Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8399518 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa akcesoriów i części wymiennych do aparatury medycznej Część 1: Pakiet nr 1 - Żarówki medyczneOpis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399254 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa części budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399550 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie i naprawy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łomża w 2021 r. Część 1: Dostawa kruszywa naturalnego – pospółki drogowej wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczaniem, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400611 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wraz montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec”.2. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400354 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Budowa parku linowego oraz budynku gospodarczego w miejscowości Szumowo Część 1: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę parku linowego złożonego z trzech tras (dziecięcej siatkowej, młodzieżo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402640 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie usługi utrzymania czystości na terenach zewnętrznych, pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych oraz odśnieżania Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102 przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404740 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Głównej w miejscow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404737 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa budynku przedszkola i żłobka przy Szkole Podstawowej w obrębie Jabłoń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411742 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Oczyszczenie wyrobisk na działkach o nr ewidencyjnych 1342, 1355, 1339 obręb Ploski - Gmina Bielsk Podlaski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411431 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Oczyszczenie wyrobisk na działkach o nr ewidencyjnych 1342, 1355, 1339 obręb Ploski - Gmina Bielsk Podlaski. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie wyrobisk na działkach o nr ew. 1342, 13...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411625 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż okien i parapetów w budynku Urzędu Skarbowego w Sokółce przy ul. Białostockiej 47. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412733 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Część 1: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokólskiego w sezonie zimowym 2021/2022. Zadanie Nr 1 – Odśnieżanie na terenie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412984 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie „Odbiór odpadów komunalnych” 1. Przedmiotem zamówienia jest: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych włączonych do systemu gminnego, które z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413910 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu w ramach projektu „Zielone Spojrzenie” - Promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego nr P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413926 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu AGD/RTV w ramach projektu pn. „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom nr RPPD. 02.02.00-20-0173/19". PI.I. 271.37.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414103 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie z zakupionego sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Szlakiem Tyzenhauza" Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415139 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj. dostawy warzyw, owoców, ziemniaków i warzyw kwaszonych Część 1: Część 11 Burak ćwikłowy w ilości 5500,kg. ,klasa I, sortowany, workowany, opak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415538 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Centrum Kompetencj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415905 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie „Odbiór odpadów komunalnych”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415185 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa systemu do obsługi magazynu typu Pick-by-system wraz z wyposażeniem na kierunek Logistyka w PUZ w Suwałkach w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Wsparcia Dążenia do Doskonałości Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414342 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa analizatora mocy-1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415426 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Odśnieżanie dróg powiatowych i zwalczanie śliskości zimowej na terenie Powiatu Suwalskiego w sezonie zimowym 2021/2022 Część 1: Odśnieżanie dróg powiatowych nr: 1146B, 1147B, 1118B, 1119B, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417587 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wełny mineralnej na siatce (znak sprawy: OZ/261/MWI/D/289/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417770 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej PV Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z zał. nr 1 do SWZ nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417992 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Zakup z dostawą prefabrykatów drogowych do wykonania miejsc postojowych wraz z dojazdem na ul. Widowskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413153 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratownictwa – technicznego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustowie 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414157 2021-10-01
godz. 10:30
Podlaskie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże – Etap I (gm. Dobrzyniewo Duże) - pełnienie funkcji inspektora nadzoru” ZP.2620.54.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397920 2021-10-01
godz. 11:00
Podlaskie 1 Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych , Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399297 2021-10-01
godz. 11:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej przeznaczonej do zasilania w wodę na cele bytowe i gospodarcze mieszkańców zamieszkałych na terenie przyległym do projektowanej sieci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400616 2021-10-01
godz. 11:00
Podlaskie "Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminie Łomża" poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Starych Modzelach, w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury" MKDNiS Zakres robót p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)