Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5431668 2020-10-19 Mazowieckie Rozbudowa ul. Krzyczkowskiego w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/12 pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431675 2020-10-19 Śląskie Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 935 – ul. Pszczyńska w Rudziczce wraz z budową drogi wewnętrznej Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431676 2020-10-19 Podlaskie Budowa zewnętrznego dźwigu w budynku przy ul. Zygmunta Starego 20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 256-PN-20 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431681 2020-10-19 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 58/2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431683 2020-10-19 Roboty remontowe w budynku Pawilonu XI – remont dachu, wymiana obróbek oranżerii, remont tarasu i przylegającej części elewacji, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431688 2020-10-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/77/2020 Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Termomode...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431690 2020-10-19 Małopolskie Przetarg nieograniczony na dostawę systemu rejestracji czasu pracy. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 0601-ILZ.260.33.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431691 2020-10-19 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BIOŚ.271.3.2020 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: „Przebud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431694 2020-10-19 Wielkopolskie Dostawę i montaż mebli w pokojach studenckich - pokoje na poddaszu - DS 1 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 15/zp/20 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431696 2020-10-19 Mazowieckie Remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn- Czuryły - Krzymosze - Wyczółki na odcinku od m. Choja do skrzyżowania z drogą powiatową...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431700 2020-10-19 Łódzkie „Remont pomieszczeń w Punkcie Obsługi Klienta w Skierniewicach niezbędnych do realizacji projektu pn. „Łódzkie bliżej cudzoziemca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431705 2020-10-19 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.32.2020 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie, remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431711 2020-10-19 Małopolskie Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431720 2020-10-19 Warmińsko-Mazurskie Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego w województwie łódzkim. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 450/OPT/PN/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431723 2020-10-19 Łódzkie Usługa kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego celem realizacji operacji „Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431730 2020-10-19 Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 112485L w Żabiej Woli na odcinku 780 m Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KRRII.271.1.11.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431733 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż odsiarczalników na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431734 2020-10-19 Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431744 2020-10-19 Mazowieckie MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO M.ST. WARSZAWY - MODERNIZACJA RADIOWYCH STACJI BAZOWYCH EC WOLA, TARGOWA ORAZ SYSTEMU ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431752 2020-10-19 Małopolskie „Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania turystycznego przy zbiornikach wodnych, w tym uzyskanie wszelkich, wymaganych prawe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431754 2020-10-19 Pomorskie Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) obrzeży trawnikowych (Eko-Bord) celem poprawy funkcjonalności i estetyki przestrzeni public...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431759 2020-10-19 Świętokrzyskie Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Administracyjnym Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431761 2020-10-19 Pomorskie Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach zadania p.n. Przebudowa Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431766 2020-10-19 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 502/OK/PN/2020 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja operacji pn. Inspirac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431769 2020-10-19 Wielkopolskie Przebudowa drogi na odcinku od wiaduktu na ul. Leśnej w Dąbrowie do terenu działek o nr ewidencyjnym 186/170, 176/173, 196/8 oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431774 2020-10-19 Małopolskie „Remonty nawierzchni dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431775 2020-10-19 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.242.46.TK.2020 Wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431776 2020-10-19 Podkarpackie Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody "Sołokija" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WPN.261.5.10.2020.AT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431777 2020-10-19 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.13.2019 Przebudowa poboczy przy drodze powiatowej Wąsosz - Pobiel". Na odcinku Wą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5431780 2020-10-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDW-ZG-WZA-3310-77/2020 Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)