozdziale III pkt 2 SIWZ.
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, mała architektura
kody CPV 45200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się