Przetarg 9009034 - 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych...

   
Analizuj Zamówienie 9009034 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-29
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn.:„Wzmocnienie atrakcyjności inwestycy
jnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec”Zakres robót obejmuje m.in.:1.1. Roboty drogowe1.2. Roboty kanalizacyjne1.3. Przebudowa kolidującego uzbrojenia1.4. Wycinka drzew i krzewów1.5. Przywrócenie terenu sąsiedniego do stanu pierwotnego.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a pomocniczo również przedmiaru robót.

ZP.271.13.2022.AS


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00238969/01 z dnia: 2022-07-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-20 10:50
Po zmianie:
2022-07-22 10:50
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-20 11:00
Po zmianie:
2022-07-22 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-19
Po zmianie:
2022-08-21UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00243823/01 z dnia: 2022-07-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-22 10:50
Po zmianie:
2022-08-02 10:50
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.2. Miejsce składania ofert Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/pn/kolbaskowo
Po zmianie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/632992
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-22 11:00
Po zmianie:
2022-08-02 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-21
Po zmianie:
2022-09-01UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00253012/01 z dnia: 2022-07-13
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00017861/05/P
Po zmianie:
2022/BZP 00017861/06/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-02 10:50
Po zmianie:
2022-08-03 10:50
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-02 11:00
Po zmianie:
2022-08-03 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-01
Po zmianie:
2022-09-02UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00258194/01 z dnia: 2022-07-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-03 10:50
Po zmianie:
2022-08-04 10:50
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-03 11:00
Po zmianie:
2022-08-04 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-02
Po zmianie:
2022-09-03UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00260082/01 z dnia: 2022-07-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-04 10:50
Po zmianie:
2022-08-08 10:50
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-04 11:00
Po zmianie:
2022-08-08 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-03
Po zmianie:
2022-09-06
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE Potencjalny Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie zmiany i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do złożenia oferty.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00285983/01 z dnia: 2022-08-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-08 10:50
Po zmianie:
2022-08-10 10:50
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-08 11:00
Po zmianie:
2022-08-10 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-06
Po zmianie:
2022-09-08
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający dodał nowe odpowiedzi na pytania,
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego, zieleń, sieci zewnętrzne
kody CPV 45111200, 45111240, 45112710, 45222000, 45231300, 45232130, 45233220, 45233290, 45247270, 45310000, 45311000, 45311200, 77211400, 77310000, 77312100, 77313000, 77315000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego , zieleń , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9026796 2022-09-02
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 27 NA ODC. ŚWIDNICA - ZIELONA GÓRAPrzedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 27 na odc. Świdnica - Zielona Góra, w celu poprawy bezpieczeń...
9102756 2022-09-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZWOLEŃ Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Karolin gm. Zwoleń Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Karolin gm. Zwoleniu na odcinku o długości 500 mb. a) Podst...
9105970 2022-09-06
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO TUŁOWICE Budowa budynku – podwójnej kancelarii Leśnictw Przechód i Kuźnica Ligocka wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające n...
9108323 2022-09-06
godz. 11:00
URZĄD GMINY BRZUZE Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite Część 1: Część Nr 1 – Rewitalizacja parowozowni i terenu prz...
9092136 2022-09-08
godz. 10:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE usługa wykonania nasadzenia zastępczego do wydanych decyzji o wycince Numer referencyjny: DZP-OK.2610.283.2022 usługa wykonania nasadzenia zastępczego do wydanych decyzji o wycince; Wyko...
7658698 2022-09-09
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Numer referencyjny: ZDP.B.370.6.2020 Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Remont drogi polega...
9063646 2022-09-18
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie podjazdu z drogi na posesje. Sprawa pilna
9106456 2022-09-20
godz. 11:00
URZĄD MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI „Budowa wiaduktu drogowego wraz z NIEzbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim ” Numer referencyjny: R-III.271.32.2022 „Bud...
9066606 2022-09-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Koszenie trawnika raz w miesiącu ok. 2 000 m2 Zlecę cykliczne koszenie trawnika (raz w miesiącu) - siedlisko ok. 2000 m2 w miejscowości Wola Mysłowska (okolice Żelechowa, Łukowa). Sp...
9098607 2022-10-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** ułożenie kostki brukowej 100m2 Zlecę założenie kostki brukowej przed domem. około 100m2. Wykonawca musi mieć koparkę żeby wybrać z przed domu i nawieść gruzu który mam piasku i...