Przetarg 7741970 - POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O...

   
Analizuj Zamówienie 7741970 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-08
przedmiot ogłoszenia
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODS
TAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ DROBIU I WĘDLIN Z DROBIU, SPRAWA NR 66/PN/2020.
Numer referencyjny: Sprawa 66-PN-2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa drobiowego i wędlin z drobiu sukcesywnie z częstotliwością trzy razy w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15112000, 15112300, 15131135
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się