Zlecenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7355940 2020-03-31
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7357836 2020-03-31
godz. 10:00
Mazowieckie KZR-KJ.2111.5.2020 - EW Kamienna - remont pomieszczenia socjalno-warsztatowego i hali maszyn w elektrowni 1. EW Kamnienna - remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7359506 2020-03-31
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dzierżawa części terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na urządzenie LUNAPARKU.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370139 2020-03-31
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja instalacji p-poż w budynkach 13A i 13B- projekt 1. Modernizacja instalacji ppoż. w budynku 13A 1 usługa 2. Moderniza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369331 2020-03-31
godz. 10:00
Śląskie Przegląd i konserwacja rozdzielni głównego zasilania Oddziału Zofiówka i Ruchu "Zofiówka" RG-2z.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372725 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze gminy Zawoja w 2020 roku I. Zamawiający: Gmina Zawoja 34-222 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377866 2020-03-31
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie robót budowalnych polegających namodernizacji oświetlenia bloku energetycznego nr 6 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7380213 2020-03-31
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja instalacji sprężonego powietrza w Tauron Ciepło sp. o.o. Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała EC2 1 Część I Modernizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7380893 2020-03-31
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Nowoga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7381174 2020-03-31
godz. 10:00
Pomorskie 108915204 - RURY i ELEMENTY ZŁĄCZNE mat. 317 1. Pipe ASME B3 6.19 Beveled Ends E.F.W. Fully radiographed ASTM A409 TP317L, 8" (21...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7381549 2020-03-31
godz. 10:00
Wielkopolskie Eksploatacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi na terenie gm. Mosina eksploatowanych przez Aquanet SA (dalej Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384948 2020-03-31
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa tarcicy, farb, artykułów metalowych, wykładziny i materiałów ogólnobudowlanych dla 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386738 2020-03-31
godz. 10:00
Mazowieckie Sprzątanie 5 szt. klatek schodowych w budynku przy ul. Skłodowskiej 2 w Płocku (preferowane osoby prywatne nie prowadzące działaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386990 2020-03-31
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Pojazd samojezdny wraz z wyposażeniem: kosiarka samojezdna z urządzeniem tnącym montowanym w przedniej części pojazdu. Kosiarka wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387226 2020-03-31
godz. 10:00
Śląskie G.2070/001/2020 Wykonanie rocznej kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387634 2020-03-31
godz. 10:00
Mazowieckie OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ROTUJĄCYCH ARTYKUŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH W ZAKRESIE UTRZYMANIA STANÓW MIN/MAX, W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387845 2020-03-31
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu gm. Ceków-Kolonia w 2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389183 2020-03-31
godz. 10:00
Mazowieckie Sprawdzenie dokładności pobierania, przygotowania i analizy próbek węgla zgodnie z normą PN-G-04502:2014-11 dla próbobiorników śre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389291 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie 1 Sukcesywna dostawa zacisków transformatorowych dla TAURON Dystybucja S.A. Oddział w Krakowie 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389331 2020-03-31
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa serwisowania układów klimatyzacji w niżej wymienionych autobusach. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389586 2020-03-31
godz. 10:00
Dolnośląskie -- Kryteria ogólne -- -- 1 Zabudowa drzwi wewnętrznych w budynku przy ul. Wójta Henryka w Lubinie. 1,00 task

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389777 2020-03-31
godz. 10:00
Lubuskie Serwisowanie analizatorów gazu produkcji AMETEK na obiektach PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389963 2020-03-31
godz. 10:00
Wielkopolskie Opracowanie dokumentów planistycznych (projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kieru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389973 2020-03-31
godz. 10:00
Śląskie 7/2020/DK wykonanie furtek do istniejących boksów śmietnikowych zamykanych za pomocą elektrozwór z czytnikiem kontroli dostępu prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389990 2020-03-31
godz. 10:00
Śląskie SA.2111.1.2020 naprawy pokrycia dachowego wieży na dachu leśniczówki w Księżym Lesie przy ul. Leśnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390336 2020-03-31
godz. 10:00
Śląskie 1 Zasilanie obiektu handlowego przy ul. Tabelnej i ul. Gen. Władysława Andersa dz. nr 2462 w Sosnowcu wraz z opracowaniem dokument...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390826 2020-03-31
godz. 10:00
Pomorskie ZP/14/2020 Dostawa dwóch półek do macierzy NetApp wraz z instalacją, instruktażem, dostępem do pomocy technicznej producenta oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390813 2020-03-31
godz. 10:00
Śląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sprzedaż drewna opałowego III. - 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390903 2020-03-31
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą galerii widokowej mostu drogowego w ciągu ul. Sienkiewicza w Łebie na rzece Łeba.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391047 2020-03-31
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa hydrocyklonów 100 wg szkiców -- Kryteria ogólne -- -- 1 Wykonać wg szkicu z materiału (poliuretan) Wykonawcy i dostarcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)