Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4373644 2018-03-23 Warmińsko-Mazurskie Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.86.2018 1. Przedmiotem zamówieni...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373662 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TN.3211-4/18 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dro...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373668 2018-03-23 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IPP.271.5.2018.MO Przedmiotem zamówienia są roboty realizowane w ramach zadania p.n.: Pr...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373673 2018-03-23 Pomorskie Zakup i dostawa technicznych środków materiałowych, części oraz akcesoriów do radiostacji RRC 9200-3, RRC 9210, R-3501, PR4G I F@...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373678 2018-03-23 Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 109505L w m. Tarnogród, w km od 0+003,50 do 0+ 240,00 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BK.271...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373694 2018-03-23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (drugi przet...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373700 2018-03-23 Lubelskie Dostawa siatki ogrodzeniowej, gwoździ i skobli do ochrony upraw leśnych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZG.270.2.2018.K...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373302 2018-03-23 Warmińsko-Mazurskie REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 301, 302 WRAZ Z REMONTEM DROGI DOJAZDOWEJ W KOMPLKSIE WOJSKOWYM W ORZYSZU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEG...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373307 2018-03-23 „Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPGK/10/2018 I. Zakres r...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373309 2018-03-23 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Lubieszynie” Numer referencyjny (jeżeli ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373316 2018-03-23 Opolskie Termomodernizacja budynku remizy OSP Sucha Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.5.2018 Przedmiotem zamówienia jest...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373317 2018-03-23 Wielkopolskie Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.27...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373320 2018-03-23 Warmińsko-Mazurskie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie. Numer referencyjn...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373327 2018-03-23 Warmińsko-Mazurskie Serwis i naprawa samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie,...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373330 2018-03-23 Małopolskie DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA ORAZ BUTLI Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/2/18 1. Przedmiotem ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373334 2018-03-23 Mazowieckie Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): In.G.Km.271.5.2018 Przedmiotem zamówi...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373347 2018-03-23 Podkarpackie Dostawa materiałów sanitarnych na zad. 43 525 Sanok Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SVA/J/4620/5/2018 Dostawa materiał...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373350 2018-03-23 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IM-ZP.272.7.2018.MS 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Ludowej w Zamościu w ram...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373352 2018-03-23 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.3.2018 Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicy Parkowej w Żukowie. Linia ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373358 2018-03-23 Śląskie Odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): D/Kw 2232.3.2018 1. Odbiór i zagospodarowanie od...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373360 2018-03-23 Wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych w ciągach dróg wojewódzkich administr...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373363 2018-03-23 Termomodernizacja Budynku mieszkalnego nr inw. 280/110 (leśniczówka Leśnictwa Polany z zastosowaniem OZE Numer referencyjny (je...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373383 2018-03-23 Podlaskie „Zakup pasz do dokarmiania żubrów wraz z ich rozwiezieniem i oczyszczeniem miejsc dokarmiania oraz konserwacja sadów owocowych” ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373386 2018-03-23 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): In.G.Km.271.4.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana przepustów i udrożnienie rowów...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373392 2018-03-23 Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596048S wraz z obiektem mostowym w gminie Węgierska Górka. Numer referencyjny (jeż...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373397 2018-03-23 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDM.NE-3.333.3.2018 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Przebudowa ulic Piast...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373401 2018-03-23 Opolskie Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica Państwa- Pietrowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O.Op.D-3.2412.6.20...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373408 2018-03-23 Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza, Gmina Wągrowiec, w tym: Zadanie nr 1 Budowa kanal...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373412 2018-03-23 Mazowieckie Dostawy papierowych kuponów podarunkowych, talonów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2511.2.18 Przedmiotem zamówienia...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373415 2018-03-23 Wielkopolskie Nasiona lucerny siewnej odmiana ASMARA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 49/2018

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)