Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7336068 2020-02-24
godz. 12:00
Podkarpackie Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników konferencji naukowej na 25 lecie istnienia Magurskiego Parku Narodowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337957 2020-02-24
godz. 12:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa środków czystości do siedziby Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343644 2020-02-24
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawę mebli biurowych według poniższego opisu i załączonych wizualizacji. Meble mają zostać dostarczone i zmontowane na sali kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320328 2020-02-24
godz. 13:00
Podkarpackie Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Leżajsk w okresie od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Usługa obej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329242 2020-02-24
godz. 13:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu serwisowego: zabezpieczeń łukoochronnych typu ŁZ-1, ŁZ-4 oraz ŁZ-4A w PGE EC S.A. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336064 2020-02-24
godz. 13:00
Podkarpackie Usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu polegająca na holowaniu i parkowaniu pojazdów usuniętych z dróg powiatu bieszc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334387 2020-02-24
godz. 15:00
Podkarpackie Usługi weterynaryjne w następującym zakresie: A. Profilaktyka weterynaryjna w stadzie koni huculskich ZHKH W Wołosatem, obejmująca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335360 2020-02-24
godz. 15:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą Modernizacja pawilonu C wraz z węzłem sanitarnym Zakładu Karnego w Uhercach Mineralny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343825 2020-02-24
godz. 15:00
Podkarpackie 1. Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 m. Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm. Implant elastyczny dopaso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299753 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2020 dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Laser z systemem załadowczo-rozładowczym” Zakład Produkc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294521 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300466 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa, instalacja i uruchomienie belownicy 25 t – 1 szt. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336095 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa gniazda obróbczego (tokarka, wiertarko frezarka, piła taśmowa). Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336078 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie "Dostawa wózka widłowego" Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka widłowego w zakresie wskazanym szczegółowo w Zapytaniu oferto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339157 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa czterech stacji roboczych stacjonarnych o wysokich parametrach wydajnościowych. 4 zestawy komputerowe – zgodnie ze specyf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339219 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie W związku z realizowanym projektem pn. Wsparcie w procesie internacjonalizacji działalności firmy InfoSoftware Polska Sp. z o.o. n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338719 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/7.4/CH Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy/ów do wyposażenia w zabawki i pomoce dydaktycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339158 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup zestawu sieciowego Zestaw sieciowy Cel zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystywany w ramach reali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339189 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. „Zintegrowany System Wspomagania Procesu Szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339258 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4/IIE/20 Dot. realizacji działań związanych z przeprowadzeniem badań z użytkownikami oraz zdefiniowaniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339238 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/7.4/CH Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy/ów do wyposażenia w artykuły wyposażenia drobn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341277 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR NOWORODKOWY WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ODDZIAŁU NOWORODK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341812 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa wyposażenia do Niepublicznego Żłobka "Tęczowa Dolina" w Pilźnie przy ul. Niepodległości 25 w ramach realizacji projektu pn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341781 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 1/2.3.1/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa wykorzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343433 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa sprzętu i artykułów biurowych, papieru biurowego oraz zadrukowanych kopert dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343661 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Realizacji szkolenia Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat.C1,C,C1+E,C+E dla 1 osoby bezrobotnej ze środków Funduszu P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341254 2020-02-25
godz. 08:30
Podkarpackie Zatrudnienie 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej dla 10 uczestników w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324899 2020-02-25
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie remontu chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2020 roku; Numer referencyjny: PZD.261.11.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328678 2020-02-25
godz. 09:00
Podkarpackie „Przebudowa drogi gminnej Nr 113343R Wolica przez wieś do Walowic w km 0+265 – 1+086 wraz z przebudową skrzyżowania w km 1+069 w m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328694 2020-02-25
godz. 09:00
Podkarpackie „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 480, 1032, 1033/5, 1027/2, 1028/2, 1065, 1039 w km 0+037 – 0+808 wraz z przebudową skrzyżowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)