Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7737033 2020-10-21
godz. 09:30
Małopolskie Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Tatrzańskiej w m. Świątniki Górne i ul. Paryskiej w m. Rzeszotary Numer referencyjny: IF.271.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744643 2020-10-21
godz. 09:30
Małopolskie Usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych w zakresie „Zrównoważona praca z nowoczesnymi technologiam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751113 2020-10-21
godz. 09:30
Małopolskie stworzenie dostępnej strony internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A076 - KC-zp.272...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752949 2020-10-21
godz. 09:30
Małopolskie Przebudowa urządzeń melioracji wodnych w miejscowości Przezwody - remont przepustu na rowie melioracyjnym w pasie drogi gminnej nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745280 2020-10-21
godz. 09:30
Małopolskie Usługa druku i dostawy katalogu i ulotek dla Centrum Rekrutacji AGH - Kc-zp.272-373/20 Numer referencyjny: Kc-zp.272-373/20 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748067 2020-10-21
godz. 09:45
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzciana. Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750871 2020-10-21
godz. 09:45
Małopolskie Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty: Bulowice, Malec i Witkowice w sezonie 2020/2021. Numer referencyjny: IG.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702808 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa leków dla WSO w Krakowie Numer referencyjny: ZP-2710-13/2020 Pakiet 1 – antybiotykiSukcesywna dostawa leków – antybiotyków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7702859 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Organizacja i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Andrychów Numer referencyjny: BZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702923 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Obsługa osób NIEpełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (PRM) na obszarze działan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709086 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa materiałów do wyjaławiania wyrobów medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarządzania steryl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7734511 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Remont drogi powiatowej nr 2198K ul. Poniatowskiego w m. Słomniki Numer referencyjny: ZP/271/ 58 /20 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7734392 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie „Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz”- II etap Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736840 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Ochrona letniego schronienia nietoperzy - Wykonanie remontu poszycia dachowego obiektu kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Łącku N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737014 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Glichów w Gminie Wiśniowa. Numer referencyjny: IDZ.271.15.2020 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741980 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż układu zasilania awaryjnego z agregatów prądotwórczych z pracami towarzyszącymi wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744412 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744549 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Druk offsetowy jednokolorowy (czarny) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748379 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych” Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739622 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa oleju opałowego do budynków Gminy Bukowina Tatrzańska Numer referencyjny: IZW.271.1.21.2020 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7746632 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Naprawa oraz przegląd i konserwacja bram segmentowych przemysłowych marki TORSYSTEM Butzbach wyprodukowanych w 2008 roku do wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751198 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów przenośnych dla jednoste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751117 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem. Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751088 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania podwójnej korekty utworów o objętości określonej w arkuszach wydawniczych, tj. książek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751003 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów sprężonych technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750826 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ząb i Bustryk w sezonie zimowym 2020/2021. Numer referencyjny: ZP.271.28.2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750821 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Poronin, Stasikówka i Suche w sezonie zimowym 2020/2021. Numer referencyjny: ZP.271.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752918 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie specjalistycznych usług opieki społecznej dla osób będących podopiecznymi placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752842 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Budowa oświetleń przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych: Część 1 - 1462K Łużna-Staszkówka w km 5+798 w m. Staszkówka wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736780 2020-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)