Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7635167 2020-08-24
godz. 09:00
Podlaskie Utwardzenie terenu (wykonanie ciągu pieszo-rowerowego) pomiędzy ul. Węgorzewską a Giżycką (Al. O. Ha – Aleja Osiedla Hańcza) Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7630003 2020-08-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer referencyjny: ZP.215.02.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629815 2020-08-24
godz. 10:00
Podlaskie Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny: RI. 271.8.2020 CZĘŚĆ I ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629021 2020-08-24
godz. 10:00
Podlaskie Dobór, dostarczenie, montaż, oraz uruchomienie 2 sztuk dławików kompensacyjnych mocy biernej pojemnościowej w budynku Państwowej W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632723 2020-08-24
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuleszach Kościelnych” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7592983 2020-08-24
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa ul. Depowej w Białymstoku wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej Numer referencyjny: ZDM-III.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7639997 2020-08-24
godz. 10:00
Podlaskie OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ, PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA – BUDOWA 4 BROGÓW NA ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7639648 2020-08-24
godz. 10:30
Podlaskie Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598795 2020-08-25
godz. 00:00
Podlaskie Projekt, wykonanie i dostawa kompletnego zestawu prototypowych form wtryskowych zgodnych z dokumentacją techniczną – zestaw nr 3 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635257 2020-08-25
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/08/2020 z dnia 10.08.2020 na wyłonienie wykonawcy budowy systemu ogrzewania poprzez zastosowanie pomp powi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635361 2020-08-25
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe - Dostarczenie sprzętu i narzędzi do analizy mechanoskopowej Sprzęt i narzędzia do analizy mechanoskopowej nie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635261 2020-08-25
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami robót...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616557 2020-08-25
godz. 09:00
Podlaskie Dostawy węgla sortymentu ekogroszek do Aresztu Śledczego w Hajnówce Numer referencyjny: D/Kw.2232.3.2020 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635132 2020-08-25
godz. 09:00
Podlaskie „Wykonanie brogów w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. Numer referencyjny: AUG.S.270.4.6.2020 Przedmiot zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7639460 2020-08-25
godz. 09:00
Podlaskie Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00074, realizowanego przez Uniw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632726 2020-08-25
godz. 09:30
Podlaskie „Budowa zjazdów na odcinku Łapy – Markowszczyzna” realizowanych w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595185 2020-08-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do zabiegów ablacji arytmii serca oraz implantacji urządzeń do elektroterapii serca. Numer referencyjny: 11/SZ/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634979 2020-08-25
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicach i utwardzenie podwórka budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7639686 2020-08-25
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa i montaż automatycznej toalety w Parku Solidarności w Grajewie” Numer referencyjny: RI.7013.11.2020 1. Zamówienie pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608167 2020-08-25
godz. 10:30
Podlaskie Kompleksowa pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku wraz z nasadzeniami Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635052 2020-08-25
godz. 10:30
Podlaskie PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZTABOWEGO ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. 42-GO PUŁKU PIECHOTY 44 Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632599 2020-08-25
godz. 10:50
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 2 części Numer referencyjny: O.BI.D-3.2413.13.2020 Pełn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595709 2020-08-25
godz. 11:00
Podlaskie Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Wasilkowie Numer referencyjny: OSO.271.10.2020.MS Przedmiotem zamówienia jest wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632809 2020-08-25
godz. 12:00
Podlaskie Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie Gminy Kuźnica Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617538 2020-08-25
godz. 15:00
Podlaskie wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez 1) rat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7631092 2020-08-25
godz. 15:00
Podlaskie Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7638654 2020-08-25
godz. 15:30
Podlaskie odławianie bezpańskich psów z terenu miasta Zambrów, w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. Pełna usługa obejmować bę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610314 2020-08-26
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 2/2020/1.2.1/197 na zakup kompresora śrubowego wraz z wyposażeniem – 1 sztuka. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610345 2020-08-26
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 2/2020/1.2.1/197 na zakup kompresora śrubowego wraz z wyposażeniem – 1 sztuka. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611637 2020-08-26
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/2020/1.2.1/197 na zakup kompresora śrubowego wraz z wyposażeniem – 1 sztuka Przedmiotem zamówienia jest z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)