Przetarg 8253052 - 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana odcinka kanalizacji...

   
Analizuj Zamówienie 8253052 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-07
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa w Tczewie. Inwestycja będzie wykonywana w op
arciu o wcześniej wykonane opracowanie. Teren objęty inwestycją jest terenem drogowym, który charakteryzuje się bardzo dużym zagęszczeniem sieci podziemnych, dlatego też prace należy prowadzić z należytą ostrożnością, starannością oraz organizować je w taki sposób, aby nie zakłócić funkcjonowania najbliższej okolicy tj. mieszkańców, działających firm. Ze względu na utrudniony dostęp Wykonawca musi przewidzieć wykonywanie większości prac ręcznie bez użycia maszyn. 2. Zakres robót obejmuje: 1) rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych oraz z mieszanek asfaltowo- bitumicznych; 2) roboty ziemne i demontażowe; 3) roboty montażowe - studnie 13 szt. i rurociągi 360 mb; 4) czyszczenie studzienek kanalizacyjnych ulicznych, podłączenie istniejących wpustów ulicznych (4 sztuk) oraz odtworzenie nowych (6 sztuk) z użyciem nowych materiałów; 5) próba szczelności i monitorowanie. 3.Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

BZP.271.3.6.2021
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45232130
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się