Przetargi Rzeszów

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2015 r. w województwie podkarpackim ogłoszono ok 2 ty. zamówień, z czego 746 w Rzeszowie. Wiodące branże to: medyczna (189), laboratoria (107) oraz komputery i informatyka (80). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Rzeszowie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7731961 2020-11-02
godz. 11:00
Podkarpackie Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa - komputery CBR OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759667 2020-11-02
godz. 11:00
Podkarpackie Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie - cz. III. Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.111.2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725536 2020-11-02
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji technicznych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.98.2020 Wykonanie do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725506 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z wdrożeniem systemu do zarządzania wydrukiem dla RZGW w Rzeszowie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7728732 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Bezpiecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7728731 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Bezpiecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7728730 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Bezpiecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731987 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Administr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731986 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Administr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731985 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Zarządzan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731984 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu kształcenia na kierunku Administr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765034 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji dla obiektów PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767246 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa odzieży ochronnej trudnopalnej dla pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767247 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie przyłączy niskiego napięcia na terenie działania RE MIELEC PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - objęte umową ramową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767249 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych SN/nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Futoma, Rzeszów ul. Gromskiego, Dębicka - 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767250 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Miejska, Sikorskiego) – 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769193 2020-11-03
godz. 13:00
Podkarpackie Usługa deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis zawarty jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765731 2020-11-04
godz. 09:00
Podkarpackie Remont jazów, MEW Wilcza Wola oraz wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach czasowo piętrzących wodę n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7730913 2020-11-04
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru energii elektrycznej RZGW w Rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765657 2020-11-04
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767157 2020-11-04
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej prowadzonej w nieczynnych przewodach spalinowych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733775 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawy wyrobów medycznych Numer referencyjny: ZP250/070/2020 Pakiet nr 1 – Zestaw do założenia wkłucia centralnegoPakiet ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733773 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa środków higieny osobistej dla pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768897 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja szkód powodziowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 na odcinku Wola Michowa – Maniów, polegająca na remoncie (odnowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767251 2020-11-05
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci nN – Mielec, ul. Matki Teresy – zadanie dla przyłączenia odbiorców

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733832 2020-11-05
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa leków różnych dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego Numer referencyjny: 7/ZP/SZ/2020 LR1Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7733772 2020-11-05
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy paliw na potrzeby własne oraz publicznej stacji paliw MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2021–31.12.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7734168 2020-11-05
godz. 11:00
Podkarpackie „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733440 2020-11-05
godz. 12:00
Podkarpackie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Przeprowadzenie Warsztatów pn.: Skuteczne szukanie pracy” w ramach projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739356 2020-11-06
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuję brygady cieśli - Rzeszów Poszukuję brygady cieśli do wykonania stropy, belki itp. Inwestycja dotyczy budowy budynku wiel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)