Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7709667 2020-09-30
godz. 09:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.2/POIR/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi zleconej w projekcie, polegającej na opracowaniu nowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711272 2020-09-30
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa krzeseł konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. Przebudowa i doposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Trzęsó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711271 2020-09-30
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa stołów konferencyjnych składanych w ramach realizacji projektu pn. Przebudowa i doposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713754 2020-09-30
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa zmywarek do posadzek i myjek do szyb dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 IPC Gansow zmywarka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706533 2020-09-30
godz. 09:55
Podkarpackie Zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2020 r. samochodu przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych z tylnym zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660466 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) odebranych od właścicieli NIEruchomości z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7678795 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694428 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja układu sterowania jednostki odzysku oparów w LOTOS Infrastruktura S.A. Baza Paliw Jasło - SRM/211885 1. Modernizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695286 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą materiałów okulistycznych jednorazowych Numer referencyjny: EZ/215/58/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695464 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”. Numer referencyjny: SG.271.1.8.2020 Przedmiotem zamówienia są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695376 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi Lubla-Bukowy Las - Sieklówka na dz. nr ewid. 231 w km 0+970-1+900 wraz z przebudową przepustów w km 1+123,1+650 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695377 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 R Husów - Tarnawka - (gr. powiatu) Hadle Szklarskie od km 0+000 - 8+396.” Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695359 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa budynku Domu Ludowego w m.Końskie na Wiejski Dom Kultury, dgr 164/1, 164/2" Numer referencyjny: SRWK/1/2020 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698109 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R – Trzcinica – Osobnica – Cieklin w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699186 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie innowacyjnej technologii - Elastico Warm - wielkogabarytowych, dwupowłokowych, podnoszonych bram hangarowych z hybrydo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700050 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kuryłówka i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2021 do 31.12.2022 r. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7667307 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Budowę szkolnej hali sportowej w miejscowości Wysoka Głogowska w gminie Głogów Małopolski w ramach programu „Sportowa Polska - Pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703290 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla 8 budynków będących w zarządzie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705368 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa tła materiałowego typu green screen

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705491 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup 2 szt. gaśnic przewoźnych AS-50x B 1. Gaśnica przewoźna AS-50 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707786 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa nowego sprzętu komputerowego (laptopy) wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707865 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu min...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709268 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna - Zakup serwerów plików NAS Numer referencyjny: ZP.271.60.2020 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709225 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa wraz z wymianą części wymienny do mikroskopu FEI Quanta 3D 200i. Numer referencyjny: ZP/UR/177/2020 Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709220 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu badawczego dla KDiM PRz. Numer referencyjny: NA/P/283/2020 Dostawa sprzętu badawczego dla KDiM PRz.. ZAŁĄCZNIK I ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709137 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa materiałów promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku. Numer referencyjny: OR-IV.272.2.53.2020 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712496 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa: Zestawu startowego systemu komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu przeznaczo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710960 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Minikuchnia , aneks kuchenny Pyramis 1. Minikuchnia Pyramis 100x60 Lewa 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712947 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Realizacji szkolenia pn. Kwalifikacja wstępna w zakresie kat.C1,C,C1+E,C+E dla 1 osoby bezrobotnej ze środków Funduszu Pracy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711315 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Osprzęt spawalniczy - suszarka do elektrod 1. Suszarka do elektrod zakres temp. 60-400°C pojemność 20kg 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)