Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845042 2020-03-26 Łódzkie
Zakup i dostawa: sterylizatora parowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845043 2020-03-26 Lubelskie
RDW w Puławach Opracowanie projektu remo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845045 2020-03-26 Łódzkie
Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845044 2020-03-26 Łódzkie
Zakup i dostawa: myjnia do narzędzi PROH...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845046 2020-03-26 Lubelskie
RDW w Puławach Opracowanie projektu remo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845048 2020-03-26 Łódzkie
Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845049 2020-03-26 Lubelskie
RDW w Puławach Opracowanie projektu remo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845050 2020-03-26 Łódzkie
Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845054 2020-03-26 Łódzkie
Naprawa podjazdu dla karetek pogotowia r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845055 2020-03-26 Łódzkie
Dostosowanie Przychodni Nr IV dla osób n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845057 2020-03-26 Mazowieckie
Usługa serwisu i wsparcia technicznego d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845056 2020-03-26 Łódzkie
Dostosowanie budynku Szpitala przy ul. R...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845058 2020-03-26 Mazowieckie
Wykonanie modernizacji i integracji narz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845059 2020-03-26 Łódzkie
Modernizacja węzła cieplnego w Przychodn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845060 2020-03-26 Mazowieckie
Usługi wdrażania oprogramowania DIRS
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845062 2020-03-26 Mazowieckie
Usługi zarządzania siecią danych oraz us...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845061 2020-03-26 Łódzkie
Dostosowanie pomieszczeń na Dzienny Ośro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844679 2020-03-26 Mazowieckie
Zakup wsparcia dla kaset serwerowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845063 2020-03-26 Mazowieckie
Modernizacja budynków administracji publ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845064 2020-03-26 Mazowieckie
Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845083 2020-03-26 Lubelskie
RDW w Parczewie Usługi ustawienia i zdję...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845084 2020-03-26 Lubelskie
RDW w Puławach Usługi ustawienia i zdejm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845085 2020-03-26 Lubelskie
RDW we Włodawie Usługi ustawienia i zdej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845086 2020-03-26 Lubelskie
RDW w Zamościu Usługi ustawienia i zdejm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845013 2020-03-26 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845017 2020-03-26 Wielkopolskie
 Wniosek w sprawie zmiany decyzji o środ...
845016 2020-03-26 Mazowieckie
 Decyzja nr 20/2020 Burmistrza Wołomina,...
845015 2020-03-26 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845087 2020-03-26 Lubelskie
RDW w Białej Podlaskiej Usługi konserwac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845014 2020-03-26 Kujawsko-Pomorskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...