Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8279183 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów medycznych (jednorazowego użytku).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8280313 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mikrofonów, urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów na potrzeby Radia Lublin S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281401 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup materiałów - Przetwornica klimatyzacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8248615 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie „Remont drogi gminnej nr 109214L od km 2+110 do km 2+410 w m. Komodzianka uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” 4.1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8267902 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych. Część 1 Moduły SFP i SFP+ kompatybilne z CISCO NEXUS • moduł SFP 1000BASE-T (miedź, RJ45) – 2sztuki • moduł SFP+ 10GBASE-T (mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8283494 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup - odkurzacz karcher professional Puzzi 8/1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284360 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup plomba plastikowa w kolorze niebieskim wg ilości oraz parametrów wskazanych we wzorze zamówienia i Załączniku Nr 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8285845 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Wycieraczka gumowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282699 2021-07-26
godz. 10:30
Lubelskie Zakup materiałów - Zawór nagłego hamowania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8219180 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa z montażem mebli do Wydziału Pedagogiki Numer referencyjny: PN/82-2021/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem mebli do Wydziału Pedagogiki UMCS, z podziałem na części: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258003 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą: „Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 111576L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8259423 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Glinny Stok nr 103...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8255203 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej stanowiącej połączenie dwóch systemów wodociągowych opartych na ujęciach wody, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Część 1 Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8266464 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa lasera do oświetlania GaAs do mikroskopu LEEM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8266544 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa uchwytu do transferu kaset do mikroskopu LEEM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8266557 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa uchwytu próbki z kwadrupolowym polem magnetycznym do mikroskopu LEEM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8266789 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla zadania: 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8266794 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie zakładu produkcyjnego – produkcja konstrukcji metalowych w m. Krasnystaw, ul. Gospodarcza 7, dz. nr 142, 143, 144/13, 144/14, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8267318 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa stacji transformatorowych 15/04kV Nielisz 5 i 6, linii napowietrznej 15kV Szczebrzeszyn – Izbica na odcinku od słupa nr 7 do 42 (49) oraz linii nN z tych stacji na linie kablowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270095 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa wyposażenia komputerowego z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 – Laptopy (6 sztuk) oraz stacje dokujące lub replikatory p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269855 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Prace eksploatacyjne na linii napowietrznej 15kV Radymno-Obwodowa 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269856 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej w m. Dobcza dz. nr 191/11 gm. Adamówka, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269857 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN i przyłączy kablowych nN zasilanych ze stacji transformatorowej „Adamów 1” w celu przyłączenia budynku mieszkalnego na dz. Nr 175 i istniejących odbiorców w m. Adamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270740 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie 4.1. Przedmiotem zamówienia pn. „Dostawa i montaż wyposażenia tekstylnego dla hotelu Avatary Miasta” w ramach projektu: „Avatary M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273844 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej SN i nN oraz stacji transformatorowej „Majdan Gromadzki 3”, w związku z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej budynku w m. Majdan Gromadzki gm. Biłgoraj.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272684 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie dostawa rękawic nitrylowych jednorazowych w różnych rozmiarach M/L/XL . szczegółowy opis przedmiotu zawiera załącznik nr 2a do SWZ. 3 pozycje formularza asortymentowo cenowego do wyceny. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274227 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiot zamówienia stanowi: "Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki do ciągnika rolniczego" RR.271.18.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275582 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm-wyposażenie pracowni fotograficznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278631 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym nr 24 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282084 2021-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa projektorów multimedialnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)