Przetarg 8105751 - Budowa monitoringu w Drezdenku 1. Przedmiotem zamówienia...

   
Analizuj Zamówienie 8105751 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-04-28
przedmiot ogłoszenia
Budowa monitoringu w Drezdenku

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa monitoringu na terenie miasta Drezdenko w systemie zaproj
ektuj i wybuduj.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego32333200-8 Kamery wideo71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania3. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu monitoringu w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje niewielki fragment miasta, wszystkie elementy budowanego systemu muszą być ze sobą skorelowane z tego względu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia:1) Przedmiotem zamówienia jest budowa monitoringu na terenie miasta Drezdenko w systemie zaprojektuj i wybuduj.2) Zakres zamówienia obejmuje:a) opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na wykonanie monitoringu,b) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót monitoringu. 7. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

RI.271.1.3.2021
branża Ochrona
podbranża instalacje
kody CPV 32333200, 45314000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się