Przetarg 7559760 - POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O...

   
Analizuj Zamówienie 7559760 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-29
przedmiot ogłoszenia
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODS
TAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA NAPRAWĘ WIATY SZKOLENIOWEJ NR 27 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM W SULECHOWIE, SPRAWA NR 28P/PN/2020.
Numer referencyjny: SPRAWA NR 28P/PN/2020.

Przedmiotem zamówienia jest: naprawa obiektu wolnostojącego – wiata szkoleniowa zlokalizowana w Sulechowie przy ul. Wojska Polskiego 1.
Wiata jest obiektem otwartym bez ścian zewnętrznych o konstrukcji stalowej, przykryta jednospadowym dachem. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa. Zadaszenie opiera się na słupach stalowych okrągłych, zamocowanych sztywno w podłożu betonowym. Rozstaw słupów 290 cm. Do słupów zamontowany jest na sztywno ceownik (belki główne pokrycia) do nich przymocowane są kątowniki (łaty). Wiata ma kształt prostokąta. Szkielet konstrukcji z kształtowników stalowych (kątowniki, ceowniki, rury) zabezpieczony przed korozją przez malowanie. Wyposażenie w instalację – brak. Do konstrukcji ścian zamocowane są gabloty i tablice informacyjne.
Stan techniczny pokrycia i elementów pokrycia jest zły, liczne ślady zaawansowanej korozji.

Zakres robót i usług do realizacji:
1) rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku,
2) rozebranie łat stalowych z kątownika i belek głównych z ceownika,
3) czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowej wiaty,
4) gruntowanie i dwukrotne malowanie elementów stalowych ścian i dachu,
5) montaż belek głównych z profili zamkniętych 100x50x5mm,
6) montaż łat stalowych obustronnie ocynkowanych typu omega lub z profili zamkniętych,
7) pokrycie dachu blachą dachówkową w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia z dachówki,
8) montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze blacho-dachówki (wiatrownic),
9) montaż rynny i rury spustowej o śr. 8 cm z blachy powlekanej w kolorze blacho-dachówki,
transport i utylizacja odpadów z rozbiórki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 11
Przedmiar - załącznik nr 12
branża Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża konstrukcje inne
kody CPV 44112100, 45000000, 45261100, 45262000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się