Zlecenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9304487 2022-11-28
godz. 09:00
Lubelskie udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej w WSzS w Białej Podlaskiej Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9304703 2022-11-28
godz. 09:00
Mazowieckie Zabudowa systemu telewizji użytkowej dla stwierdzenia końca pociągu z torów 551,552,553 w rejonie TGD/TGD32 stacji Tarnowskie Góry.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9305194 2022-11-28
godz. 09:00
Małopolskie Dostawę polskich czasopism naukowo-technicznych i specjalistycznych w formie prenumeraty na 2023 rok, dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9305206 2022-11-28
godz. 09:00
Małopolskie Dostawę polskich czasopism naukowo-technicznych i specjalistycznych w formie prenumeraty na 2023 rok, dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307437 2022-11-28
godz. 09:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307560 2022-11-28
godz. 09:00
Dolnośląskie Usługa zimowego utrzymania dojść do budynków zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o. w Bielawie. Zakres prac: 1. Odśnieżanie dojść do budynków - załącznik nr 1 - wykaz dojść do budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9308837 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE udzielane przez lekarza psychiatrę w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9308826 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9308824 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9310021 2022-11-28
godz. 09:00
Mazowieckie WSA-ZP-PP-65-2022 Prenumerata prasy codziennej i czasopism na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Prenumerata prasy dla WSA w 2023 r Cena ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9310465 2022-11-28
godz. 09:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii w ramach prowadzonej działalności komercyjnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9310477 2022-11-28
godz. 09:00
Wielkopolskie Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla kandydatów do pracy, osób kierowanych na staż, pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Oddziałów Zamiejscow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9310902 2022-11-28
godz. 09:00
Śląskie Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie ppoż. na terenie SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia Stacjonarna „Boże Dary” w roku 20231.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311320 2022-11-28
godz. 09:00
Mazowieckie Zawarcie umowy ramowej na obsługę sceno techniczną.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311772 2022-11-28
godz. 09:00
Dolnośląskie Zakup paliwa (olej napędowy) do samochodu służbowego będącego w posiadaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311723 2022-11-28
godz. 09:00
Mazowieckie Wycinka drzew na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311937 2022-11-28
godz. 09:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 finansowanego z Programu Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9312103 2022-11-28
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa linii do produkcji mydła z zabawką. Opis urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej niezbędnych do przeprowadzenia właściwego procesu technologicznego umożliwiając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9312801 2022-11-28
godz. 09:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę środowiskową z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej -1 osoba

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9313768 2022-11-28
godz. 09:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyników prac badawczo – rozwojowych dotyczących uniwersalnego systemu monitoringu istotnych parametrów środowiskowych podczas transportu towaró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314269 2022-11-28
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej przygotowanie i stworzenie explainer video o charakterze informacyjno-promocyjnym, prezentujący mobilną aplika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314422 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie CUW.2610.59.2022 „Dostawa środków chemicznych do mycia i dezynfekcji powierzchni przy basenowych i basenu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych”. PRZEDMIOT POSTĘPOWANI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314796 2022-11-28
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia sprzętu TIK do Przedszkola w Zespole Szkół im. S. Staszica w Wysokiem, ul. Kościelna 15, 23-145 Wysokie objętego programem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315293 2022-11-28
godz. 09:00
Śląskie Postępowanie: DL.4232.2.2022.JTB Dostawa paliwa w roku 2023 dla środków transportu oraz urządzeń Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju 1 .1. 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315289 2022-11-28
godz. 09:00
Wielkopolskie 59 Dostawa zestawu hydroforowego (komplet) wraz z transportem, montażem, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji na potrzeby pompowni wody IIº w stacji uzdatniania wody w Osieku nad N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315736 2022-11-28
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie kompletnej koncepcji portalu turystyczno-informacyjnego na potrzeby rozbudowy infrastruktury turystycznej partnerstwa samorządów terytorialnych Zagłębie Aktywnej Turystyki. M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9316015 2022-11-28
godz. 09:00
Podlaskie SA.270.4.12.2022 „Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” – wykonanie konstrukcji stalowej i robót towarzyszących. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9316006 2022-11-28
godz. 09:00
Wielkopolskie MT.2370.44.2022 Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w 2023 roku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sprzedaż energii elektrycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9316396 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów wspierających szanse na zatrudnienie 53 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lat, miesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9316395 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów wspierających szanse na zatrudnienie 53 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lat, miesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)