Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7717174 2020-09-28
godz. 10:15
Lubelskie PRTb- 252/10/2020 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pełnienie obowiązków Inspektor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717181 2020-09-28
godz. 10:30
Lubelskie PRTb- 252/10/2020 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pełnienie obowiązków Inspektor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689931 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostosowanie budynku byłego Sądu na Warsztaty Terapii Zajęciowej – ETAP 1 Numer referencyjny: 2/2020 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690394 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej na Osiedlu Koszary Numer referencyjny: WIR.FiZP.271.1.37.2020 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690392 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa chodnika przy ul. Kościelnej w Dorohusku Numer referencyjny: I.Z.P. 271.18.2020 Przedmiotem zamówienia jest Przebudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690053 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Kraśnik Numer referencyjny: WIR.FiZP.271.1.40.2020 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690120 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku położonego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22 w ramach zadania inwestycyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690254 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Rewitalizacja placu przed Urzędem Gminy w Rachaniach – II etap. Numer referencyjny: GKB.271.7.2020.RK 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690218 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa nawierzchni ulicy Kraszewskiego w Terespolu - Odcinek A od km 0+440,25 do km 0+598,65 o dł. 0,158 km i Odcinek B w gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697016 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa papieru do urządzeń biurowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697143 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Rewitalizacja w gminie Sosnowica Dostawa materiałów plastycznych do przedszkola przy ul. Wyzwolenia 7 w Sosnowicy , zlokalizowane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697876 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa papieru do urządzeń biurowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Numer referencyjny: UM-ZP-262-44/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699046 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów plastycznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697501 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej nN – zasilanie z istniejącej sieci Siedliszcze Dom. Jed. oraz przyłą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697502 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej nN zasilanej z linii kablowej nN Wytyczno 6 do dz. nr 601/7, 601/8, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703660 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania aplikacyjnego oraz systemu BEACON wraz z wdrożeniem w ramach Projektu: „Rozwój ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703738 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703299 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa i wymiana podzespołów w dwóch zasilaczach awaryjnych UPS oraz wykonanie przeglądu w zasilaczu typu Smart-UPS 5000 z wymian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707840 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa -edycja 2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708608 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Zakup 3 sztuk dozowników wolnostojących, bezdotykowych do dezynfekcji rąk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699971 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa promocyjnych nośników reklamowych oraz wyposażenia stoiska promocyjnego Województwa Lubelskiego w podziale na 2 części zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700068 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Przeprowadzenie i opracowanie raportów z 3 badań z zakresu ekonomii społecznej w województwie lubelskim. Numer referencyjny: DZPR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695413 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki Numer referencyjny: RBD.2710.7.2020.MR 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690120 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku położonego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22 w ramach zadania inwestycyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699981 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu do usuwania elektord Numer referencyjny: DZP.3320.65.20 Dostawa sprzętu do usuwania elektrod - 15 zadań asortymen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704447 2020-09-28
godz. 11:30
Lubelskie Zakup energii elektrycznej w szacowanej ilości 1500 MWh dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie oraz od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695265 2020-09-28
godz. 11:30
Lubelskie Dostawę wysokowydajnych urządzeń wielofukcyjnych dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7651698 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa wózków dystrybucyjnych oraz zastawy stołowej, foteli biurowych, krzeseł konferencyjnych, materaców na łózka szpitalne, ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7667251 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Przebudowa budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie Numer referencyjny: K-ZP.251.42.2020 Przedmiotem zamówienia jest remont holu, klatki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703772 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Czas na działanie – aktywizacja zawodowa osób młodych Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” na terenie województwa śląskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)