Przetarg 7384130 - NAPRAWA I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7384130 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-12
przedmiot ogłoszenia
NAPRAWA I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA STRZELCE KRAJEŃSKIE W 2020 R.
Numer referencyjny: SA.270.1.2.2020


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych obejmujących utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, uszkodzonych w wyniku eksploatacji oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Roboty te polegają na:
a) awaryjnej naprawie odcinków uszkodzonej nawierzchni leśnych dróg gruntowych na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, wykonywanych przez zakup i wbudowanie maksymalnie 1.450 ton tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0-63 mm ze skały litej albo kamienia naturalnego kruszonego frakcji 0-63 mm.
b) bieżącej konserwacji nawierzchni dróg leśnych gruntowych, polegająca na przywróceniu nawierzchni profilu poprzecznego i podłużnego równiarką drogową oraz stabilizacja wałem wibracyjnym na odcinku maksymalnie 20 km.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”).
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233141
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się