Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9184812 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oprogramowania nadzorującego i sterującego pracą systemu bezpieczeństwa MedTAB Projekt PROTECT MED-opracowanie innowac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184847 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie sezon grzewczy 2022/2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 85 000 litrów oleju opałowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9185600 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i usług w ramach Grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” 4.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:- Laptopa – szt. 1,- Monitora – szt. 2,- P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186878 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186102 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Część 1: PAKIET I – Opatrunki specjalistyczne Część 2:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186089 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie DZP.261.23.2022 Rozbudowa serwerowni, serwera kopii stacji roboczych i narzędzia antywirusowego Część 1: Rozbudowa serwerowni, w tym rozbudowa istniejącej macierzy o dodatkowe półki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9185956 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Zakup urządzeń sieciowych celem zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń sieciowych celem zwiększenia cyberbezpieczeństwa w SP Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189552 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie opracowania dokumentacji prawno-geodezyjnej do przekazania działek leśnych w zarząd wła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189554 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa: a) do aktualizacji opłat r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189556 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189558 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9164189 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Wymiana oświetlenia na oprawy LED w Oddziale ZUS w Białymstoku i Terenowych Jednostkach Organizacyjnych Część 1: I część zamówienia: „Wymiana opraw oświetleniowych w budynkach A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9167309 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Budowa remizy w Dąbrówkach - etap I I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie remizy w Dąbrówkach – etap I zgodnie z dokumentacją projekto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9193541 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie pomiarów elektrycznych w zakres których wchodzą między innymi: skuteczność ochrony przeciwporażeniowej z zabezpie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9193851 2022-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Zakup zasilaczy Mean Well, modułów redundancji zasilania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9120677 2022-09-29
godz. 11:00
Podlaskie Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy budynku Kraszewskiego 34 ( dawna ul. Słomiana )

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186110 2022-09-29
godz. 11:00
Podlaskie Przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów Technikum Leśnego w Białowieży kwalifikacji i kompetencji zawodowych - kurs arborystyczne techniki pielęgnacji drzew 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9193673 2022-09-29
godz. 11:00
Podlaskie Remont instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej w budynku i przy budynku biura Zarządu Mienia Komunalnego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9193660 2022-09-29
godz. 11:30
Podlaskie Dostawę posiłków profilaktycznych na Targowisko Miejskie w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9157772 2022-09-29
godz. 12:00
Podlaskie „Przebudowa dróg gminnych Sieniewice- Sady- Bujaki na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych Sieniewice-Sady...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9170419 2022-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Modernizacja ulicy Palmowej (działka nr geod. 1625) w miejscowości Narew. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ulicy Palmowej (działka nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184577 2022-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ. KZp.2730.27.22

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184864 2022-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia w celu przeciwdziałania Covid-19 1. Przedmiotem zamówienia dostawa jednego samochodu 18-21 - osobowego, przystosowanego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9185128 2022-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Kompleksowa usługa serwisu instalacji elektrycznych 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa polegająca na eksploatacji stacji transformatorowej o napięciu 15 kV oraz eksploatac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9131866 2022-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie miejskich terenów w Zambrowie na potrzeby sportu i rekreacji.Przedmiotem zamówienia jest:1) Budowa budynku usługowego i tężni, wraz z infra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9175308 2022-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, tj.:Pakiet 1 - Przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9191532 2022-09-29
godz. 13:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza POZ(Podstawowa Opieka Zdrowotna)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9191534 2022-09-29
godz. 13:00
Podlaskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza POZ(Podstawowa Opieka Zdrowotna) - Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9187433 2022-09-29
godz. 13:30
Podlaskie Obsługa wyjazdów zagranicznych zlecanych przez Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9171059 2022-09-29
godz. 15:00
Podlaskie Zaplanowanie i realizacja kampanii marketingowej w prasie i na portalach/blogach internetowych w Irlandii w ramach projektu pt. Ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)