Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7922799 2021-01-29
godz. 15:00
Podlaskie świadczenie usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu so...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924469 2021-01-29
godz. 15:00
Podlaskie przegląd agregatów prądotwórczych w obiektach przy ul. Żurawiej oraz ul M.C. Skłodowskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927046 2021-01-29
godz. 16:00
Podlaskie Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS Dostawa wraz z montażem infrastruktury technicznej w budynkach centrum logistycznego Ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926967 2021-01-29
godz. 16:00
Podlaskie Wdrożenie strategii wzorniczej kluczowym elementem rozwoju firmy Górna Półka. Dostawa, instalacja i uruchomienie wiertarki CNC Da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928750 2021-01-29
godz. 23:59
Podlaskie Opracowanie pierwszego na świecie narzędzia do automatycznej i zdalnej inspekcji nieruchomości komercyjnych pod kątem ryzyka katas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930150 2021-01-29
godz. 23:59
Podlaskie Przedmiot zapytania (nazwa): Przeprowadzenie szkoleń z nowej ustawy PZP w ramach projektów „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931589 2021-01-29
godz. 23:59
Podlaskie Aboutdecor - Wdrożenie międzynarodowego portalu Aboutdecor z nowatorskim podejściem w prezentacji danych i nawiązywaniu relacji bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931704 2021-01-29
godz. 23:59
Podlaskie Eliminacja barier elementem misji uniwersytetu. Implementacja zasad projektowania uniwersalnego. Uniwersytet w Białymstoku, zwrac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901771 2021-01-29
godz. 23:59
Podlaskie Żarnowo Pierwsze - budowa elektrowni fotowoltaicznej przez Słońce Podlasia Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903238 2021-01-29
godz. 23:59
Podlaskie OŁDAKI – odnawialne źródła energii w SUNRISE PV Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o moc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916870 2021-01-30
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bulionów mrożonych na podstawie chronionego patentem wynalazku PL 233013 pn. Kostka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929338 2021-01-31
godz. 12:30
Podlaskie Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897549 2021-02-01
godz. 09:00
Podlaskie Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2020/ABM/01/00074-00, realizowanego przez U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900007 2021-02-01
godz. 09:00
Podlaskie Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości OR KRUS w Białymstoku i 13 placówek terenowych KRUS. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902698 2021-02-01
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach roślin oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887490 2021-02-01
godz. 10:00
Podlaskie Przegląd 1177 sztuk łączników SN sterowanych zdalnie na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. – 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895141 2021-02-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych Numer referencyjny: ZP.261.32.2020 Dostawa leków, płynów infuzyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7901372 2021-02-01
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach Numer referencyjny: GI.271.24.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921881 2021-02-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa chemii basenowej na okres od 01.02.2021 do 31.01.2022 r

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897426 2021-02-01
godz. 11:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu miasta Białegostoku w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912860 2021-02-01
godz. 11:00
Podlaskie Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej Numer referencyjny: OR-IV.272.36.2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897140 2021-02-01
godz. 12:00
Podlaskie WYKONANIE WYPOSAŻENIA OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W DROHICZYNIE Numer referencyjny: RG.271.25.2020.AŻ Przedmiot zamówienia obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899715 2021-02-01
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa medycznych środków technicznych Numer referencyjny: 129/2020 Pakiet nr 1 - Implanty do dynamicznych zespoleń odcinka szyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928195 2021-02-01
godz. 12:00
Podlaskie Dostawę nowego samochodu osobowego typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913329 2021-02-01
godz. 12:00
Podlaskie Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizowanymi robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z wykonaniem instalacji fotowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931590 2021-02-01
godz. 12:00
Podlaskie W poszukiwaniu modelowych rozwiązań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez opiekunów (asystentów) osób niepełnosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912862 2021-02-01
godz. 13:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie Szpitala Woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901778 2021-02-01
godz. 15:00
Podlaskie "Wzrost konkurencyjności rynkowej IMBUD Sp. z o.o. 1 Sp. K. poprzez wdrażanie innowacji w działalności produkcyjnej" Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901779 2021-02-01
godz. 15:00
Podlaskie "Wzrost konkurencyjności rynkowej IMBUD Sp. z o.o. 1 Sp. K. poprzez wdrażanie innowacji w działalności produkcyjnej" Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927854 2021-02-01
godz. 16:00
Podlaskie Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS Dostawa wraz z montażem wagi najazdowej na terenie centrum logistycznego Terminus w Biał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)