Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7286203 2020-01-30
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa mebli do pracowni dla zawodu technik żywienia i technik hotelarstwa w Zespole Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzański...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274679 2020-01-30
godz. 11:30
Podlaskie Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i ciągów pieszych, po wykonanych pracach związanych z wymianą, budową sieci ciepł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283191 2020-01-30
godz. 12:00
Podlaskie Równanie dróg gminnych w 2020 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297927 2020-01-30
godz. 12:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania - nowoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279742 2020-01-30
godz. 12:00
Podlaskie Termomodernizacja budynku świetlicy w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: IGK.271.2.3.2020 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294587 2020-01-30
godz. 12:30
Podlaskie Zakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301279 2020-01-30
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej: Przedmiotem zapytania jest opracowanie kompletnej dokumentacji proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301274 2020-01-30
godz. 15:00
Podlaskie Dostawa nowego samochodu osobowego typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299725 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7247584 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Zakup i dostawa dwóch wózków widłowych Cel zamówienia Inwestycja jest realizowana w ramach projektu nr WND-RPPD.01.03.00-20-0267/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294517 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Wyłonienie Wykonawcy na zadania polegające na: Zadanie 1. przeprowadzeniu rekrutacji celem wyłonienia 1000 pacjentów z grupy ryzyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297612 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Zakup nowego ciągnika rolniczego o mocy 160-190 KM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297636 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie WÓZ ASENIZACYJNY Z APLIKATOREM O POJ. 12000-14000 L, Z APLIKATOREM 3,00 M

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297650 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie I. Agregat uprawowo- siewny z nadbudowanym siewnikiem zbożowym, szerokość robocza 3,0- 3,50 m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289275 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FIR/RIS/2020 Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego wśród uczestników/czek Centrum Integracji Społe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286295 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest budowy budynku magazynu na pasze o pow. zabudowy 1089,60 m2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286316 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa nowej owijarki samozaładowczej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286318 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa nowej prasy belującej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300516 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Ciągnik rolniczy moc 115-130 KM wyposażony w klimatyzację oraz amortyzację kabiny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300542 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Wóz asenizacyjny, poj. 12000-16000 l, z aplikatorem gnojowicy- węże wleczone 2-4 m, wałek WOM szerokokątny, tylna oś skrętna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300543 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Zestaw 3 wentylatorów ze sterowaniem dla dojarni, moc: 0,5-1,0 kW, sterownik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300501 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Aktywne czochradło dla krów, zapotrzebowanie mocy 0,03-0,14 kW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300503 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Automat do pasz treściwych, moc: 50-80 W

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300534 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Robot do czyszczenia rusztów, szer. rob. 80-180 cm

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300538 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Robot do podgarniania paszy, zasilanie 12-24 Volt, stacja ładująca

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298563 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/SZŚ/2020 z dnia 23.01.2020 dotyczące usługi dostarczania zdjęć satelitarnych i lotniczych dla zadanych wsp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298573 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Szkolenia w ramach projektu "Energicznie w lepszą przyszłość" - Warmińsko-Mazurskie: Ełcki- Ełk(gmina miejska, Ełk(gmina wiejska)....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298621 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 1 MONTERA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298624 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 2 MONTERA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298626 2020-01-31
godz. 00:00
Podlaskie Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika AUTOMATYKA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)