Przetarg 9946538 - Dostawa wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr...

   
Analizuj Zamówienie 9946538 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-18
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego Numer referencyjny: ZP-35/23

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, tj. wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 6A w ramach 11 pakietów w asortymencie określonym szczegółowo w Formularzach cenowych.
Meble i sprzęt AGD Część nr 1 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, tj. wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 6A w ramach: - Pakietu I – Meble i sprzęt AGD - zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ - Formularzem cenowym. 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie autorstwa P.H.U. Lu. Tech Projekt Jacek Łukaszuk z siedzibą w Białymstoku, w tym zgodnie z: rysunkami szczegółowymi pomieszczeń, rysunkami szczegółowymi mebli, rzutami poziomymi kondygnacji, projektem wizualizacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym i zapisami projektu umowy (załącznika nr 4 do SWZ). 3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Wykonawca oświadczy, że żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia posiadać będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będzie wykonany.
Meble metalowe Część nr 2 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, tj. wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 6A w ramach: - Pakietu II – Meble metalowe - zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ - Formularzem cenowym. 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie autorstwa P.H.U. Lu. Tech Projekt Jacek Łukaszuk z siedzibą w Białymstoku, w tym zgodnie z: rysunkami szczegółowymi pomieszczeń, rysunkami szczegółowymi mebli, rzutami poziomymi kondygnacji, projektem wizualizacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym i zapisami projektu umowy (załącznika nr 4 do SWZ). 3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Wykonawca oświadczy, że żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia posiadać będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będzie wykonany.
Krzesła i fotele Część nr 3 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, tj. wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 6A w ramach: - Pakietu III – Krzesła i fotele - zgodnie z załącznikiem nr 1.3 do SWZ - Formularzem cenowym. 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie autorstwa P.H.U. Lu. Tech Projekt Jacek Łukaszuk z siedzibą w Białymstoku, w tym zgodnie z: rysunkami szczegółowymi pomieszczeń, rysunkami szczegółowymi mebli, rzutami poziomymi kondygnacji, projektem wizualizacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym i zapisami projektu umowy (załącznika nr 4 do SWZ). 3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Wykonawca oświadczy, że żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia posiadać będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będzie wykonany.
Sprzet RTV, audio Część nr 4 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, tj. wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 6A w ramach: - Pakietu IV – Sprzęt RTV, audio - zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do SWZ - Formularzem cenowym. 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie autorstwa P.H.U. Lu. Tech Projekt Jacek Łukaszuk z siedzibą w Białymstoku, w tym zgodnie z: rysunkami szczegółowymi pomieszczeń, rysunkami szczegółowymi mebli, rzutami poziomymi kondygnacji, projektem wizualizacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym i zapisami projektu umowy (załącznika nr 4 do SWZ). 3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Wykonawca oświadczy, że żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia posiadać będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będzie wykonany.
Wyposażenie informatyczne i biurowe Część nr 5 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, tj. wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 6A w ramach: - Pakietu V – Wyposażenie informatyczne i biurowe - zgodnie z załącznikiem nr 1.5 do SWZ - Formularzem cenowym. 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie autorstwa P.H.U. Lu. Tech Projekt Jacek Łukaszuk z siedzibą w Białymstoku, w tym zgodnie z: rysunkami szczegółowymi pomieszczeń, rysunkami szczegółowymi mebli, rzutami poziomymi kondygnacji, projektem wizualizacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym i zapisami projektu umowy (załącznika nr 4 do SWZ). 3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Wykonawca oświadczy, że żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia posiadać będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będzie wykonany. 4. Wykonawca zobowiązany jest do podania: - w Pakiecie V – Wyposażenie informatyczne i biurowe - załącznik nr 1.5 do SWZ: nazwę producenta i model/typ zaoferowanego wyposażenia i oprogramowania;
Aparat EEG z funkcją video (komplet) Część nr 6 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, tj. wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 6A w ramach: - Pakietu VI – Aparat EEG z funkcją video (komplet) - zgodnie z załącznikiem nr 1.6 do SWZ - Formularzem cenowym. 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie autorstwa P.H.U. Lu. Tech Projekt Jacek Łukaszuk z siedzibą w Białymstoku, w tym zgodnie z: rysunkami szczegółowymi pomieszczeń, rysunkami szczegółowymi mebli, rzutami poziomymi kondygnacji, projektem wizualizacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym i zapisami projektu umowy (załącznika nr 4 do SWZ). 3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Wykonawca oświadczy, że żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia posiadać będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będzie wykonany. 4. Wykonawca zobowiązany jest do podania: - w Pakiecie VI – Aparat EEG z funkcją video (komplet) - załącznik nr 1.6 do SWZ: nazwę producenta aparatu EEG oraz model/typ aparatu EEG.
Posturograf Część nr 7 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, tj. wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 6A w ramach: - Pakietu VII – Posturograf - zgodnie z załącznikiem nr 1.7 do SWZ - Formularzem cenowym. 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie autorstwa P.H.U. Lu. Tech Projekt Jacek Łukaszuk z siedzibą w Białymstoku, w tym zgodnie z: rysunkami szczegółowymi pomieszczeń, rysunkami szczegółowymi mebli, rzutami poziomymi kondygnacji, projektem wizualizacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym i zapisami projektu umowy (załącznika nr 4 do SWZ). 3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Wykonawca oświadczy, że żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia posiadać będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będzie wykonany.
System komputerowy do rehabilitacji funkcji poznawczych (komplet) Część nr 8 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, tj. wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 6A w ramach: - Pakietu VIII – System komputerowy do rehabilitacji funkcji poznawczych (komplet) - zgodnie z załącznikiem nr 1.8 do SWZ - Formularzem cenowym. 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie autorstwa P.H.U. Lu. Tech Projekt Jacek Łukaszuk z siedzibą w Białymstoku, w tym zgodnie z: rysunkami szczegółowymi pomieszczeń, rysunkami szczegółowymi mebli, rzutami poziomymi kondygnacji, projektem wizualizacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym i zapisami projektu umowy (załącznika nr 4 do SWZ). 3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Wykonawca oświadczy, że żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia posiadać będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będzie wykonany. 4. Wykonawca zobowiązany jest do podania: - w Pakiecie VIII – System komputerowy do rehabilitacji funkcji poznawczych (komplet) – załącznik nr 1.8 do SWZ: nazwę producenta.
Wyposażenie medyczne drobne Część nr 9 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, tj. wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 6A w ramach: - Pakietu IX – Wyposażenie medyczne drobne - zgodnie z załącznikiem nr 1.9 do SWZ - Formularzem cenowym. 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie autorstwa P.H.U. Lu. Tech Projekt Jacek Łukaszuk z siedzibą w Białymstoku, w tym zgodnie z: rysunkami szczegółowymi pomieszczeń, rysunkami szczegółowymi mebli, rzutami poziomymi kondygnacji, projektem wizualizacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym i zapisami projektu umowy (załącznika nr 4 do SWZ). 3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Wykonawca oświadczy, że żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia posiadać będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będzie wykonany.
Wyposażenie inne Część nr 10 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, tj. wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 6A w ramach: - Pakietu X – Wyposażenie inne - zgodnie z załącznikiem nr 1.10 do SWZ - Formularzem cenowym. 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie autorstwa P.H.U. Lu. Tech Projekt Jacek Łukaszuk z siedzibą w Białymstoku, w tym zgodnie z: rysunkami szczegółowymi pomieszczeń, rysunkami szczegółowymi mebli, rzutami poziomymi kondygnacji, projektem wizualizacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym i zapisami projektu umowy (załącznika nr 4 do SWZ). 3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Wykonawca oświadczy, że żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia posiadać będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będzie wykonany.
Rolety Część nr 11 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, tj. wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 6A w ramach: - Pakietu XI – Rolety - zgodnie z załącznikiem nr 1.11 do SWZ - Formularzem cenowym. 2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie autorstwa P.H.U. Lu. Tech Projekt Jacek Łukaszuk z siedzibą w Białymstoku, w tym zgodnie z: rysunkami szczegółowymi pomieszczeń, rysunkami szczegółowymi mebli, rzutami poziomymi kondygnacji, projektem wizualizacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym i zapisami projektu umowy (załącznika nr 4 do SWZ). 3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Wykonawca oświadczy, że żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia posiadać będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będzie wykonany.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz
podbranża komputery, serwery, oprogramowanie komputerowe, meble i akcesoria, żaluzje rolety, sprzęt rtv, multimedia, akcesoria gospodarstwa domowego
kody CPV 30190000, 30200000, 32320000, 33190000, 39100000, 39113000, 39150000, 39221000, 39515400, 45421151, 45421153, 48900000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , oprogramowanie komputerowe , meble i akcesoria , żaluzje rolety , sprzęt rtv, multimedia , akcesoria gospodarstwa domowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10112898 2023-12-05
godz. 09:00
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY Zakup fabrycznie nowych notebooków z oprogramowaniem.
10106384 2023-12-05
godz. 10:00
STRAŻ MIEJSKA W SKIERNIEWICACH Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu Miasta Skierniewice Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej...
10109521 2023-12-05
godz. 11:00
CENTRUM ŁUKASIEWICZ Usługa utrzymania i rozwoju serwisu WWW zbudowanego w oparciu o platformę CMS dla Sieci Badawczej Łukasiewicz Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania i rozwoju serwisu www zbudowanego...
10057395 2023-12-06
godz. 12:00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Serwis, utrzymanie i rozwój systemu enova365 posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Numer referencyjny: DZZK.51.DZU.2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu (tzw. U...
10078983 2023-12-12
godz. 11:00
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA Tytuł: Dostawa oprogramowania CATIA v5 i Enovia lub oprogramowania równoważnego Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania CATIA v5 i Enovia lub oprogramowania równoważnego ...
10082138 2023-12-14
godz. 11:00
SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Usługi w zakresie wsparcia systemu - Usługa wsparcia technicznego i serwisu Centralnego Systemu ARM
10091943 2023-12-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA POZNAŃ Systemy i serwery informacyjne - Zakup i dostawa czegoś ważnego i dużego
10085071 2023-12-20
godz. 11:00
UNIWERSYTET RZESZOWSKI Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego i pr...
10113002 2024-01-04
godz. 12:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA W WARSZAWIE Opieka serwisowa oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej i konserwacji („ATiK”) przy ek...
10102234 2024-01-08
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE Dostawa oprogramowania oraz sprzętu do kontroli i zarządzania misjami satelitarnymi (MCS-Mission Control Software)