Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8414289 2021-09-30
godz. 15:30
Podlaskie 1) Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm2/376 m, montaż 8 szt. słupów oświetleniowych typu ORION...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411491 2021-09-30
godz. 23:59
Podlaskie Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa EWADRUK STRĘKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411944 2021-09-30
godz. 23:59
Podlaskie X-rAI: Przeglądarka diagnostyczna dla radiologii z komputerowym wspomaganiem wykorzystującym Sztuczną Inteligencję Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413536 2021-09-30
godz. 23:59
Podlaskie Świadczenie usługi wymiany i przechowywania opon w samochodach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414503 2021-09-30
godz. 23:59
Podlaskie K.2310.17.2021.MM Organizacja dwóch szkoleń (E i F) dla funkcjonariuszy polskiej oraz litewskiej Policji z zakresu zwalczanie prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414933 2021-09-30
godz. 23:59
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch szkoleń (szkolenia E i szkolenia F) w stacjonarnej formule, na które składają się: u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8360748 2021-09-30
godz. 23:59
Podlaskie Wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413110 2021-09-30
godz. 23:59
Podlaskie X-rAI: Przeglądarka diagnostyczna dla radiologii z komputerowym wspomaganiem wykorzystującym Sztuczną Inteligencję Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412735 2021-10-01
godz. 00:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy drutu stalowego miękkiego, wyżarzonego metodą indukcyjną do prasy belującej Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa drutu stalowego ciągnionego na zimno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414734 2021-10-01
godz. 08:00
Podlaskie Zakup środków czystości Część 1: Środki do sprzątania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 - Formularz cenowy. Część 2: Czyściki, ścierki, mopy, rękawice gumowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414936 2021-10-01
godz. 08:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa konstrukcji pod radary o parametrach, i cechach wykazanych w załączniku „Opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415120 2021-10-01
godz. 08:45
Podlaskie Zagospodarowanie 2 miejsc do dokarmiania żubrów i konserwacja 3 istniejących brogów na terenie Nadleśnictwa Płaska w Żylinach ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8374057 2021-10-01
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa oleju opałowego na przejścia graniczne w województwie podlaskim Numer referencyjny: OK-III.272.19.2021 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, spełn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8396829 2021-10-01
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest Remont ciągów komunikacyjnych na terenie JW. w Plewkach wraz z niwelacją terenu. Opis stanu istniejącego.Na terenie kompleksu znajdują nasypy przeznaczone na urzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410560 2021-10-01
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest zakup usług w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach projektu pn.: Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2.Realizacja zamówienia odb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413922 2021-10-01
godz. 09:00
Podlaskie Fundusz sołecki – Budowa siłowni plenerowej – Szwajcaria 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż siłowni zewnętrznej z wykonaniem utwardzenia terenu.2. Szczegółowy opis przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414417 2021-10-01
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie zabiegów ochrony czynnej – mechaniczne wycinanie podrostu drzew i krzewów, koszenie oraz zebranie, i wywiezienie biomasy na obszarze Obrębu Ochronnego Basenu Środkowy Południe 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415258 2021-10-01
godz. 09:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Suwałki PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (PNO)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415156 2021-10-01
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiot zamówienia stanowi dostawa samochodu-mikrobusa do przewozu max. 9 osób łącznie z kierowcą.Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymaga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416059 2021-10-01
godz. 09:00
Podlaskie PRZYGOTOWYWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ WRAZ Z DOWOZEM DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie gorących posiłków składaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413951 2021-10-01
godz. 09:00
Podlaskie świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411899 2021-10-01
godz. 09:30
Podlaskie Wykonywanie prac pielęgnacyjnych terenów zielonych, sprzątania terenu, parkingów i ciągów komunikacyjnych oraz odśnieżania Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413945 2021-10-01
godz. 09:30
Podlaskie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Pluśniaki - Etap I (gm. Łapy)- pełnienie funkcji inspektora nadzoru ZP.2620.53.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414415 2021-10-01
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa oleju opałowego do jednostek podległych KWP w Białymstoku Część 1: Dostawa oleju opałowego powiat białostocki Część 2: Dostawa oleju opałowego powiat łomżyński Część 3: Dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414794 2021-10-01
godz. 09:50
Podlaskie Dostawa warzyw, owoców, ziemiopłodów oraz warzyw przetworzonych i strączkowych Część 1: dostawa 24500 (6500) kg kapusty białej, 13 000 (3000) kg kapusty czerwonej, 4200 (200) kg kapusty pek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8365842 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Dzierżawa trzech aparatów do hemodializy oraz dostawa specjalistycznych zużywalnych materiałów technicznych i medycznych do ww. aparatów Numer referencyjny: ZP/28/2021/PN Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8365907 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Usługa związana z utrzymaniem porządku i czystości na działkach będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na cztery zadania. Numer referencyjny: TO.GE.263.38...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8366848 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie [15_2021] Dostawa 2 (słownie: dwóch) wyparek próżniowych (Urządzeń) (leasing). Dostawa 2 (słownie: dwóch) wyparek próżniowych (Ur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8374153 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Konserwacja urządzeń systemu nadzoru wizyjnego ulic miasta Białegostoku Numer referencyjny: ZDM-VII.271.9.2021 Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń systemu nadzoru wizyjnego ulic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394227 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)