Zlecenie 7325310 - OSZACOWANIE ZAMÓWNIENIA „ODRA VELO – ODRA VELO Budowa...

   
Analizuj Zamówienie 7325310 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-10
przedmiot zlecenia
OSZACOWANIE ZAMÓWNIENIA „ODRA VELO – ODRA VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na
pograniczu polsko – niemieckim”

Opracowanie Master Planu dla województwa lubuskiego, określającego plan rozwoju infrastruktury i turystyki rowerowej na obszarze wsparcia na pograniczu polsko-niemieckim poprzez budowę systemu informacji turystycznej składającego się z Platformy „Odra Velo” oraz wyznaczeniu sieci szlaków turystyki rowerowej. Wyznaczona sieć będzie bazować na istniejącej i planowanej infrastrukturze drogowej i rowerowej, będącej w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo), Skarbu Państwa na terenie województwa lubuskiego oraz infrastrukturze dróg leśnych na terenach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Szczecinie. Wyznaczone szlaki rowerowe mają łączyć się z istniejącą siecią szlaków rowerowych na terenie obszaru wsparcia po stronie niemieckiej oraz łączyć się z siecią szlaków rowerowych w ościennych województwach na terenie Polski. Ponadto, w ramach zadania zostaną określone lokalizacje dotyczące przyszłej infrastruktury rowerowej związanej z oznakowaniem, tablicami informacyjnymi stojakami na rowery oraz Miejscami Obsługi Rowerów wraz z ich wyposażeniem. Cel zamówienia Opracowanie Master Planu dla województwa lubuskiego, określającego plan rozwoju infrastruktury i turystyki rowerowej na obszarze wsparcia na pograniczu polsko-niemieckim poprzez budowę systemu informacji turystycznej składającego się z Platformy „Odra Velo” oraz wyznaczeniu sieci szlaków turystyki rowerowej. Wyznaczona sieć będzie bazować na istniejącej i planowanej infrastrukturze drogowej i rowerowej, będącej w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo), Skarbu Państwa na terenie województwa lubuskiego oraz infrastrukturze dróg leśnych na terenach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Szczecinie. Wyznaczone szlaki rowerowe mają łączyć się z istniejącą siecią szlaków rowerowych na terenie obszaru wsparcia po stronie niemieckiej oraz łączyć się z siecią szlaków rowerowych w ościennych województwach na terenie Polski. Ponadto, w ramach zadania zostaną określone lokalizacje dotyczące przyszłej infrastruktury rowerowej związanej z oznakowaniem, tablicami informacyjnymi stojakami na rowery oraz Miejscami Obsługi Rowerów wraz z ich wyposażeniem.
Główne elementy zamówienia:

1. INWENTARYZACJA
Określenie długości i przebiegu tras rowerowych w województwie lubuskim z wykorzystaniem istniejących i planowanych ścieżek rowerowych, dróg publicznych oraz dróg leśnych.

2. KONCEPCJA
Koncepcja będzie służyć do realizacji przyszłych inwestycji w zakresie rozwoju turystyki rowerowej na terenie województwa lubuskiego i ma skłonić gminy i powiaty do wspólnych projektów w oparciu o opracowaną koncepcję dotyczącą głównych szlaków/tras.

3. APLIKACJA MOBILNA DLA UŻYTKOWNIKÓW TRAS ROWEROWYCH
Dzięki aplikacji mobilnej użytkownicy otrzymają informacje na temat wybranych obiektów, produktów i atrakcji turystycznych województwa lubuskiego oraz możliwości uprawiania turystyki rowerowej w regionie. Dodatkowo założono zakup w ramach pilotażu infokiosków. Przedmiot zamówienia Inwentaryzacja ma polegać na sporządzeniu w formie graficznej i opisowej wraz z niezbędnymi zestawieniami, szczegółowej analizy wszystkich dróg publicznych, wewnętrznych i leśnych ze szczególnym uwzględnieniem istniejących i planowanych ścieżek rowerowych, tras rowerowych z terenu województwa lubuskiego, które mogą służyć do wyznaczenia szlaków rowerowych komunikacji rowerowej. Ponadto, należy zebrać informacje na temat atrakcji turystycznych na terenie województwa lubuskiego, które będą stanowić bazę do opracowania koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków rowerowych (lokalnych, regionalnych i głównych).
Inwentaryzację należy wykonać w oparciu o analizę powiązań z istniejącymi i planowanymi szlakami, trasami, ścieżkami rowerowymi.
Opracowanie szczegółowej koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych o charakterze rekreacyjnym na terenie województwa lubuskiego z uwzględnieniem infrastruktury rowerowej na obszarze wsparcia i województwach ościennych poprzez wyznaczenie 4 tras głównych z wykorzystaniem krajowych korytarzy rowerowych oraz 20 szlaków regionalnych lub lokalnych, w oparciu o opracowaną Inwentaryzację.
Platforma „Odra Velo” obejmować będzie mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach współpracujący z istniejącą aplikacją niemiecką administrowaną przez Związek Turystyczny Seenland Odra-Spree e. v. z Bad Saarow. Produkt będzie obejmował również pięcioletnią usługę aktualizacji utworzonej aplikacji, moduł „rozszerzonej rzeczywistości” prezentującej wybrane atrakcje województwa lubuskiego, czytnika i generatora fotokodów (QR kodów) oraz funkcji rozpoznawania wybranych obiektów (budynków) na podstawie obrazu pozyskanego z kamery urządzenia mobilnego.
Dzięki Aplikacji Mobilnej użytkownicy otrzymają informacje na temat wybranych obiektów, produktów i atrakcji turystycznych województwa lubuskiego oraz możliwości uprawiania turystyki rowerowej w regionie lubuskim. Aplikacja będzie przygotowana w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Załączniki dostępne po przesłaniu wniosku o ich udostępnienie.
branża Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia
podbranża bazy danych
kody CPV 79320000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się