Zlecenie 8887268 - 16-Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa...

   
Zamówienie 8887268 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-06
przedmiot zlecenia
16-Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) w podziale na dwa zadania Przedmiot zamówienia: Kompleksow
a dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 2 - dostawa gazu do budynku Obwodu Utrzymania Drogi Międzyrzecz.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża sprzedaż gazu
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzedaż gazu

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8841745 2022-05-17
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W TOSZKU Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na użytek SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Numer referencyjny: 4/PN/DEG/WK/2022 Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego...
8854306 2022-05-17
godz. 10:00
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KOSZALINIE Dostawa paliw ciekłych i gazu Numer referencyjny: NO-JP-2210-04/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw ciekłych i gazu. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech zada...
8902284 2022-05-23
godz. 09:00
DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA WE WROCŁAWIU Część 1: Dostawa gazu ziemnego do budynku NFZ DOW we Wrocławiu Część 2: Dostawa gazu ziemnego do budynku NFZ DOW w Jeleniej Górze Część 3: Dostawa gazu ziemnego do budynku NFZ DOW w ...
8851623 2022-05-24
godz. 10:00
UNIWERSYTET RZESZOWSKI ZP/UR/63/2022 Sukcesywna dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego Numer referencyjny: ZP/UR/63/2022 Szczegółowy opis oraz sposób re...
8902252 2022-05-25
godz. 09:30
URZĄD MIASTA NOWY TARG Część 1: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od...
8916744 2022-05-26
godz. 10:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE Wykonanie instalacji zbiornika gazowego wraz z przyłączem o poj. 2700 dm3 wraz z dostawą gazu płynnego do budynku Posterunku Policji w Harasiukach.
8915643 2022-05-27
godz. 09:00
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów Politechniki Wrocławskiej 7. nie przysługuje Pani/Panu:7.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO praw...
8900687 2022-05-27
godz. 10:00
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA Kompleksowa (dostawa i sprzedaż) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa (dostawa i sprzedaż) dostawa ga...
8916279 2022-05-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY KLEMBÓW III.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Klembów, GOK w Klembowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną...
8896696 2022-06-07
godz. 10:00
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH „Kompleksowa dostawa wysokometanowego gazu ziemnego dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.” Numer referencyjny: FZP/322/21/2022 Przedmiotem zamówienia jest kompleksow...