Przetarg 7503954 - Modernizacja Laboratorium przy ul Fortecznej 12 - Rozbudowa...

   
Analizuj Zamówienie 7503954
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-27
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja Laboratorium przy ul Fortecznej 12 - Rozbudowa budynków przynależnych do budynku „B”
Numer referencyjny: 6/PN/
2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Laboratorium przy ul Fortecznej 12 poprzez rozbudowę budynków przynależnych do budynku „B”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania opisany jest w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik nr 1a do SIWZ – STWiOR, oraz w załączniku nr 1b do SIWZ – przedmiar.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540102320-N-2020 z dnia: 2020-06-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 13:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-29, godzina: 13:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540113381-N-2020 z dnia: 2020-06-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-06-29, godzina: 13:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-07-13, godzina: 13:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540121088-N-2020 z dnia: 2020-07-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Laboratorium przy ul Fortecznej 12 poprzez rozbudowę budynków przynależnych
do budynku „B”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania opisany jest w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik nr 1a do SIWZ
– STWiOR, oraz w załączniku nr 1b do SIWZ – przedmiar.
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Laboratorium przy ul Fortecznej 12 poprzez rozbudowę budynków przynależnych
do budynku „B”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania opisany jest w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik nr 1a do SIWZ
– STWiOR, w załączniku nr 1b do SIWZ – przedmiar, oraz załczniku nr 1c do SIWZ - projekt wykonawczy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-13, godzina: 13:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-23, godzina: 13:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540132202-N-2020 z dnia: 2020-07-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-23, godzina: 13:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-06, godzina: 13:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540144250-N-2020 z dnia: 2020-08-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-06, godzina: 13:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-25, godzina: 13:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540158365-N-2020 z dnia: 2020-08-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-08-25, godzina: 13:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-08, godzina: 13:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540168870-N-2020 z dnia: 2020-09-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-08, godzina: 13:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 13:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540187666-N-2020 z dnia: 2020-09-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 13:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-14, godzina: 13:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540194520-N-2020 z dnia: 2020-10-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji
Laboratorium przy ul Fortecznej 12 poprzez rozbudowę budynków przynależnych do budynku
„B”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania opisany
jest w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik
nr 1a do SIWZ – STWiOR, w załączniku nr 1b do SIWZ – przedmiar, oraz załczniku nr 1c do
SIWZ - projekt wykonawczy.
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji
Laboratorium przy ul Fortecznej 12 poprzez rozbudowę budynków przynależnych do budynku
„B”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania opisany jest w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik nr 1a do SIWZ – STWiOR, w załączniku nr 1b do SIWZ – przedmiar, załączniku nr 1c do SIWZ – projekt wykonawczy, oraz załączniku nr 1d do SIWZ – projekty branżowe wykonawcze.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-14, godzina: 13:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-22, godzina: 13:30
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się