Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
885111 2021-01-21 Wielkopolskie
Rozbudowa systemu controllingowego
885112 2021-01-21 Wielkopolskie
Wymiana access pointów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885113 2021-01-21 Wielkopolskie
Instalacja okablowania
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885114 2021-01-21 Wielkopolskie
Odnowienie usługi serwisowych i wsparcia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885009 2021-01-21 Wielkopolskie
Odnowienie usługi serwisowych i wsparcia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885143 2021-01-21 Lubelskie
Rewitalizacja pl. Łuczkowskiego i Park M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885145 2021-01-21 Lubelskie
Budowa Chełmskiego Centrum Aktywności Go...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885146 2021-01-21 Lubelskie
Przebudowa ul. Hutniczej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885147 2021-01-21 Lubelskie
Zakup nowych, niskoemisyjnych autobusów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885148 2021-01-21 Lubelskie
Przebudowa basenu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885149 2021-01-21 Lubelskie
Termomodernizacja chełmskich jednostek o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885150 2021-01-21 Lubelskie
Przebudowa i wymiana oświetlenia uliczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885151 2021-01-21 Lubelskie
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885152 2021-01-21 Lubelskie
Budowa boiska wielofunkcyjnego
885153 2021-01-21 Lubelskie
Budowa boiska wielofunkcyjnego
885154 2021-01-21 Lubelskie
Budowa boiska wielofunkcyjnego
885155 2021-01-21 Lubelskie
Cyfryzacja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885156 2021-01-21 Lubelskie
Przebudowa drogi
885157 2021-01-21 Lubelskie
Przebudowa drogi
885116 2021-01-21 Lubelskie
Przebudowa drogi
884981 2021-01-21 Pomorskie
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G n...
884979 2021-01-21 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
885142 2021-01-21 Małopolskie
 "Rozbudowa instalacji do przetwarzania ...
885141 2021-01-21 Łódzkie
 Budowa do 5 farm fotowoltaicznych PV Ko...
885140 2021-01-21 Łódzkie
 Budowa do 9 farm fotowoltaicznych PV Bo...
885139 2021-01-21 Łódzkie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
885138 2021-01-21 Wielkopolskie
 zbieranie odpadów na dz. o nr ewid. 48/...
885137 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Postanowienie podejmujące postępowanie ...
885136 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Postanowienie o zawieszeniu postępowani...
885135 2021-01-21 Wielkopolskie
 wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa ...