Przetarg 8203086 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DLA...

   
Analizuj Zamówienie 8203086 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-06-15
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DLA POSZCZEGÓLNYCH SOI 45 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W WĘDRZYNIE

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa materiałów elektrycznych (z przeznaczeniem dla Sekcji Obsługi Infrastruktury: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna - zwane dalej SOI) do 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie.
2. Zamawiający zobowiązuje się przyjąć do magazynu przedmiotowe materiały branży elektrycznej i zapłacić za nie umówioną cenę.
3. Dostarczenie materiałów obejmuje: przetransportowanie z miejsca składowania lub wytworzenia do magazynów SOI, rozładunek ze środka transportu i złożenie w magazynie SOI lub we wskazanym miejscu przez Kierownika SOI.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór zużytych źródeł światła będących odpadem o kodzie 16 02 13, w ilości nie większej niż ilość dostarczonych źródeł światła zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015r. ( Dz.U.2020.1893 t.j. z dnia 2020.10.28).
6. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy do Zamawiającego certyfikaty potwierdzające jakość przedmiotu zamówienia.

Miejsce dostawy – magazyn poszczególnych SOI 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie:
- SOI Wędrzyn, 69-211 Wędrzyn
- SOI Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17
- SOI Skwierzyna, 66-440 Skwierzyna ul. 61 Brygady 1

23/TP/2021
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 30237475, 31150000, 31211310, 31213100, 31223000, 31224100, 31224700, 31320000, 31411000, 31500000, 31521300, 31521330, 31531000, 31532500, 31532510, 31532910, 31600000, 44322200, 44621100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się