Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7365975 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa Urządzenia do czyszczenia kanalizacji z możliwością podglądu kanału w trakcie pracy oraz zabudowanie urządzenia na samocho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368240 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Określenie profilu wskazanych parametrów biochemicznych w surowicy i wybranych narządach myszy transgenicznych modelowych z chorob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368209 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/POPW 1.4 na dostawę automatycznej myjni szczotkowej, portalowej PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370470 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie 8/2019 - Chłodnie wentylatorowe - 4 szt. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup chłodni wentylatorowych wodnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370404 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie następujących robót: Instalacja wentylacji budynku kompletacyjnego. 1. Instalacja wentyl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372975 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Zamawiający poszukuje dostawcy elementów linii przeznaczonej do produkcji GILZY z tworzyw sztucznych HDPE. Szczegółowy opis prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372383 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Zamawiający poszukuje dostawcy linii przeznaczonej do produkcji GILZY z tworzyw sztucznych HDPE. Szczegółowy opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402858 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie zamówienia zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404878 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie "Dostawa wózka widłowego" Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka widłowego w zakresie wskazanym szczegółowo w Zapytaniu oferto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405015 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie 6/NTG/2020 Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia egzaminu dla uczestników w ramach projektu „Nie trać głowy - czas na PROG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400711 2020-04-06
godz. 07:00
Podkarpackie Zakup i dostawa dociskacza poziomego 1. Dociskacz poziomy z przylgą poziomą 20 szt. 2. Dociskacz poziomy GN 820 20 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365165 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy produktu leczniczego Rituximabum. Numer referencyjny: ZP.261.7-A.2020, Postępowanie nr 22 Poz. 1 – Rituximabum koncentrat ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7365275 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na 4 Części Numer referencyjny: KZP-1/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397062 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie Remont nawierzchni dróg wewnętrznych Zad. Nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404049 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w obiektach administrowanych przez 33 WOG w SOI Sandomierz, SOI Nowa Dęba oraz SOI Ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405690 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawę wyrobów medycznych operacyjnych (szwy chirurgiczne )- powtórzenie Numer referencyjny: Eap-2412/7/20/M amówienie będzie re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396143 2020-04-06
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa sieci elektroenergetycznej nN stanowiącej oświetlenie drogi wojewódzkiej nr W991 w miejscowości Korczyna w km od 13+044 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363112 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365146 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych Numer referencyjny: CZ-I.271.18.48.2020 Budowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367616 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu Numer referencyjny: RZ.ROZ.281.7.2020 Rozbiór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387976 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Wymiana 2 szt. wind osobowych SEGMENT A, WINDY W1 I W2 w ramach zadania pn. „Wykonanie wymiany 4 wind w budynku PUW w Rzeszowie pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391967 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Rewitalizacja rynku w miejscowości Czudec” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF” Numer referencyjny: ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396095 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czermin” Numer referencyjny: In.271.1.2020 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400910 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Remont budynków na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie Postępowanie podzielone jest na 6 części: Część 1: Budynek adminis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383875 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa budynku kaplicy przedpogrzebowej przy cmentarzu w Targowiskach na działce nr ew.1207 Numer referencyjny: ZP.271.2.3.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403205 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie „Sukcesywna dostawa betonu na terenie Gminy Żurawica” Numer referencyjny: ZPF.I.271.4.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukces...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404362 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa polegająca na obsłudze punktu informacyjno-kasowego przy wejściach na trasy udostępnione Magurskiego Parku Narodowego. Zama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405674 2020-04-06
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą warzyw oraz owoców Numer referencyjny: EZ/215/23/2020 Zakup wraz z dostawą warzyw i owoców ZAŁĄCZNIK I - IN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363275 2020-04-06
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usługi utrzymania czystości w Podkarpackim Oddziale Regionalnym oraz 21 biurach powiatowych zlokalizowanych w wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396218 2020-04-06
godz. 11:00
Podkarpackie ,,Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Radymno w 2020” Numer referencyjny: ZP.271.2.4.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)