Liczba informacji o inwestycjach według branż.
April 2024 - województwo świętokrzyskie

Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Pressinfo.

Rodzaj inwestycji Liczba Wartość inwestycji
Automatyka przemysłowa 1 -
Budowlana - obiekty 10 -
Drogownictwo 6 -
Ekologia, środowisko 1 -
Energia odnawialna (OZE) 16 -
Konstrukcje, ogrodzenia 1 -
Leśnictwo, rolnictwo, hodowla 1 -
Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia 1 -
Sprzątanie 8 -
Surowce, paliwa, oleje 3 -
Wodno - kanalizacyjna 4 -