Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5361377 2020-08-11 Pomorskie Zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą w Gdańsku przy ul. Ptasie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361381 2020-08-11 Mazowieckie Modernizacja dwóch sal gimnastycznych w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 30/32 w Warszawie w ramach zadania inwes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361382 2020-08-11 Śląskie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid – etap II Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361385 2020-08-11 Małopolskie "Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Przełajka – zaprojektuj i wybuduj" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RW.271.12.2020; ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361393 2020-08-11 Podkarpackie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zaleszany w 2020 r. Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361396 2020-08-11 Podlaskie Remont chodnika w m. Łapy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy-Turośń Dolna- Markowszczyzna w km od 2+667 do km 2+810 strona le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361397 2020-08-11 Śląskie Dostawa artykułów łazienkowych oraz sprzętu do sprzątania w ramach zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa stołówki, przedszkola i żłob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361398 2020-08-11 Śląskie Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ośrodka Kultury w Czarkowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZK.291.16.20 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361401 2020-08-11 Rozbiórka 3 nieużytkowanych budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sosnowiec: - budynku przy ul. Piotrkowskiej 25 – dz. nr 276...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361408 2020-08-11 Mazowieckie Utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy na odpady poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin w czterech rejonach (rejon II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361409 2020-08-11 Pomorskie Promocja Kwidzyna przez sport Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.13.2020 Przedmiotem zamówienia jest promocja Kwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361412 2020-08-11 Małopolskie „Przebudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Rzuchowa” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361425 2020-08-11 Pomorskie SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZGK SP. Z O.O. W USTCE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 3/2020 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361435 2020-08-11 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WSZ-EP-33/2020 5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadań: Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361438 2020-08-11 Lubuskie Utworzenie oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługującego mieszkańców miasta Gubina Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361442 2020-08-11 ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA" Przebudowa dróg lokalnych - wewnętrznych na terenie Gminy Złota ETAP -IV Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361445 2020-08-11 Podkarpackie Przebudowa budynku tarnobrzeskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w ramach dostosowania obiektu do obowiązują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361452 2020-08-11 Małopolskie Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Tomicach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361458 2020-08-11 Podkarpackie „Sukcesywna dostawa worków do gromadzenia odpadów”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP/ZU/L/29/2020 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361462 2020-08-11 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Og.272.1.30.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy geodezyjnej związanej z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361471 2020-08-11 Lubelskie Budowa parkingu, budowa doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361476 2020-08-11 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.009.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie zabytkowego budynku mieszka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361481 2020-08-11 Zachodniopomorskie Przebudowa drogi do miejscowości Żukowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZK.271.11.2020 Przedmiotem zamówienia publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361488 2020-08-11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg wewnętrznych nr geod. 1488/2, 1489...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361490 2020-08-11 Kujawsko-Pomorskie Budowa ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy” Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361492 2020-08-11 Pełnienie zadań i obowiązków inspektora ochrony danych osobowych dla placówek oświatowych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361493 2020-08-11 Mazowieckie Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane na AGH mikroskopy elektronowe firmy FEI: Nova Nano SEM 200 (D8090), N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361496 2020-08-11 Małopolskie "Kompleksowa obsługa drukowania(outsourcing drukowania)". Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.271.1.66.2020.SW „Komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361512 2020-08-11 Mazowieckie Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo – Radzikowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DT.272.09.20 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361521 2020-08-11 Mazowieckie Przebudowa drogi powiatowej nr 2206W Dobre – Kąty Borucza – Krawcowizna, odc. od km 3+664 do km 7+638 Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)