Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4823582 2019-03-22 Wielkopolskie Wykonanie dwóch zabiegów aeracji mobilnej na jez. Trzesiecko w Szczecinku w 2019 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823584 2019-03-22 Śląskie Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Jeleniej Góry Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odnow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823585 2019-03-22 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZSPOO.SZPiGM.3810/11/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców. Szczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823586 2019-03-22 Podkarpackie Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej wraz z wyposażeniem boiska wielofunkcyjnego w Nieświniu w ramach zadnia pn.: „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823588 2019-03-22 Pomorskie Zakup licencji do przeprowadzania warsztatów z oprogramowania do projektowania bryłowego - system do wizualizacji przebiegu proce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823592 2019-03-22 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DKW.2232.2.2019 3.2 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jaj kurzych świeżych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823595 2019-03-22 Kujawsko-Pomorskie Zakup ciągnika rolniczego wraz z niezbędnym osprzętem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BI.271.6.2019 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823597 2019-03-22 Kujawsko-Pomorskie Zakup energii elektrycznej dla Powiatowego Zespołu szpitali Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZS/PN/1/2019 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823601 2019-03-22 Wielkopolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m Międzychód rz. Warta – dokończenie zadania, e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823606 2019-03-22 Kujawsko-Pomorskie Usługa uszycia wraz z dostawą umundurowania dla Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823565 2019-03-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: tankowanie paliw

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823610 2019-03-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zakup olejów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823611 2019-03-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: gaz propan-butan

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823573 2019-03-22 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823612 2019-03-22 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823614 2019-03-22 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: papier dla służby Geograficznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823577 2019-03-22 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: papier dla służby Szkolenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823613 2019-03-22 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: papier dla służby Łączności

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823578 2019-03-22 Małopolskie Dostawa kruszyw oraz dostawa kruszyw wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym loco plac inwestycji gminnych prowadzonyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823618 2019-03-22 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatów: bia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823619 2019-03-22 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na terenie miasta Lublin oraz powiatów: lubelskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823579 2019-03-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatów: bialskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823615 2019-03-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Lublin oraz powiatów: lubelskiego, łęc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823616 2019-03-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Chełm oraz powiatów: chełmskiego, włod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823617 2019-03-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Zamość oraz powiatów: zamojskiego, bił...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823620 2019-03-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na terenie miasta Chełm oraz powiatów: chełmskiego,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823621 2019-03-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na terenie miasta Zamość oraz powiatów: zamojskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823622 2019-03-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Świadczenie usług przechowywania pojazdów i innych ruchomości na terenie miasta Biała Podlaska lub powiatu bial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823623 2019-03-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Świadczenie usług przechowywania pojazdów i innych ruchomości na terenie miasta Chełm lub powiatu chełmskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4823624 2019-03-22 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Meble biurowe dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)