Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5562293 2021-01-26 Opolskie Doposażenie Szkół Podstawowych z Aglomeracji Opolskiej w zestawy słuchawek i mikrofonów (800szt.) oraz wizualizery (110szt.) do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562303 2021-01-26 Małopolskie Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego miasta Lubina. Przedmiotem zamówienia jest usługa dyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562758 2021-01-26 Pomorskie Naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych, administrowanie centralą telefoniczną oraz dostawę ton...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563390 2021-01-26 Podlaskie Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.12.2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563373 2021-01-26 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WI.ZP.271.19.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy w Czystochlebiu, bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563480 2021-01-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 2 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563662 2021-01-26 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Izp.271.55.2020 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest Budowa drogi wewnętrznej o nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563708 2021-01-26 Wielkopolskie Dostawa oprogramowania standardowego na potrzeby Gminy Miasta Gdańska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/22/D/2020/M P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563706 2021-01-26 Mazowieckie Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2021 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563705 2021-01-26 Kujawsko-Pomorskie Rękawiczki nitrylowe diagnostyczne Dostawa 900 op. (A'100) rękawiczek nitrylowych w celu ochrony przed zakażeniem "COVID-19" dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563684 2021-01-26 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.270.114.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przekładnika prądowego do Narodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563678 2021-01-26 Łódzkie „Świadczenie usług pracowniczych dla Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/4/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563676 2021-01-26 Kujawsko-Pomorskie Budowa sieci wodociągowej Żnin-Cerekwica. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGPI.271.19.2020 Projektowana sieć wodociągo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563674 2021-01-26 Podkarpackie Dostawy wkładów do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta Chorzów w roku 2021 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.65...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563673 2021-01-26 Pomorskie „Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica”. Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563668 2021-01-26 Łódzkie Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/96/2020/P Dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563654 2021-01-26 Małopolskie „Rozbudowa sprzętu komputerowego” w ramach realizacji projektu pn.: „e - Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563655 2021-01-26 Lubelskie ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561819 2021-01-26 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/JRP/6/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej śmieciarki z tylnym załadunki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562208 2021-01-26 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Widawa II.1.4) Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562220 2021-01-26 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Szaflary II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562267 2021-01-26 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których zn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562104 2021-01-26 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR 7 Nazwa:Arkusze ochronne i zabezpieczające, odbojoporęcze i odbojnice II.2.4) Opis zamówienia: Arkusze ochronne i zabezpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563111 2021-01-26 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZDiT.ZP.26.333.2020 Zamówienie obejmuje między innymi: - Roboty rozbiórkowe krawężników...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563659 2021-01-26 Kujawsko-Pomorskie Dostawa energii elektrycznej do obiektów podległych Gminie Różan Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PIOŚ.271.13.2020 Zaku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563672 2021-01-26 Świętokrzyskie Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacjami Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BIN.271.22.2020/RS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561277 2021-01-26 Śląskie Modernizacja dziedzińca pomiędzy budynkami A,B,C Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22 – etap I. Oznaczenie s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561254 2021-01-26 Warmińsko-Mazurskie Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Obwodów Drogowych RDW Nidzica w latach 2021 - 2022, Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562187 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy DW nr 801 na odcinku od skrzyżowania z DK nr 50 w m. Piotrowice ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562242 2021-01-26 Mazowieckie Remonty nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszczenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)