Przetarg 8359779 - „Przebudowa budynku DPS zgodnie z decyzjami Komendanta...

   
Analizuj Zamówienie 8359779 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-27
przedmiot ogłoszenia
„Przebudowa budynku DPS zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego PSP dostosowująca budynek do wymogów ppoż.” - Rozbudowa i
nstalacji wodociągowej przeciwpożarowej

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich.2. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, która obejmuje:1) opis techniczny wraz z rysunkami 2) przedmiar robót

DPS/ZP/2/2021
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ochrona, Wodno - kanalizacyjna
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, sprzęt i instalacje p-poż, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się