Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8080829 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dok. proj. na przebudowę ulic w Łomży: Dmowskiego, Porucznika Łagody, Owocowej, Pułkowej, sięgacza ul. Zawadzkiej oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085083 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie ECOPLANKS - Wdrożenie innowacyjnego wypełnienia płyty meblowej, alternatywnego dla drewna w produkcji kompozytowych płyt drewnopoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085024 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084882 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa analizatora widma optycznego” 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora widma optycznego wg Załącznika Nr 2 (Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085901 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie Wzorcowania sit kontrolo tkanych (OZ/261/MWI/U/138/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074135 2021-04-27
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12 Dostawa wyposażenia kontene...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086648 2021-04-27
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa wkładów filtracyjnych na potrzeby gospodarki smarowniczej Maszynowni Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/261/KD/D/137/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8040801 2021-04-27
godz. 12:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy II L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070312 2021-04-27
godz. 12:00
Podlaskie dobór i dostawa membran dyfuzyjnych systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego w komorach nitryfikacji nr 4.1. i 4.2. do procesu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070760 2021-04-27
godz. 12:00
Podlaskie Budowa pochylni przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w formule „zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073720 2021-04-27
godz. 12:00
Podlaskie "Aktywna szkoła na piątkę" Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szkoły w sprzęt TIK: a) Laptop 45 szt. b) Oprogramowanie do la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085417 2021-04-27
godz. 12:00
Podlaskie W poszukiwaniu modelowych rozwiązań 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do mieszkania wspom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084868 2021-04-27
godz. 15:00
Podlaskie 1) Przedmiotem zamówienia jest: Doposażenie MOBILNEJ PRACOWNI TIK w sprzęt oraz narzędzia do realizacji programów nauczania w szko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8033176 2021-04-27
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie nowej technologii produkcji prozdrowotnych wyrobów piekarniczo-cukierniczych 1) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 2) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068153 2021-04-28
godz. 00:00
Podlaskie Modernizacja hali starej sortowni w ZUOK w Hryniewiczach 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073633 2021-04-28
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki 1) Część 1: Przedmiotem zamówienia jest remont ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086783 2021-04-28
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z wywrotką i betonomieszarką w systemie wymiennym”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083621 2021-04-28
godz. 09:30
Podlaskie Wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie Osowicze, gm. Wasilków, niezbędnej w zw. z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043395 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” Numer referencyjny: K-DZP.262.25.2021 Część 1. Komputer prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065646 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w procedurze „zaprojektuj i wykonaj”.Nazwa przedsięwzięcia: ”Budowa Punktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071660 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych 1. Przebudowa istni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075472 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079074 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa koparko - ładowarki Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki posiadającej dopuszczenie do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082729 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Część 1 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083908 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odzieży roboczej oraz bielizny szpitalnej wielokrotnego użytku. Część 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084185 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka Część 1 Zadanie A Dostawa na drogi w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086235 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087352 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Konserwacja urządzeń sanitarnych i systemu wentylacji Część 1 Konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji Część 2 Konserwac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087494 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa TOROIDY.PL Transformatory L. Lachowski Spółka Komandytowa poprzez wdroże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070480 2021-04-28
godz. 10:50
Podlaskie Budowa elementów odwodnienia na odcinku drogi krajowej nr 61, obwodnica miejscowości Bargłów Kościelny z podziałem na 2 części - p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)