Zlecenie 8662326 - „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start 2” w...

   
Zamówienie 8662326 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-20
przedmiot zlecenia
„Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start 2” w ramach PAL

CZĘŚĆ I zamówienia – kurs prawa jazdy „KAT-B” 1.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu prawa jazdy „KAT-B” dla 15 uczestników projektu Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start 2” w ramach PAL” w okresie od marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 2. Każdy Wykonawca musi przedstawić wstępny harmonogram zajęć, nazwiska i uprawnienia trenerów oraz: • min. 3-letnie doświadczenie kadry wykonawcy udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami/referencjami m.in. 200 h. • Wykształcenie ISCED od 4-8 3. W ramach kursu prawa jazdy kat. B zakres zamówienia obejmuje: • przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 godzin/osobę (w tym 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych/osobę) zgodnie obowiązującymi przepisami; • przeprowadzenie badań lekarskich uprawniających do przystąpienia do udziału w kursie prawa jazdy kat. B dla wszystkich uczestników; • pokrycie kosztów wynagrodzenia wykładowców i instruktorów nauki jazdy; • pokrycie wszelkich kosztów związanych z przystąpieniem każdego uczestnika do maksymalnie dwóch zewnętrznych egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B, zarówno teoretycznych jak i praktycznych przeprowadzanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, tj.: Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej lub opłat egzaminacyjnych za każdego uczestnika kursu (max 2); • pokrycie kosztów wykonania fotografii (spełniające wymogi Wydziału Komunikacji) dla wszystkich uczestników kursu; • zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia na własność materiałów dydaktycznych i pomocniczych niezbędnych do realizacji kursu (podręcznik, płyta CD z przykładowymi testami egzaminacyjnymi, notatnik, długopis); • zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie.CZĘŚĆ II zamówienia – poradnictwo prawne 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników projektu Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start 2” w ramach PAL” w okresie od lutego 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. 2. Każdy Wykonawca musi przedstawić wstępny harmonogram zajęć, nazwiska oraz uprawnienia realizatorów oraz: • min. 3-letnie doświadczenie kadry wykonawcy udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami/referencjami m.in. 200 h. • Wykształcenie wyższe ISCED od 6-8 – obowiązkowe. 3. Poradnictwo prawne obejmuje udzielanie uczestnikom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m. in.: • prawa rodzinnego i opiekuńczego; • zabezpieczenia społecznego; • ochrony praw lokatorów, spraw mieszkaniowych; • zabezpieczenia społecznego; • i inne wynikające z potrzeb uczestników; W/w zakres poradnictwa prawnego dotyczy wyłącznie spraw bezpośrednio związanych ze wsparciem uczestnika projektu i jego najbliższej rodziny. 4. Zakres obowiązków prawnika: • poradnictwo prawne w kwestiach dotyczących prawa cywilnego, porad majątkowych, mieszkaniowych, prawa rodzinnego, prawa osób niepełnosprawnych, prawa pracy i innych kwestiach prawnych zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników; • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych; • rzetelne wykonywanie obowiązków; • bieżące informowanie koordynatora projektu o stanie prowadzonego poradnictwa, w tym w szczególności niezwłoczne informowanie o zaistniałych problemach; • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań; • zakres poradnictwa prawnego musi być dostosowany do osobistych potrzeb uczestnika. 5. Poradnictwo prawne obejmuje: • w 2022 roku - 130 godzin łącznie, w tym:  24 spotkań grupowych po 4 godziny każde (96 godzin);  34 spotkań indywidualnych po 1 godzinie każde (34 godziny); • w 2023 roku - 30 godzin łącznie, w tym:  5 spotkań grupowych po 4 godziny każde (20 godzin);  10 spotkań indywidualnych po 1 godzinie każde (10 godziny); Łącznie spotkań grupowych i indywidualnych 160 godzin. 6. Prawnik dokumentuje informacje dotyczące prowadzonego poradnictwa dla każdej osoby w co najmniej poniższym zakresie (spotkania indywidualne – indywidualne karty): a) imię i nazwisko uczestnika projektu; b) wynik procesu doradczego, dotyczący sposobu rozwiązania problemu prawnego; c) zalecenia dotyczące dalszego postępowania; d) podpis uczestnika projektu pod dokumentacją poświadczający uczestnictwo w spotkaniu.CZĘŚĆ III zamówienia – świadczenie usługi przez 2 animatorów lokalnych 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przez dwóch animatorów lokalnych dla uczestników projektu Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start 2” w ramach PAL” w okresie od lutego 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na: • świadczenie usługi przez dwóch animatorów lokalnych; • świadczenie usługi przez jednego animatora lokalnego. 3. Realizacja 165 godzin przez 1 animatora lokalnego, 330 godzin przez 2 animatorów lokalnych wsparcia grupowego dla uczestników projektu. Zajęcia muszą być odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby uczestników projektu. Łącznie 165 godzin świadczonych przez 1 animatora od lutego 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku: • 2022 roku - 125 godzin; • 2023 roku – 40 godzin. 4. Każdy Wykonawca musi przedstawić wstępny harmonogram zajęć, nazwiska i uprawnienia animatorów lokalnych oraz: • min. 3-letnie doświadczenie w pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami/referencjami m.in. 200 h; • wykształcenie wyższe ISCED od 6-8 – obowiązkowe. 5. Zakres obowiązków animatora lokalnego: a) przygotowanie planów działań animacyjnych na obszarze realizacji projektu; b) organizacja spotkań edukacyjnych, poświęconych lokalnym tradycjom, świętom oraz wydarzeniom, które odbywać się będą w gminie Sępólno Krajeńskie; c) przygotowanie materiałów dla uczestników; d) prowadzenie zajęć z rękodzieła (np. zajęcia z filcu, zajęcia z gliny, przygotowywanie ozdób świątecznych i inne wg. potrzeb społeczności lokalnej); e) współpraca z zespołem projektowym; f) prowadzenie bieżącej dokumentacji z realizacji działań, prowadzenie działań sprawozdawczych z realizacji działań. 6. Koszty związane z dojazdem do miejsc realizacji zajęć z animatorem pokrywa Wykonawca.
branża Ekonomia, prawo i organizacja, Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża usługi prawne, druki, foldery, informatory
kody CPV 22454000, 79100000, 98300000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi prawne , druki, foldery, informatory

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8901282 2022-05-17
godz. 10:00
ALCHEMIA S.A. HBT/22760 Etykiety samoprzylepne 60x59,5
8900033 2022-05-18
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Świadczenie kompleksowych usług prawnych (na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie) w szczególności z zakresu doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego ...
8899511 2022-05-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę druk ulotki: A5 - 130g - 4/4 - 15000 szt
8900594 2022-05-20
godz. 09:00
FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Trzciana (woj. małopolskie, powiat bocheński) w ramach projektu pn.: „„K...
8900658 2022-05-20
godz. 09:30
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W POZNANIU Świadczenie kompleksowych usług pomocy prawnej, obejmującej w szczególności przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. ...
8906024 2022-05-23
godz. 00:00
SZPITAL CZERNIAKOWSKI SP. Z O.O. Dostawa kodów kreskowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o.
8909782 2022-05-25
godz. 10:00
FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA W KOSZALINIE Realizacja usługi wydruku materiałów promocyjnych z dostawą o następującym zakresie zamówienia: a) PLAKATY o następujących parametrach: • Kolorystyka: kolor jednostronnie 4/0, • Format: A3, ...
8909341 2022-05-25
godz. 13:00
TORUŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINIE Dostawa druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.
8908292 2022-05-27
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE Zakup wraz z dostawą druków dla potrzeb Szpitala Część 1: Pakiet nr I – Druki Część 2: Pakiet nr II – Recepty Część 3: Pakiet nr III – Książki medyczne EZ/215/31/2022
8890497 2022-06-09
godz. 12:00
OCTOPUS VR SP. Z O.O. Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - OBSZAR VIII - e-materiały dla branży ceramiczno-szklarskiej, chemicznej 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usłu...