Przetargi i zamówienia - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6775032 2019-05-28
godz. 09:00
Śląskie R-KCL-0009/19 Rozbiórka byłej kotłowni przy ul. Palińskiego w Bytomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i geodezyjnej dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768381 2019-05-28
godz. 09:00
Pomorskie Sprzątanie klatki schodowej w nieruchomości przy ul. Wileńskiej 25 (15 lokali).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6721271 2019-05-28
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Na świadczenie usług sanitarno-porządkowych i transportu wewnętrznego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im J. Brudzińskiego w Bydg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6755430 2019-05-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego budynku gospodarczego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną na terenie Szkółk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758796 2019-05-28
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z rozbiórką tarasu w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761055 2019-05-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usługi na terenie gminy Szczawno-Zdrój w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764095 2019-05-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Wrocław Numer referencyjny: ZZK - WP/290/3400/63/19...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767408 2019-05-28
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Roboty rozbiórkowe trzech n/w obiektów budowlanych. Obiekt nr 1 – rozbiórka hali o konstrukcji stalowej położonej w miejscowości K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6769975 2019-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771296 2019-05-28
godz. 10:00
Dolnośląskie DOSTAWA ŚRODKÓW PROFILAKTYKI OCHRONY ŚRODOWISKA Numer referencyjny: INFR/304/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771604 2019-05-28
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771686 2019-05-28
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości budynków Sądu Rejonowego w Toruniu, położonych przy ul. Młodzieżowej 31, ul. Rejta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774286 2019-05-28
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów z terenu Miasta Kowal Numer referencyjny: ZP.271.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774406 2019-05-28
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 230000/273/11/2019-ZAPV Odbiór i niszczenie dokumentacji w Olsztynie i podległych mu terenowych jednostkach organizacyjnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765891 2019-05-28
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi kompleksowego sprzątania i ochrony fizycznej obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego w Centrum Doradztwa Rolniczego z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777735 2019-05-28
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776807 2019-05-28
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa polegająca na załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6783311 2019-05-28
godz. 10:00
Podlaskie Bieżąca usługa (wraz z transportem) polegająca na sortowaniu, dezynfekcji, praniu i prasowaniu następującego asortymentu: a) biel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774398 2019-05-28
godz. 10:15
Zachodniopomorskie Usługi sprzątania 1. Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania obiektów zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia został szczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771512 2019-05-28
godz. 10:30
Mazowieckie Usługi w zakresie odpadów medycznych Numer referencyjny: 12/PN/2019 Realizacja zamówienia ma na celu odbiór i unieszkodliwianie o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771594 2019-05-28
godz. 10:30
Śląskie Utrzymanie czystości obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Katowicach w okresie 12 miesięcy Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775579 2019-05-28
godz. 10:30
Mazowieckie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów w okresie 12 miesi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771601 2019-05-28
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774004 2019-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem) odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - siedziby ZUK Spy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765821 2019-05-28
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitoringu pułapek we wskazanych obiektach zieleni (parkach, skwerach, zieleńcach), przy kana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778619 2019-05-28
godz. 11:00
Wielkopolskie Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin Numer referencyjny: ZP.271.2.2019 1) Termin realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705569 2019-05-28
godz. 12:00
Dolnośląskie Sprzątanie pomieszczeń i placów zlokalizowanych na terenie Zakładów Tramwajowych MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758250 2019-05-28
godz. 12:00
Pomorskie Sukcesywna dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów Numer referencyjny: PN/5/2019 Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759325 2019-05-28
godz. 12:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Lutomiersk Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770250 2019-05-28
godz. 12:00
Wielkopolskie EZ04-Sprzedaż i utylizacja odpadów z PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. 1. Odpady wg załączonej specyfikacji 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)