Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
870798 2020-09-21 Małopolskie
Rozbudowa budynku magazynowego o pomiesz...
870799 2020-09-21 Świętokrzyskie
Przebudowa elewacji budynku
870800 2020-09-21 Dolnośląskie
Budowa ciągu pieszo rowerowego
870801 2020-09-21 Małopolskie
Budowa budynku podwójnej kancelarii dla ...
870802 2020-09-21 Dolnośląskie
Przebudowa istniejącej kotłowni w ramach...
870803 2020-09-21 Dolnośląskie
Budowa farmy fotowoltaicznej "Bielawa" o...
870804 2020-09-21 Śląskie
Budowa budynku magazynowego
870805 2020-09-21 Śląskie
Termomodernizacja budynku wraz z remonte...
870806 2020-09-21 Dolnośląskie
Budowa zespołu domków jednorodzinnych
870807 2020-09-21 Śląskie
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebu...
870808 2020-09-21 Śląskie
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kult...
870809 2020-09-21 Dolnośląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
870810 2020-09-21 Dolnośląskie
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej
870811 2020-09-21 Dolnośląskie
Przyłącze gazu niskiego ciśnienia do zes...
870813 2020-09-21 Śląskie
Projekt zmian do remontu i przebudowy wi...
870814 2020-09-21 Dolnośląskie
Budowa oświetlenia drogowego
870827 2020-09-21 Dolnośląskie
Budowa miejsc postojowych
870830 2020-09-21 Dolnośląskie
Budowa instalacji monitoringu w zakładzi...
870828 2020-09-21 Śląskie
Budowa hali remontowo-magazynowej wraz z...
870833 2020-09-21 Śląskie
Przebudowa piekarni
870834 2020-09-21 Śląskie
Rozbudowa drogi gminnej nr 655032S ul. D...
870835 2020-09-21 Dolnośląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej
870836 2020-09-21 Śląskie
Centrum piłki nożnej -przebudowa i rozbu...
870842 2020-09-21 Dolnośląskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1...
870843 2020-09-21 Dolnośląskie
Budynek mieszkalny wielorodzinny
870844 2020-09-21 Dolnośląskie
Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowe...
870845 2020-09-21 Dolnośląskie
Dwanaście budynków mieszkalnych jednorod...
870846 2020-09-21 Dolnośląskie
Dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwu...
870847 2020-09-21 Dolnośląskie
Przebudowa drogi
870848 2020-09-21 Dolnośląskie
Drogi wewnętrzne