Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7286079 2020-01-24
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DDOM/2020 na sprzedaż paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286220 2020-01-24
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej określającej rodzaj, zakres i istotność możliwych, negatywnych oddziaływań na cele ochrony obsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287103 2020-01-24
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuję osób do dociepleń domków jednorodzinnych - Rzeszów Poszukuję osób do dociepleń domków jednorodzinnych. Zainteresowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282735 2020-01-24
godz. 08:00
Podkarpackie Przetarg nieograniczony na dostawę produktów nabiałowych i tłuszczy roślinnych do Zakładu Karnego w Jaśle Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282128 2020-01-24
godz. 08:30
Podkarpackie Wykonywanie usługi dowozu/odbioru wypożyczanego sprzętu wraz z usługą wniesienia/zniesienia sprzętu w ramach utrzymania trwałości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7246792 2020-01-24
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa implantów neurochirurgicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7265098 2020-01-24
godz. 09:00
Podkarpackie Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy Numer referencyjny: ZGK.271.1.2020 Zakres robót o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7268848 2020-01-24
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa oświetlenia drogi gminnej relacji Lubenia - Cyb Numer referencyjny: 271/2/2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci oś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282631 2020-01-24
godz. 09:00
Podkarpackie ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH Numer referencyjny: ZP250/004/2020 Pakiet nr 1: Zes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283161 2020-01-24
godz. 09:00
Podkarpackie Kompleksowe usługi informatyczne tj. przedłużenie gwarancji/serwisu/wsparcia serwisowego producenta dla będącego w posiadaniu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277542 2020-01-24
godz. 09:30
Podkarpackie Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7250271 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 wraz z pracami dodatkowymi (ulepszeniem) pojazdów szynowych serii SA109-007 i SA109-010 Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282240 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie Demontaż nieczynnego komina stalowego na Stacji Uzdatniania Wody w Rozborzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282797 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 Numer referencyjny: UK/ZP-1/01/20 Przedmiotem zamówienia jest zagospodarow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284837 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach: - Wykonywanie opisów badań rezonansu magnetycznego drogą teleradiologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286405 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa filtrów oraz obsługa serwisowa stacji uzdatniania wody w Aptece Szpitalnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288236 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie NK/I/O/ 1 / 2020 udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych z Pododdziałem Geriatrycznym – dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286485 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie świadczenie usług doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego na rzecz P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278450 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i rozbudową zbiornika wodnego wraz z terenami przyległymi w ramach zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279636 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiąz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279669 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie (S) Wykonanie części zespołu D700 dla zakładu Walcowni HSJ 1. Sprzęgło zębate mechanizmu regulacji walca D-700 wg rysunków HMR 17...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282266 2020-01-24
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa stymulatorów Numer referencyjny: Z/ZZP.2375.2.20 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów dla Samodzielnego Pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283579 2020-01-24
godz. 11:00
Podkarpackie Oczyszczanie mechaniczne ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia wraz z opróżnianiem koszy ulicznych przy tych ulicach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280850 2020-01-24
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa artykułów gospodarczych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285943 2020-01-24
godz. 12:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278131 2020-01-24
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Medyce w zakresie konsultacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288237 2020-01-24
godz. 12:00
Podkarpackie NK/I/O/ 2 / 2020 udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289477 2020-01-24
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288238 2020-01-24
godz. 13:00
Podkarpackie NK/I/O/ 3 / 2020 udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Noworodkowym z Pododdzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271819 2020-01-24
godz. 13:30
Podkarpackie Sporządzanie operatów wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Jedlicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)