Przetarg 7902286 - Przebudowa dróg gminnych na działkach o nr ew. 1206 i...

   
Analizuj Zamówienie 7902286 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-29
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa dróg gminnych na działkach o nr ew. 1206 i 1429/2 w m. Słońsk
Numer referencyjny: ZP.271.15.2020.TT

Roboty bu
dowlane branży drogowej
Roboty budowlane branży elektrycznej - wymiana oświetlenia ulicznego
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna: przedmiar robót, STWiOR
branża Drogownictwo, Energoelektryczna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, oświetlenie
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się