Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7408743 2020-04-09
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy mięsa drobiowego mrożonego Numer referencyjny: DZP/17/PN/2020 Zad. 1 – Drób mrożony – 4 poz. asort. w różnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379587 2020-04-09
godz. 12:00
Podkarpackie Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz wodociągu na terenie Gminy Nowy Żmigród Numer referencyjny: GPGK.RZ.II1.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400369 2020-04-09
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni szpitalnej Numer referencyjny: 14/ZP/2020 chleb zwykły 600 gram (krojony - foliowany) - 48000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401748 2020-04-09
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie ekspertyzy technicznej mostu Lwowskiego w ciągu ul. Lwowskiej w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404869 2020-04-09
godz. 12:00
Podkarpackie RG. 033.32.2020 Remont kominów i malowanie dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Remont kominów i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407026 2020-04-09
godz. 13:00
Podkarpackie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku - ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401733 2020-04-09
godz. 14:00
Podkarpackie Przeglądy szczegółowe obiektów inżynierskich na terenie Rzeszowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406289 2020-04-09
godz. 15:00
Podkarpackie Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych ulic miejskich w Leżajsku. Zakres zadania obejmuje: remonty czą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367258 2020-04-10
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 7 Nabycie prasy hydraulicznej Przedmiotem zapytania jest nabycie prasy hydraulicznej. Urządzenie będzie ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7376500 2020-04-10
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2020/1.3.1/POPW na Dostawę i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowej Wycinarki laserowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399551 2020-04-10
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe na nabycie przecinarki plazmowo-tlenowej ze sterowaniem CNC Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407908 2020-04-10
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup generatora ozonu o niżej wyszczególnionych parametrach: Główne cechy produktu: Sterowanie mikroprocesorowe Elektrody odporne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372585 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398063 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Remont części budynku byłego Gimnazjum Miejskiego nr 1 przy ul. Cmentarnej w Dębicy Numer referencyjny: IZP.271.9.2020.WCh Remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398117 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w poradniach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403219 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa Domu studenckiego PINGWIN Politechniki Rzeszowskiej wraz z wykonaniem obudowy 2 zewnętrznych klatek schodowych. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403039 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie Numer referencyjny: NA/P/91/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404366 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Koszenie terenów zielonych w Gminie Chorkówka w 2020 r., tj. placów zabaw, otwartych stref aktywności, terenów wokół obiektów użyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406928 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie „Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Żurawica-zakup i dostawa sprzętu ICT” Numer referencyjny: ZPF.I.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409370 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup sadzonek drzew liściastych do nasadzeń przydrożnych wysokość od 1,5-1,8 m wraz z palikami dębowymi 4x3x200 cm na terenie RDW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7375016 2020-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia w postaci cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w 7 jednostkach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7378822 2020-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2020r. szkolenia w postaci cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w 7 jednostkach O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397767 2020-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Konserwację, opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407995 2020-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa ogólnomiejskiego parkingu wraz z infrastrukturą towarzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407980 2020-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa soli tabletkowanej do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku w ilości - 20 000 kg/rok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409371 2020-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa i montaż wykładziny termozgrzewalnej PVC z przygotowaniem podłoża -sala 231, bud. A2 - Kolegium Nauk Medycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394182 2020-04-10
godz. 11:30
Podkarpackie Remont odcinka drogi gminnej publicznej nr 102549R ul. Słowackiego i drogi gminnej publicznej nr 102550R ul. Sportowej w miejscowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7380288 2020-04-10
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa przerzucarki kompostu w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409648 2020-04-10
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ścieżek biegowych w ramach zadania budżetowego pn.: Rozbudowa ścieżek biegowych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402285 2020-04-10
godz. 13:00
Podkarpackie Sprężynę naciągową ze stali nierdzewnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)