Przetarg 7887886 - Budowa ul. Polnej w Kargowej (odcinek od ul. Stromej do ul....

   
Analizuj Zamówienie 7887886 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-21
przedmiot ogłoszenia
Budowa ul. Polnej w Kargowej (odcinek od ul. Stromej do ul. Górnej)
Numer referencyjny: ZP.271.5.2020

Zamówienie obejmuje wy
konanie robót budowlanych polegających na budowie ul. Polnej w Kargowej, na odcinku od ul. Stromej do ul. Górnej (dz. nr 750 i 767) o długości 303 m. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
1. nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm w kolorze grafit (antracyt) na podsypce cementowo-piaskowej,
2. nawierzchni zjazdów do posesji prywatnych z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm w kolorze piaskowym (żółtym) na podsypce cementowo-piaskowej,
3. podbudowy z chudego betonu Rm=9,0MPa,
4. warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa,
5. krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm na ławie betonowej C12/15 z oporem,
6. kanalizacji deszczowej, rura drenarska PVC śr. 500mm SN12 – 73,90m i rura kanalizacyjna PVC śr. 160mm SN12 – 2,30m.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540396184-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 11.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.01.2021, godzina: 10:00II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
7. W celu zachowania jednakowego wyglądu z wcześniej wybudowanym odcinkiem ulicy Polnej przy realizacji niniejszego zamówienia należy uwzględnić dodatkowo następujące wymagania dotyczące kostki brukowej:
a) wymiary kostki: 18×12 cm, 12×12 cm, 9×12 cm.
b) kostkę należy układać zgodnie ze wzorem stosowanym podczas pierwszego etapu budowy ulicy Polnej.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się