Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8074443 2021-04-22
godz. 09:15
Małopolskie Sukcesywna dostawa pierścieni dystansowych do włazów kanalizacyjnych DN 600 mm z tworzywa sztucznego dla WMK S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8033544 2021-04-22
godz. 09:25
Małopolskie Wymiana 6 szt. bram wejściowych w Wieliczce na osiedlu Kościuszki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070951 2021-04-22
godz. 09:30
Małopolskie Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073655 2021-04-22
godz. 09:30
Małopolskie Świadczenie usługi pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 1. Przedmiotem umowy jest świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076086 2021-04-22
godz. 09:30
Małopolskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia pracowników dydaktycznych WIMiP - "Szkoła Tutorów akademickich", dla max 18 osób...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076400 2021-04-22
godz. 09:30
Małopolskie Dostawa modułu do pomiarów termicznych doposażenie do mikroskopu sił atomowych CoreAFM – KC-zp. 272-105/21 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8046044 2021-04-22
godz. 09:45
Małopolskie Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części Część 1: ul. Krasickiego 21/32 wg Załącznika n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8028536 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa i wdrożenie oprogramowania pakietu biurowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029913 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Numer referencyjny: 2021/W0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032534 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Usługi wymiany gazomierzy miechowych o przepustowości do 10 m 3 /h na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazownic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043416 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa odczynników, elementów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu dla ZDBiM Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Skawińskiej 8 w K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053191 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostaw koniecznych dla realizacji zadania pn. „Adaptacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054735 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej (3 klasy) na terenie powiatu krakowskiego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058606 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Budowa Pompowni i Chłodni wentylatorowej dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego II 1. Budowa Pompowni i Chłodni wentylatorowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061039 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Budowa Pompowni i Chłodni wentylatorowej dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego II 1. Budowa Pompowni i Chłodni wentylatorowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061390 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Budowa budynku kulturalno-sportowego w Grabówkach Przedmiotem zamówienia jest budowa zaplecza sportowo-rekreacyjno-kulturalnego, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061763 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Kąpielowej 41 w Krakowie 1. Przedmiotem zamówienia są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061617 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Remont drogi na działce nr 119 w Śledziejowicach Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej na działce ew. nr 119 w Śledzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061613 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont odcinków dróg na terenie Gminy Skała - Min...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062621 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Modernizacja linii napowietrznej SN 20kV LGL434 od słupa JGJ075467 Jastrowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063000 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Budowa Pompowni i Chłodni wentylatorowej dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064526 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie ZOZ.V.010/DZP/08/PU/21 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 wg swz - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066302 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa sprzętu 1x użytku - uzupełnienie III Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu 1x użytku, określonego w pakiecie nr 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066254 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa węglanu potasu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067570 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Budowa Pompowni i Chłodni wentylatorowej dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070335 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Budowa Pompowni i Chłodni wentylatorowej dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066312 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy anestezjologów w Oddziale Okulistycznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075498 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie „Dostawa i montaż mebli do obiektu internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej, w ramach projektu „Sami-Dzielni!”. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075827 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie 1. Nazwa nadana przez zamawiającego: ZP.272.10.2021 Zamówienie na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076471 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/30/21 Dostawa wskaźników i mierników dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)