Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8435014 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Część 1. "Remont drogi powiatowej nr 1221 L” Część 2. "Remont drogi powiatowej nr 1508 L na dł. około 1 km" Część 3. "Remont drogi powiatowej nr 1509 L w m. Antonin Nowy na dł. około 1,2 km"...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441816 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej „Nielisz 7” oraz linii i przyłączy kablowych nN w celu zasilenia działek rekreacji in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441814 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN ze stacji „Jawornik P. Metalsprzęt” do dziennego ośrodka wsparcia na dz. 573/1 i 575 oraz stacji ładowania drogowego transportu publicznego na dz. 573/5 w m. Jaworni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445532 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Demontaż odcinka napowietrznej linii nN Janowica 2 UG Cyców, budowa linii kablowej i przyłącza nN do dz. 213 oraz przebudowa zasilania odbiorców w m. Janowica, w związku z przyłączeniem odbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447683 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa laptopów (3 szt.), stacji dokujących (3 szt.) oraz monitora

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452164 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników Część 1: Zadanie nr 1 - Odczynniki według katalogu: Argenta lub równoważne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdział V SWZ. Część 2: Zadanie nr 2 - Odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454808 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i dostawa : Trzewiki męskie oraz kozaki damskie firmy Wojas, 1 pozycja, 86 par ogółem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459374 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa drobnego sprzętu, materiałów pomocniczych, szkła, elektrod i wymazówek bakteriologicznych do Powiatowej Stacji Sanitarno -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459426 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Zakup piły formatowej z podcinakiem i dociskiem pneumatycznym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445292 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmiu serwerów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. LCIT-AO-II.251.24.2021.BRP **************...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460457 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Remont terenu schroniska dla zwierząt przy ul. Włodawskiej 23a w Chełmie . W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona / dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462237 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Środki ochrony indywidualnej do zapewnienia odpowiednich wymogów bezpieczeństwa rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463051 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Biłgoraju oznaczonej jako działka nr 48/20 ark. 49, wraz z przygotowaniem wstępnego p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452646 2021-10-19
godz. 11:30
Lubelskie Dostawy elementów systemu studni oraz włazów żeliwnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459645 2021-10-19
godz. 11:30
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409370 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie Sali Ognik w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach” Numer referencyjny: PKT.2370.15.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436062 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2913L w miejscowości Hedwiżyn Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2913L w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439817 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest:„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rzeplin i Ulhówek ” ( składający się z dwóchzadań) .Kody CPV:- Roboty drogowe - 45233140-2,- Instalowanie oznakowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446491 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Sprzątanie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446782 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Zadanie 1: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu chorób metabolicznych w Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Medycy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450504 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Miejskie Elektrownie Fotowoltaiczne Element 1 - Dostawa czterech komputerów przenośnych. Minimalne parametry to: – częstotliwość ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449590 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Obsługa prawna GDDKiA Oddział w Lublinie Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na wykonywaniu obsługi prawnej GDDKiA Oddział w L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452673 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Remont rozdzielaczy i bloków - Etap I Demontaż i weryfikacja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454341 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpot'ów w ramach projektu WIFI4EU oraz zapewnienie usług dostępu do Internetu oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454760 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie asortyment VIKAN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454923 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi : Eksploatacja i konserwacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie. 2. Okres realizacji usługi : 20 miesięcy od dnia po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455184 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Drzwi wejściowe w obiekcie Płuczki Osadzarkowej 46.1, nr inwentarzowy 1/101/357.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456261 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie prac remontowych na rzecz Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455993 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Tonery 19 sztuk oraz materiały eksploatacyjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462067 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie rekomendacji dla placówek zdrowotnych w zakresie profilaktyki i postępowania w przypadku używania i nadużywania alkoho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)