Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8206747 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Uczelnia bez barier - w kierunku edukacji włączającej Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zapewnieniu do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208037 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie (S) Szyba zespolona odporna na wysokie temperatury / COS/GeGa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208657 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208723 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa aparatów do telefonii komórkowej do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207378 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (owoców i warzyw) dla Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie w II półroczu 2021r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8167970 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu”. Zakres rzeczowy zadania obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212535 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215251 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb pojazdów Gminy Fredropol

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215979 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa świadczenia nadzoru autorskiego i serwisu nad oprogramowaniem AnalizyPro i Dashboard GM_Monitor produkcji BMM Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197439 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup paliw płynnych jednostkom transportowo - sprzętowym Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku z podziałem na części Część 1 ˜Część nr 1 , „Zakup paliw płynnych jednostkom transportowo - s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205254 2021-06-24
godz. 10:30
Podkarpackie Jednorazowa dostawa prześcieradeł jednorazowego użytku i rękawic chirurgicznych sterylnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186597 2021-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego ul. Podgórskiej 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicy Podgórskiej w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania z u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188958 2021-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie „Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania innowacyjnych rozwiązań materiałowych i technologicznych odnośnie opakowań o charakterz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189630 2021-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie 1. Nazwa zadania: Rozbudowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Nadziei w Kolbuszowej - etap II 2. Lokalizacja: Kolbuszowa, dz. nr ewid. 584, 617, 621/13, 621/7 3. Klasyfikacja robót wg....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8195522 2021-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie Rozbudowa kanalizacji deszczowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8200775 2021-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu SP ZOZ w Sanoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205250 2021-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie Naprawa głowicy kamery PDD 5525833 nr seryjny 1100364926

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206770 2021-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa kompaktowego węzła cieplnego do budynku szkoły przy ul. Powstańców Śląskich 37 w ramach Projektu: Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystryb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194033 2021-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa opatrunków Część 1 16 poz. asortymentowych w różnych ilościach Część 2 4 pozycje asortymentowe w różnych ilościach Część 3 5 poz. asortymentowych w różnych ilościach Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205593 2021-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie ozonatorów do sal przedszkolnych w ramach projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów edycja 2 Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208640 2021-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ Górno Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212008 2021-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa używanej dwuosiowej przyczepy izotermicznej na obrotnicy z windą hydrauliczną. Wyposażenie standardowe jakie musi posiadać...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212872 2021-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją robót budowlanych dotyczących przebudowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8175732 2021-06-24
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w poradni poz oraz wizyty domowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8175616 2021-06-24
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich przez anestezjologa w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8175564 2021-06-24
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii w oddziale chirurgicznym szpitala

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8175787 2021-06-24
godz. 12:00
Podkarpackie Pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć lub Oddziałach Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. od poniedział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8175687 2021-06-24
godz. 12:00
Podkarpackie Pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologii Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8175755 2021-06-24
godz. 12:00
Podkarpackie Pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - nocna i świąteczna opieka zdrowotna, w Ropczycach i Sędziszowie Młp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187508 2021-06-24
godz. 12:00
Podkarpackie ZO-13/2021 Dostawa zgarniacza flotatu oraz systemu czyszczenia koryta odpływowego i bieżni osadnika wtórnego. PRZEDMIOT POSTĘPOWA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)