Zlecenie 7475160 - Ośrodek Integracji Społecznej – jako beneficjent i...

   
Zamówienie 7475160 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-12
przedmiot zlecenia
Ośrodek Integracji Społecznej – jako beneficjent i realizator projektu pt. „Razem dla Zielonej Góry - utworzenie dziennych
domów pobytu na terenie Miasta Zielona Góra” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne – zaprasza do złożenia oferty na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu 8 osób plus kierowca, służącego do przewozu (zapewnienie transportu) uczestników projektu. Cel zamówienia Celem zamówienie jest zakupienie samochody przystosowanego do przewozu 8 osób plus kierowca, służącego do przewozu (zapewnienie transportu) uczestników projektu pt: „Razem dla Zielonej Góry - utworzenie dziennych domów pobytu na terenie Miasta Zielona Góra” Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu przystosowanego do przewozu 8 osób plus kierowca, służącego do przewozu (zapewnienie transportu) uczestników projektu.

Zakres rzeczowy dostawy:
Samochód przeznaczony do przewozu dziewięciu osób wraz z kierowcą. Samochód musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( teks jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z p. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający nie dopuszcza rejestracji dwuetapowej.
Szczegółowe wymagania:
1) Pojemność silnika - minimalna 1900 cm3, pojemność maksymalna 2200 cm3.
2) Moc silnika – nie mniej niż 110 KM
3) Napęd na przednią oś
4) Paliwo – olej napędowy
5) Rozstaw osi – minimum 2933 mm.
6) Rok produkcji -2019 lub 2020

Wyposażenie :
1) Układ ABS hamulce tarczowe wszystkich kół
2) System automatycznego wyłączania silnika START-STOP
3) Elektroniczna stabilizacja toru jazdy ESP
4) System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania typu ASR
5) Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
6) Klimatyzacja trzystrefowa z dodatkowym sterowaniem i listwami nawiewów w przestrzeni pasażerskiej
7) Elektrycznie regulowane, podgrzewane lusterka boczne
8) Elektrycznie regulowane szyby przednich drzwi
9) Centralny zamek zdalnie sterowany
10) Komputer pokładowy
11) Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcja dozoru wnętrza i zabezpieczenie przed odholowaniem,
12) Drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami ogrzewanymi
13) Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach
14) Wycieraczki tylnej szyby ogrzewanej
15) Immobiliser
16) Instalacja telefoniczna Bluetooth
17) Pełnowymiarowe koło zapasowe
18) Gaśnica, trójkąt, apteczka
19) Zbiornik paliwa na co najmniej 75 litrów
20) Wskaźniki ciśnienia w oponach
21) Gniazdo 12V
22) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
,
Nazwy własne, znaki towarowe i kryteria równoważności
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:
> ma tylko i wyłącznie ułatwić Oferentom / Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
> nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi – pod warunkiem, że oferowane rozwiązanie posiada parametry jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze jak rozwiązanie opisane przez Zamawiającego za pomocą nazw własnych lub znaków towarowych.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych – wykazanie jego równoważności spoczywa na Oferencie / Wykonawcy, który jest zobowiązany do udowodnienia, że ten sprzęt w równoważnym stopniu spełnia wymagania opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Tym samym oferując rozwiązania równoważne w odniesieniu do danej pozycji opisanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Oferent / Wykonawca składając ofertę jest zobligowany do:
> przedłożenia stosownej dokumentacji dopuszczającej towar do obrotu i użytkowania, tj. atesty, certyfikaty oraz specyfikację techniczną sprzętu;
> oznaczenia cech charakterystycznych danego sprzętu (np. przez podkreślenie innym kolorem lub przez użycie pogrubionej czcionki) potwierdzających zgodność oferowanego równoważnego sprzętu ze sprzętem opisanym przez Zamawiającego.
branża Motoryzacja
podbranża samochody osobowe
kody CPV 34110000, 34115200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się