Przetarg 8871992 - Przebudowa dróg gminnych w m. Budachów, Dobrosułów i...

   
Analizuj Zamówienie 8871992 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-28
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa dróg gminnych w m. Budachów, Dobrosułów i Gryżyna w Gminie Bytnica

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:3.1. Przedmio
tem zamówienia jest robota budowlana (zaprojektowanie i wykonanie) polegająca na przebudowie dróg gminnych w m. Budachów, Dobrosułów i Gryżyna w postaci:3.1.1. m. Budachów - przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej publicznej Nr F000816 położonej we wsi Budachów o następującej długości wydzielonych odcinków:a) 591,00m od km 0000.00 do km 0591,00 (kilometraż lokalny)b) 405,00m od km 0000.00 do km 0405.0 (kilometraż lokalny)Razem przebudowa drogi na długości: 594,50405,00 = 999,50m;3.1.2. m. Dobrosułów – przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę odcinków dróg gminnych wewnętrznych położonych we wsi Dobrosułów o długościach:a) 487,00m od km 0000.00 do km 0487,00 (kilometraż lokalny)b) 155,50m od km 0000.00 do km 0150.50 (kilometraż lokalny)Razem przebudowa dróg na długości: 487,0155,5 = 642,50m3.1.3. m. Gryżyna – przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej publicznej Nr F000812 położonej we wsi Gryżyna od km 0000.00 do km 1047.35 z przerwą od km 0403.20 do km 0451.55, tj. o długości projektowanych robót wynoszącej 999.00m.3.2. Dokumentacja techniczna będąca uszczegółowieniem opisu przedmiotu zamówienia (w tym przedmiar robót) stanowi załącznik 1 do SWZ.3.3. Zamawiający wymaga udzielenia 36 -miesięcznej gwarancji na całość robót.

BZP.271.2.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00156087/01 z dnia: 2022-05-12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 14:00
Po zmianie:
2022-05-18 14:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 15:00
Po zmianie:
2022-05-18 15:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-16
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45000000, 45100000, 45200000, 45230000, 45233000, 45233142, 71000000, 71300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8919548 2022-06-06
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO OLESNO Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Olesno w 2022 roku Zamówienie będzie polegało na wykonaniu prac związanych z konserwacją i utrzymaniem dróg leśnych na terenie będącym ...
8919258 2022-06-06
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Budowa ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie Łódzkim 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Srebrna Polana w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w Konstantynowie Łódzkim. W zakresie budowy...
8906357 2022-06-06
godz. 12:00
URZĄD GMINY STARY ZAMOŚĆ Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wierzba 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji bu­dynku administracyjno-magazynowego w mi...
8917758 2022-06-07
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W TARNOWIE Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Remont mostu na rz. Biała o nr JNI 30002681 w ciągu ul. Krakowskiej" w ramach zadania "Projekty remontów mostów" Zamówienie obejmuje wy...
8917636 2022-06-07
godz. 14:30
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach. Budowa Boiska Szkolnego oraz placu zabaw wraz z terenami towarzyszącymi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :- załączniku 6.1 do SWZ ...
8923275 2022-06-08
godz. 08:30
URZĄD MIASTA I GMINY KĘTRZYN Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie Przedmiot zamówienia obejmuje utwardzenie terenu podwórza na zapleczu budynków przy ulicy...
8903694 2022-06-09
godz. 10:00
CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W IWONICZU-ZDROJU Zagospodarowanie terenu wokół CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju (w trybie zaprojektuj-zbuduj) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania ...
8921964 2022-06-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Położenie kostki brukowej + zrobienie tarasu od zaraz Witam mamy do położenia 270m2 kostki brukowej + zrobienie tarasu zewnętrznego około 70m2 kostka, krawężniki, palisady, płytki tarasowe ...
8921965 2022-06-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Położenie kostki brukowej + zrobienie tarasu od zaraz Witam mamy do położenia 270m2 kostki brukowej + zrobienie tarasu zewnętrznego około 70m2 kostka, krawężniki, palisady, płytki tarasowe ...
8920584 2022-06-23
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dróg powiatowych nr 2040K, 2007K i 2029K z podziałem na 3 części. Numer referencyjny: ZDP.ZP.271.8.2022 Przedmiotem zamówienia jest Op...