Przetarg 7598677 - Dostawa sprzętu do przechowywania i niszczenia dokumentów...

   
Analizuj Zamówienie 7598677 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-20
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu do przechowywania i niszczenia dokumentów niejawnych. Część I – Dostawa sprzętu do niszczenie dokumentów
Część II – Dostawa sprzętu do przechowywania informacji niejawnych oraz urządzeń do wykrywania telefonów komórkowych
Numer referencyjny: 28/2020/INFRA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do przechowywania i niszczenia dokumentów niejawnych z podziałem na dwie części:
Część I – Dostawa sprzętu do niszczenie dokumentów
Część II – Dostawa sprzętu do przechowywania informacji niejawnych oraz urządzeń do wykrywania telefonów komórkowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych załączniki nr 1a, 1b do SIWZ oraz we wzorach umów załączniki nr 6a, 6b do SIWZ które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu do niszczenie dokumentów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do przechowywania i niszczenia dokumentów niejawnych z podziałem na dwie części: Część I – Dostawa sprzętu do niszczenie dokumentów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych załączniki nr 1a do SIWZ oraz we wzorach umów załączniki nr 6a do SIWZ które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu do przechowywania informacji niejawnych oraz urządzeń do wykrywania telefonów komórkowych.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do przechowywania i niszczenia dokumentów niejawnych z podziałem na dwie części: Część II – Dostawa sprzętu do przechowywania informacji niejawnych oraz urządzeń do wykrywania telefonów komórkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych załączniki nr 1b do SIWZ oraz we wzorach umów załączniki nr 6b do SIWZ które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540137532-N-2020 z dnia: 2020-07-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1,2
W ogłoszeniu jest:
. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud. nr 33, parter, pom. nr 11 ), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 29.07.2020r. do godz. 9:30.
W ogłoszeniu powinno być:
. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud. nr 33, parter, pom. nr 11 ), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 03.08.2020r. do godz. 9:00.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6,2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-29, godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 09:00
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Ochrona, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża niszczarki, gilotyny, bindownice, maszyny pakujące, sprzęt antywłamaniowy, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 30191400, 31219000, 44421000, 44421710
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się