Zlecenie 7393298 - 04/02/2020 Dostawa nr 3 specjalistycznych elementów...

   
Analizuj Zamówienie 7393298 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-19
przedmiot zlecenia
04/02/2020 Dostawa nr 3 specjalistycznych elementów instalacyjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przedmiotem zamówienia
nr 04/02/2020 jest Dostawa nr 3 specjalistycznych elementów instalacyjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego Cel zamówienia Celem zamówienia jest zapewnienie dostawy na potrzeby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia nr 04/02/2020 są specjalistyczne elementy, których szczegółowy opis przedstawiony został w załączniku nr 1 – „formularz ofertowy”.

Wzór umowy na zakup przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 3 – „wzór umowy”.

• Kwestie potwierdzenia jakości
o Przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiot dostawy zostanie sprawdzony przez Zamawiającego pod kątem spełnienia kryteriów jakościowych (analiza kart technicznych/ katalogowych/ certyfikatów).

• Kwestie dostawy
o Odbiór poszczególnej dostawy potwierdzony zostanie spisanym na tą okoliczność protokołem odbioru,
o Osoba upoważniona przez Zamawiającego ma prawo odmówić przyjęcia danej partii dostawy, jeżeli stwierdzi, że dostarczony materiał odbiega od parametrów określonych w ofercie,
o Oświadczenie o odmowie złożone ustnie winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie ze wskazaniem przyczyn odmowy,
o W przypadku odmowy przyjęcia danej partii dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiału o prawidłowych parametrach nie później niż w ciągu 5 dni od oświadczenia o odmowie.

o Dostawa do siedziby Zamawiającego po stronie dostawcy.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 35125100, 38410000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się