Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7706944 2020-09-30
godz. 00:00
Podlaskie świadczenie usług audytu wewnętrznego od 15.10.2020 roku do 31.12.2022 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711091 2020-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania części terenów przy Zalewie w Wasilkowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711825 2020-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę wykonanie projektu remontu - Bród Nowy Zlecę wykonanie projektu remontu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711067 2020-09-30
godz. 00:00
Podlaskie zaprojektowania i wdrożenia strony internetowej MOPR.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713667 2020-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Wyłonienie wykonawcy, jako przedstawiciela otoczenia społeczno-gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713668 2020-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa metali i ich proszków, nadtlenku wodoru oraz izocyjanianu etylu.Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.050.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713481 2020-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa rękwic nitrylowych jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713678 2020-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Utworzenie Domu Seniora w Becejłach współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714665 2020-09-30
godz. 08:00
Podlaskie „Dostawa węgla kamiennego typu groszek do kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie” 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687057 2020-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Przygotowanie projektów, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logotypami w ramach projektu „Healthy Boost – współpraca wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695477 2020-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy Numer referencyjny: ZP.26.27.2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706286 2020-09-30
godz. 09:00
Podlaskie „Usługa wycinki drzew i krzewów w kompleksach wojskowych administrowanych przez 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w podziale na dwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709611 2020-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu „Bony na innowacje dla MŚP” dla firmy Cerasis - ­ Łukasz Czernikow. 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709131 2020-09-30
godz. 09:00
Podlaskie „Projekt, zakup i dostawa elementów edukacyjnych ścieżki dydaktycznej w ramach projektu „Dąbek dziedzictwo przyrodnicze Augustowa”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713127 2020-09-30
godz. 09:00
Podlaskie wykonanie zamówienia - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( branża elektryczna, sanitarna i budowlana ) podczas r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692924 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Śniadowie i Szczepankowie w latach 2021 - 2024 Numer referencyjny: RGIZ.271.10.2020 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696385 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sadowa 3 w Zambrowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696466 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łomżyńska 4 w Zambrowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699257 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie rozbiórki murowanego (cegła) budynku gospodarczego zlokalizowanego w Zambrowie przy ul. Magazynowe 14. Wymiary budynku: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699996 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2020//2021. Numer referencyjny: IN.271.4.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702560 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702767 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Przetarg NIEograniczony na budowę zapasowej serwerowni wraz z doposażeniem stanowisk pracy oraz rozbudową systemu telekomunikacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705082 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705084 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności Rejonu Energetyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705083 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695449 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa rękawiczek jednorazowych - powtórka Numer referencyjny: ZP.261.27.2020 Dostawa rękawiczek jednorazowych - powtórka ZAŁĄC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705554 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. klimatyzacji o mocy ok. 7.3 kW każda.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706436 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa fabrycznie nowych mebli na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Numer referencyjny: BZP.272.40.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709588 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Prace B+R w celu opracowania innowacyjnej metody tłoczenia i podwyższenia wartości odżywczych olejów tłocznych na zimno - "Oleje z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709589 2020-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Prace B+R w celu opracowania innowacyjnej metody tłoczenia i podwyższenia wartości odżywczych olejów tłocznych na zimno - "Oleje z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)