Przetarg 7698015 - Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych...

   
Analizuj Zamówienie 7698015
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-16
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych A i B przy ul. Szegedyńskiej 13A
Numer referencyjny: 42/KT/2020/W

Dostawa wraz z montażem wodomierzy wody zimnej i ciepłej w lokalach mieszkalnych budynków A i B przy ulicy Szegedyńskiej 13A, łącznie z systemem do zdalnego odczytu w następującej ilości :

1. Wodomierze wody zimnej i ciepłej w lokalach mieszkalnych – 1 528 szt.
2. Wodomierze wody zimnej i ciepłej w pom. gospodarczych na parterze bud. B – 8 szt.
3. Wodomierze techniczne – 4 szt.
4. Zasilenie Straży Miejskiej – 1 szt. DN20, L=190 mm
5. Zasilenie „MEDIATEKI” – 1 szt. DN15, L=190 mm
6. Wodomierz kontrolny budynku – 1 szt. DN50, L=200


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540183202-N-2020 z dnia: 2020-09-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-24, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-29, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540184250-N-2020 z dnia: 2020-09-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-29, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-28, godzina: 10:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.4
W ogłoszeniu jest:
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: TAKUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540185006-N-2020 z dnia: 2020-09-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-28, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540193919-N-2020 z dnia: 2020-10-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-11

W ogłoszeniu powinno być:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-18


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest:
II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie maksymalnie do 11.12.2020 r. (od podpisania umowy)
W ogłoszeniu powinno być:
II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie maksymalnie do 18.12.2020 r. (od podpisania umowy)
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża instalacje wewnętrzne, materiały i urządzenia
kody CPV 38421100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się