Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9177516 2022-09-29
godz. 15:00
Podlaskie PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO - EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W FORM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186634 2022-09-29
godz. 15:00
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami dla 60 uczniów i 5 nauczycieli uczes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9177448 2022-09-29
godz. 15:30
Podlaskie Dostawa i montaż klimatyzatora w PT KRUS w Augustowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9187915 2022-09-29
godz. 15:45
Podlaskie Organizacja eventu Koncert na zakończenie lata

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9188338 2022-09-29
godz. 23:59
Podlaskie Zlecę wykonanie wylewki w pomieszczeniach technicznych, takich jak: garaż ≈35 m2, Kotłownia 9 m2, Pomieszczenie gospodarcze 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189466 2022-09-29
godz. 23:59
Podlaskie Zlecę wymianę cieknących zaworów w miedzianej instalacji grzewczej co.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189464 2022-09-29
godz. 23:59
Podlaskie Zlecę naprawę ładowarki teleskopowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189465 2022-09-29
godz. 23:59
Podlaskie Zlecę założenie strony na Facebooku osobie mającej pojęcie, może być osoba niepełnosprawna, siedząca w domu, kreatywna, k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7827556 2022-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności: • lekarza systemu • ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184777 2022-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych szt. 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9193782 2022-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego oraz pamięci RAM na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Zadanie 2: D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9190890 2022-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Piekuty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9185203 2022-09-30
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej do Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Część 1: Pakiet nr 1:Stanowisko do pielęgnacji niemowląt - 4 SZT.Stolik do pielęgnacji niemowląt - 1 szt.Lampa bakteriob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9137227 2022-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Dzierżawa sprzętu laboratoryjnego oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ w Hajnówce Numer referencyjny: 2022/PN/L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9166479 2022-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce – uzupełnienie dla pakietów 1, 7 i 10. Część 1: Pakiet 1 - mięso surowe Część 2: Pakiet 7 - drób ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9139996 2022-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pododdziału Onkologii i Poradni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9172446 2022-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Remont kanału deszczowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689, przy ul. Bielskiej w m. Hajnówka w km 24+630-25+110 SL. RDWSi.2511.9.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9172517 2022-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na następujących odcinkach dróg gminnych: - Rutki Nowe - Kukowo, - Komaszówka – Twardy Róg, - w miejscowości Grabowo Koloni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9176435 2022-09-30
godz. 09:00
Podlaskie „Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka - Sokolne – Cisówek – Kurianki, gmina Nowinka” Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka – Sokolne – Cisówek - Kurianki w msc. Sokolne, gm. Nowink...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186900 2022-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego S

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9188688 2022-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Augustowskiego w sezonie zimowym 2022/2023 Część 1: Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie ulic wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9123440 2022-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa urządzenia wraz z dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem Numer referencyjny: AZP.25....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186098 2022-09-30
godz. 09:10
Podlaskie Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2022/2023 na zadanie nr 1,2,3 i 4 Część 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:1. Odś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9149696 2022-09-30
godz. 09:30
Podlaskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Politechniki Białostockiej za lata obrotowe 2022-2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9172529 2022-09-30
godz. 09:30
Podlaskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111B w m. Księżyno (Gm. Juchnowiec Kościelny). Szczegółowy opis zamówienia stanowi rozdział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9187247 2022-09-30
godz. 09:50
Podlaskie Dostawa warzyw, owoców, ziemiopłodów oraz warzyw przetworzonych i strączkowych Część 1: dostawa 33 300 kg kapusty białej, 16 500 kg kapusty czerwonej, 37 500 kg buraka czerwonego, 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9133826 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Wzrost potencjału rozwoju Przedsiębiorstwa INTER-TECH poprzez wdrożenie strategii wzorniczej oraz zakup maszyn produkcyjnych. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9133825 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Wzrost potencjału rozwoju Przedsiębiorstwa INTER-TECH poprzez wdrożenie strategii wzorniczej oraz zakup maszyn produkcyjnych. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9137286 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Organizacja i obsługa loterii audioteksowej na potrzeby Telewizji Polskiej S.A. Numer referencyjny: ZP/THXH/106/2022 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa loterii audioteksowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9162828 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki z platformą widokową na terenie podmokłym na działce numer geodezyjny 620 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)