Przetarg 8430810 - Dostawa energii elektrycznej do obiektów Centrum...

   
Analizuj Zamówienie 8430810 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-01
przedmiot ogłoszenia
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Słowiańskiej 12 i 14 w roku 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla obiektów CSR „Słowianka” Sp. z o.o. ul. Słowiańska 12 i 14 w okresie 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w następujących ilościach:BasenMoc zamówiona 0,400 MW tj. 400 KWZużycie 1.886,00 MWh tj. 1.886.000 KWhw tymI strefa 368,00 MWh tj. 368.000 KWhII strefa 276,00 MWh tj. 276.000 KWhIII strefa 1242,00 MWh tj. 1.242. 000 KWhLodowisko Moc zamówiona 0,140 MW tj. 140 KWZużycie 300 MWh tj. 300.000 KWhw tymI strefa 50 MWh tj. 50.000 KWhII strefa 50 MWh tj. 50.000 KWh III strefa 200 MWh tj. 200.000 KWhPodane wyżej ilości są szacunkowe i zostały podane na podstawie zużycia energii z lat ubiegłych. Ostateczna ilość zamówionej energii może zatem ulec zmianie i być ostatecznie wyższa lub niższa. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości.

SKP-1/D/2021
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzedaż energii elektrycznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8468822 2021-10-27
godz. 12:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNY 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w ...
8449014 2021-11-04
godz. 10:00
MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU (W ORGANIZACJI) Dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pl. W. Bartoszewskiego 1 oraz terenu Westerplatte Numer referencyjny: PA.280.13.2021 Przedmiotem zamówienia jest z...
8435965 2021-11-05
godz. 10:00
WODOCIĄGI SŁUPSK SP. Z O.O. Dostawa energii elektrycznej na rok 2022 Numer referencyjny: WN1/0500/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla PPE należących do zamawiającego zgodnie z przepisami ust...
8449042 2021-11-05
godz. 11:00
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ Numer referencyjny: 10/pn/2021 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NF...
8452359 2021-11-08
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.98.2021.KK) Numer referencyjny: DFP.271.98.2021.KK Przedmiotem...
8468559 2021-11-15
godz. 10:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SP. Z O.O. Dostawa energii elektrycznej oraz gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZPU.2632.51.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa...
8465001 2021-11-18
godz. 11:00
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE Dostawa energii elektrycznej Numer referencyjny: Zp/pn/40/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2...
8482358 2021-11-19
godz. 10:00
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE Dostawa energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
8475560 2021-11-22
godz. 11:00
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIE Dostawę energii elektrycznej do Centralnego Ośrodka Sportu w latach 2022 - 2023. Numer referencyjny: NZ/P/09/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i n...
8475508 2021-11-23
godz. 10:00
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Dostawa energii elektrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu dla 2 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 7400MWh; Numer referencyjny: ZP/PN/40/21/IT/JG. Dostaw...