Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7712936 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa mat jutowych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego i wyłożenie ich w terenie w celu regeneracji darni roślinnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713906 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych w ramach zadania: Zakup aparatury i sprzętu medycznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690250 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów Numer referencyjny: RIN.271.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713969 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja systemu Atos Triple Scan II znajdującego się na wyposażeniu Katedry Konstrukcji Maszyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7715808 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa węgla eko-groszku, węgla kamiennego orzech do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Olszanica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717211 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu lokatorskim nr 4 przy ul. Lwowskiej 14 w Przemyślu. W ofercie należy uwzględnić: > demontaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7718704 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Miedziane końcówki kablowe wg rys 1. Miedziana końcówka kablowa do LF - rys. T-03/08/7-1 3 szt. 2. Miedziana końcówka kablowa do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719786 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Smarownica SKF 1. LAGD 125/WA2 SKF Smarownica 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706515 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie dostawa rękawic medycznych Numer referencyjny: ZP.261.9.2020 dostawa rękawic medycznych z podziałem na 2 części, w ilościach i as...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709117 2020-09-30
godz. 10:30
Podkarpackie Wykonanie kalendarza na rok 2021 Numer referencyjny: ZP-370-3-15/20 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709097 2020-09-30
godz. 10:30
Podkarpackie Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Krośnie Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komput...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568936 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie Budowa Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastruk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7671493 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694184 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie (PA) Wykonanie remontu tokarki uniwersalnej szybkobieżnej TUM-25B/35 w Laboratorium Huty Stali Jakościowych. 1. Remont tokarki un...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695159 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku, budowie ścieżki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695434 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa ul. Brodowicze na działkach miejskich Numer referencyjny: ZP.271.2.52.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694867 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie „Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury Mors – etap II – wyposażenie 1” (2) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697494 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie Konserwacja i aktualizacji systemu SCADA zainstalowanego na Stopniu Wodnym w Rzeszowie Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.87.2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705364 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup lamp ledowych do oświetlenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709590 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie wNEET do PRACY! Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu i organizacji szkoleń zawodowych dla 4 UP (Uczes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709108 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i dostawa nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w HDS i urządzenie hakowe. Numer referencyjny: PGKiM-DAP 26.26.2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710713 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Operator żurawi przenośnych i przewoźnych (HDS) wraz z egzaminem UDT dla jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710709 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Prawo jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711233 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie AG.26.2.15.2020 Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709045 2020-09-30
godz. 11:15
Podkarpackie Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w sezo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695493 2020-09-30
godz. 11:45
Podkarpackie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych w Wielopolu Skrzyńskim (osiedle Podliwek) Numer referencyjny: RRz....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7682311 2020-09-30
godz. 12:00
Podkarpackie Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca li...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7682116 2020-09-30
godz. 12:00
Podkarpackie Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca li...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686743 2020-09-30
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego Numer referencyjny: WKO/P/01/2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695655 2020-09-30
godz. 12:00
Podkarpackie Jan Szczęsny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jan Szczęsny PEX JAN Produkcja Wędlin i Mięsa Usługi Rolniczo Transpor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)