Przetarg 7585447 - Przebudowa budynku biurowego ul. Zjednoczenia 104 i 106 w...

   
Analizuj Zamówienie 7585447 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-13
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa budynku biurowego ul. Zjednoczenia 104 i 106 w Zielonej Górze
Numer referencyjny: DZP-OZ.2610.346.2020

1. Przedmio
tem zamówienia jest przebudowa budynku biurowego przy ul. Zjednoczenia 104 i 106 w Zielonej Górze. Zakres robót obejmuje przebudowę pomieszczeń biurowych, pomieszczeń archiwum, wykonanie sieci LAN, elektrycznej, alarmowej, sanitarnej i klimatyzacji. ETAP III jest ostatnim etapem prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń do zgodności z istniejącymi przepisami BHP, p-poż. i prawa budowlanego.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 120 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Wymagany min. termin gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik nr 1 a do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540135647-N-2020 z dnia: 2020-07-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-28, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 10:00,
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45300000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się