Przetarg 7593019 - Adaptacja pomieszczeń Policji na potrzeby Centrum...

   
Analizuj Zamówienie 7593019 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-16
przedmiot ogłoszenia
Adaptacja pomieszczeń Policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transport
u miejskiego w Gorzowie Wlkp.”
Numer referencyjny: BZP.271.43.2020.AR

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w zakresie pomieszczeń w istniejącym budynku Komendy Miejskiej policji na działce nr 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzów Wlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122.
Zakres robót obejmuje niezbędne prace adaptacyjno-wykończeniowe w zakresie ścian działowych, drzwi wewnętrznych w ścianach działowych, posadzek, stolarki wewnętrznej, powłok malarskich ścian wewnętrznych, a także niezbędnych robót instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz związanych z nimi robót montażowych i naprawczych robót budowlanych. W ramach zamówienia należy wykonać również ladę recepcyjną w istniejącym pomieszczeniu holu oraz biurka dla pracowników obsługi ściany wizyjnej oraz pracowników policji.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45111300, 45310000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się