Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5245964 2020-04-03 Przebudowa ulicy Zamojskiego w Słupsku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.261.3.2020.ZP4 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245966 2020-04-03 Śląskie Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka - opracowanie dokumentacji projektowej (2) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245967 2020-04-03 Mazowieckie Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.1.145.2020.AW2 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245974 2020-04-03 Świętokrzyskie Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Aresztu Śledczego w Katowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DKW.2232.1.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245978 2020-04-03 Śląskie Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2020 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.4.2020 I. Usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245979 2020-04-03 Dolnośląskie Remont budynku położonego przy ul. H. Pobożnego 24 we Wrocławiu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZK - NZ/290/3400/4/20 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245980 2020-04-03 Dolnośląskie „Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących realizacji zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245993 2020-04-03 Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246009 2020-04-03 Śląskie Wykonywanie przeglądów wraz z konserwacją i naprawami klimatyzatorów zainstalowanymi w serwerowniach Instytutu Matki i Dziecka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246010 2020-04-03 Wielkopolskie Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo Wonieskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 3/p.n/20 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246019 2020-04-03 Dolnośląskie „Podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągach dróg powiatowych nr: 3823P w m. Boszkowo Letnisko oraz 3824P Boszkowo Letnisko- Bos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246023 2020-04-03 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 5/SZKOL/20 Przedmiotem zamówienia są usługi ratownictwa wodnego na terenie pływalni Garn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246026 2020-04-03 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): D/Kw.2232.2.2020 Dostawa ziemniaków do Zakładu Karnego w Zamościu. Ziemniak jadalny-2500...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246030 2020-04-03 Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243627 2020-04-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243630 2020-04-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Modernizacja systemu macierzowego posiadanego przez Zamawiającego na potrzeby systemu informatycznego Punkt Informa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243657 2020-04-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługi sprzątania w III Oddziale ZUS w Warszawie II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243661 2020-04-02 II.1.1) Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Choc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243668 2020-04-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Ministerstwa Zdrowia II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243682 2020-04-02 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Mirsk II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243689 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn II.1.4) Krótki opis: Przedmiot zamówienia obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243695 2020-04-02 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Zastępcza komunikacja autobusowa Zielona Góra Główna – Zbąszynek – Zielona Góra Główna II.1.4) Krótki opis: Świadcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243697 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągu ś/c z przyłączami gazu w m. Golub Dobrzyń, ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243698 2020-04-02 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 1 – Obiekty OGN Gdańsk II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243673 2020-04-02 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie gminy Wałbrzyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243656 2020-04-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Droga ekspresowa S17 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243693 2020-04-02 Śląskie Część nr: 1 II.1.1) Nazwa: Rura stalowa kołnierzowa Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244034 2020-04-02 Część nr: 2 II.1.1) Nazwa: Rura stalowa kołnierzowa Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244172 2020-04-02 Część nr: 3 II.1.1) Nazwa: Rura stalowa kołnierzowa Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244173 2020-04-02 Część nr: 4 II.1.1) Nazwa: Rura stalowa kołnierzowa Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)