Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7923902 2021-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Widełce, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2647 z działką są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924408 2021-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie GK.7021.12.1.2021.F „Bieżące utrzymanie ławek parkowych na terenie miasta Krosna w 2021 r.” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Bieżące ut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924494 2021-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSI NOWE SADY I NOWOSIÓŁKI DYDYŃSKIE Określenie prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926194 2021-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywną dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7873863 2021-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie SYSTEM ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA KRWI W PAKIETACH I – II DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927199 2021-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Usługi pralnicze dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926632 2021-01-27
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usług tutoringu dla uczestników projektu pn. Program wzmocnienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia zasobów kadry p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928564 2021-01-27
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa piasku zwykłego płukanego o uziarnieniu 0-2 mm przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890388 2021-01-27
godz. 12:00
Podkarpackie "Zakup urządzeń i aparatury" Numer referencyjny: TZM-26-20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla usprawnienia procesu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911535 2021-01-27
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej i realizację na podstawie opracowanej dokumentacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912543 2021-01-27
godz. 12:00
Podkarpackie Kulturowe zagospodarowanie centrum wsi Nawsie poprzez urządzenie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych wraz z parkingiem i infras...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926157 2021-01-27
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa paliw silnikowych dla pojazdów Urzędu Miejskiego w Brzozowie i pojazdów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927797 2021-01-27
godz. 13:00
Podkarpackie Dostawę wyposażenia do sprzątania oraz środków czystości na rzecz Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918155 2021-01-27
godz. 15:00
Podkarpackie Koszenie terenów zielonych wraz z grabieniem i wywozem trawy na Osiedlu Krakowska-Południe w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924733 2021-01-27
godz. 15:30
Podkarpackie Sprzedaż, dostawa i montaż lamp bakteriobójczych w lokalu placówki wsparcia dziennego przy ul. Pl. Wolności 4 w Rzeszowie dla zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924738 2021-01-27
godz. 15:30
Podkarpackie Sprzedaż, dostawa i montaż sprzętu AGD i RTV do lokalu placówki wsparcia dziennego przy ul. Pl. Wolności 4 w Rzeszowie dla zadania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924735 2021-01-27
godz. 15:30
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa wyposażenia drobnego do lokalu placówki wsparcia dziennego przy ul. Pl. Wolności 4 w Rzeszowie dla zadania inwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924747 2021-01-27
godz. 15:30
Podkarpackie Sprzedaż, dostawę wraz z wniesieniem i montażem mebli do lokalu placówki wsparcia dziennego przy ul. Pl. Wolności 4 w Rzeszowie dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926571 2021-01-27
godz. 16:00
Podkarpackie Część A: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik. Opis przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898464 2021-01-27
godz. 23:59
Podkarpackie Wprowadzenie na rynek innowacyjnych zabudów modułowych przez firmę AW-POL Waldemar Olejniczak Zamówienie obejmuje dostawę zestawu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928765 2021-01-27
godz. 23:59
Podkarpackie Przygotowanie firmy Sense Monitoring do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928822 2021-01-27
godz. 23:59
Podkarpackie „Opracowanie systemu lokalizacji czasu rzeczywistego z wykorzystaniem znaczników ultraszerokopasmowych” 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927882 2021-01-28
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawy materiałów biurowo-papierniczych 1. Teczka dyplomowa bez opisu, kolor granat Szt. 3 2. Segregator A4 szeroki 75mm z Esselt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928789 2021-01-28
godz. 07:00
Podkarpackie „WŁĄCZ SIĘ! – aktywna integracja w powiecie dębickim i ropczycko-sędziszowskim” Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przepro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927894 2021-01-28
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa, instalacja, uruchomienie sprzętu i przeszkolenie pracowników pracowni krawiecko-rękodzielniczej dla CIS w m. Chałupki w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894950 2021-01-28
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatu Megatron S4 oraz innych przedmiotów zamówienia. Numer referencyjny: ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897215 2021-01-28
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz dzierżawa pomp i innych urządzeń (jeśli są wymagane). Numer referencyjny: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7826361 2021-01-28
godz. 09:30
Podkarpackie Opracowanie II części prac przedprojektowych dla zadania pn.: "Budowa (870m) i modernizacja (1339m) obwałowania w km 45+400 - 47+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901464 2021-01-28
godz. 09:45
Podkarpackie PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BRATKÓWCE Numer referencyjny: IŚ:271.9.2020 Przedmiotem zamówienia jest: „PRZEBUDOWA BOISKA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901282 2021-01-28
godz. 09:45
Podkarpackie Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu Numer referencyjny: ZUOK/1/12/2020/REK Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)