Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9073988 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mebli dla uczestników Projektu RPLU.11.02.00-06-0121/20 „Aktywni i pomocni RAZEM”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9074371 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu elektronicznego oraz mebli dla uczestników Projektu RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/18 „Czas Seniorów w Gminie Niemce”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9075438 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Usługi opiekuńcze w ramach projektu „Aktywni i pomocni RAZEM”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9076259 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Budowa odcinków sieci wodociągowych w miejsc. Kazimierzówka, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Mętów, Prawiedniki 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wymienionych poniżej odcinkó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077089 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa piasku i kruszywa 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa i piasku z przeznaczeniem na bieżące naprawy i utrzymanie dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077151 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie „Modernizacja (przebudowa) dróg położonych na terenie gminy Ryki” Część 1: część 1 zamówienia – „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078644 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykorzystanie OZE w działalności przedsiębiorstwa Zakład Usług Drzewnych - Tartak Elektryczny - Stanisław Borsuk 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077973 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac remontowych w Domu Studenckim Manhattan Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac remontowych w Domu Studenckim Manhattan Uniwers...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9056214 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083637 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083671 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa DP Nr 1814L na odcinku Pawłów—Liszno, DP Nr 1815L na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny— Krasne oraz DP Nr 1869L na odcinku ul. Wiejska w M.Rejowiec Fabrycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083853 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamionka. 4.2. Inwestycja zakłada poprawę dostępności do kanalizacji sanitarnej dla Mieszkańców g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083876 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wola Bystrzycka na działkach o nr ewidencyjnych 875, 6/8, 6/11, 6/14, 7/8. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083887 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Budowa chodników na terenie gminy Chodel w 2022 roku Część 1: część 1 - Przebudowa drogi gminnej (dawna DW 833) w zakresie robót brukarskich na odcinku od km 0+380 do km 0+653 (robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083965 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce”.4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086350 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac projektowych w branży elektroenergetycznej - 5 zadań Prace projektowe w branży elektroenergetycznej dla 5 zadań 1. Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka/Wrońska /Lotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086603 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów spożywczych do stołówki internatu przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim w roku szkolnym 2022/2023 Część 1: "Woda, soki, sło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090082 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na potrzeby Politechniki Lubelskiej.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094770 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Zakup soli drogowej w ilości ok. 300 Mg z sukcesywną dostawą na bazę materiałową ZDP Parczew ul. Mickiewicza 59b w Parczewie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094888 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa Izolatorów porcelanowych nN i SN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096854 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa nowego lub staroużytecznego panelu sterowania silnika EGU RU 17FM664F1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097308 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU OPAŁOWEGO NA CELE GRZEWCZE EKOTERM PLUS DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBRYNIU DUŻYM W SEZONIE GRZEWCZYM ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097485 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie i dostarczenie posiłków dla uczniów i dzieci Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie 1. Usługa będzie dotyczyć ok. 70 uczniów w wieku 7 - 15 lat,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098016 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097895 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewoz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098284 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie AKTYWNE PUŁAWY Zatrudnienie psychoterapeuty Planowana ilość osób do zatrudnienia 1 osoba Termin realizacji Od podpisania umow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098155 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Kurs prawa jazdy kat. C+E II 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu pt: „Prawa jazdy kat. C+E” dla 1 osoby na terenie miasta Biała Podlaska, w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098821 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Zawarcie na sezon 2022/2023 umowy kompleksowej dostarczania na cele grzewcze paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż i usługa dystrybucji), do budynków Placówe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098951 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa samochodów z napędem na 4 koła Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wcześniej nierejestrowanego, wyprodukowanego w 2022 r.,spełniającego warunki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102054 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Materiały do badań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)