Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
875270 2020-10-28 Lubelskie
Budowa wiaty magazynowej
875271 2020-10-28 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzin...
875272 2020-10-28 Łódzkie
Budowa słupowej stacji transformatorowej...
875274 2020-10-28 Łódzkie
Budowa hali namiotowej
875275 2020-10-28 Lubelskie
Budowa Sieci Elektroenergetycznej
875276 2020-10-28 Lubelskie
Przebudowa rozdzielni 400 kV w ramach za...
875277 2020-10-28 Lubelskie
Budowa Sieci Elektroenergetycznej
875278 2020-10-28 Lubelskie
Cztery Budynki Mieszkalne W Zabudowie Bl...
875279 2020-10-28 Łódzkie
Budowa budynku wielorodzinnego z infrast...
875280 2020-10-28 Lubelskie
Zespół Dwóch Budynków Mieszkalnych
875281 2020-10-28 Łódzkie
Budowa oświetlenia ulicznego
875284 2020-10-28 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
875285 2020-10-28 Łódzkie
Budowa instalacji zbiornikowej gazu płyn...
875287 2020-10-28 Lubelskie
Budowa oczyszczalni ścieków
875293 2020-10-28 Pomorskie
Wzmocnienie Ścian Szczytowych Elewacji Z...
875439 2020-10-28 Pomorskie
Budowa czterech budynków garażowych - za...
875441 2020-10-28 Świętokrzyskie
Przebudowa wyodrebnionych lokali mieszka...
875442 2020-10-28 Kujawsko-Pomorskie
Budowa SKATEPARKU w Chełmnie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
874897 2020-10-27 Wielkopolskie
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowy...
874896 2020-10-27 Podkarpackie
 Decyzja stwierdzająca brak obowiązku pr...
874895 2020-10-27 Podkarpackie
 Wniosek o o zmianę decyzji o środowisko...
874894 2020-10-27 Pomorskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
874891 2020-10-27 Pomorskie
 Przebudowa napowietrznej linii elektroe...
874893 2020-10-27 Łódzkie
 Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej d...
874892 2020-10-27 Łódzkie
 „Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej ...
874883 2020-10-27 Małopolskie
Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
874898 2020-10-27 Małopolskie
Mała architektura w parku "Drwinka"
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
874900 2020-10-27 Małopolskie
Bezpieczny domek - mały strażak
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
874901 2020-10-27 Małopolskie
Piknik rodzinny na Piaskach Nowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
874903 2020-10-27 Wielkopolskie
Budowa stacji zagazowania tlenu składają...