Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
870668 2020-09-21 Mazowieckie
 Rozbudowa budynku biurowego z handlem, ...
870665 2020-09-21 Małopolskie
 „Przebudowa istniejącego mostu o nr JNI...
870661 2020-09-21 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870652 2020-09-21 Zachodniopomorskie
Budowa punktu czerpania wody
870677 2020-09-21 Zachodniopomorskie
Budowa hali magazynowej
870678 2020-09-21 Zachodniopomorskie
Przebudowa lokalu usługowo - biurowego
870753 2020-09-21 Łódzkie
Budowa budynku usługowego (biurowo-socja...
870754 2020-09-21 Łódzkie
Budowa myjni bezdotykowej jednostanowisk...
870756 2020-09-21 Łódzkie
Budowa wagi najazdowej i budynku gospoda...
870764 2020-09-21 Łódzkie
Budowa pawilonu wystawienniczego
870768 2020-09-21 Łódzkie
Farma fotowoltaiczna
870769 2020-09-21 Łódzkie
Budynek mieszkalny jednorodzinny Nr 2
870772 2020-09-21 Łódzkie
Budowa drogi dojazdowej o szerokości jez...
870774 2020-09-21 Łódzkie
Budowa dróg wewnętrznych
870777 2020-09-21 Łódzkie
Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkaln...
870778 2020-09-21 Łódzkie
Przebudowa przepustu w drodze powiatowej...
870780 2020-09-21 Łódzkie
Projekt zamienny budowy budynku domu opi...
870783 2020-09-21 Świętokrzyskie
Zmiana decyzji znak: B-II.6740.7.128.202...
870784 2020-09-21 Łódzkie
Montaż zadaszeń balkonów w lokalach mies...
870785 2020-09-21 Łódzkie
Budowa farmy fotowoltaicznej PV o mocy d...
870786 2020-09-21 Małopolskie
Budowa drogi rowerowej wraz z oświetleni...
870787 2020-09-21 Świętokrzyskie
Budynek usługowy
870788 2020-09-21 Małopolskie
Budowa bezobsługowej stacji bazowej tele...
870789 2020-09-21 Małopolskie
Budowa kotłowni gazowej oraz wewnętrznej...
870790 2020-09-21 Świętokrzyskie
Budowa drogi
870791 2020-09-21 Małopolskie
Koryto rowu
870792 2020-09-21 Małopolskie
Punkt informacji turystycznej Pod Grotą ...
870793 2020-09-21 Małopolskie
Budowa kontenera sanitarnego wraz z przy...
870794 2020-09-21 Małopolskie
Budynek mieszkalny wielorodzinny - socja...
870797 2020-09-21 Świętokrzyskie
Instalacja fotowoltaiczna