Przetargi Rzeszów

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2015 r. w województwie podkarpackim ogłoszono ok 2 ty. zamówień, z czego 746 w Rzeszowie. Wiodące branże to: medyczna (189), laboratoria (107) oraz komputery i informatyka (80). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Rzeszowie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8909250 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy mięsa drobiowego i wyrobów drobiowych. 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa drobiowego i wyrobów drobiowych, a w tym: filet z kurczaka świeży; kurczak świeży; mięso udowe z in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909447 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - 6 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910545 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa stacji trafo oraz przebudowa linii w miejscowościach: Tarnowiec i Lipinki – 2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913865 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie Usługi konserwacji i naprawy dźwigów szpitalnych. 1. Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i naprawy dźwigów szpitalnych (11 szt.), eksploatowanych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915608 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie Usługi ochrony osób i mienia 1. Przedmiotem zamówienia jest stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia a także obsługa istniejących systemów: System Alarmu Pożarów, SAWiN, System Tel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917213 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie Platformy Startowe "Start In Podkarpackie" Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistyczna niezbędna do stworzenia MVP w zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917053 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostarczenie nowego Lekkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego dla OSP Rzeszów – Zalesie. Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917566 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie AKTYWNA I NIEZALEŻNA-Program Aktywizacji Zawodowej Kobiet Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług grupowego poradnictwa zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917575 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie Praca - szansą na rozwój osobisty 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i weryfikacja Indywidualnego Planu Działania (IPD) d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863394 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawy zastawek serca, protez naczyniowych, pierścieni oraz innych wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii Numer referencyjny: ZP250/023/2022 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914363 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Noworodków w ramach projektu (..) Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego 2. Szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913804 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa utrzymania czystości dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie kompleksowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915002 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie ZADANIE NR 1. Wykonanie niezbędnych instalacji do 2 szt. dygestoriów i szafy na chemikalia w pomieszczeniu 234 skrzydło B-1 budyne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915068 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego dla Instytut Technologii Żywności i Żywienia Część 1: Sprzedaż i dostarczenie zamrażarki dla Instytut Technologii Żywności i Żywienia Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915856 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja systemu monitorowania Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego i opracowanie ekspertyzy, która będzie szczegółowo określała zasady i sposób pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915865 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Komend Powiatowych Policji województwa podkarpackiego. Numer postępowania: ZP/19/2022 Część 1: Zadanie nr 1 – obsługa prawna KPP Brzozów Część 2: Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917905 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonania monitoringu wizyjnego wybranych stref w budynku H wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń niezbędnych do rozbud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916540 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż wraz z dostarczeniem mebli laboratoryjnych dla Instytutu Nauk Medycznych Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia- stanowiący Załącznik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917910 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Obóz młodzieżowy dla dzieci pracowników Politechniki Rzeszowskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919666 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz z przygotowaniem wszelkich dokumentów i materi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919668 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz z przygotowaniem wszelkich dokumentów i materi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899460 2022-05-27
godz. 11:00
Podkarpackie Usługi archiwizacji oraz prowadzenia archiwum dokumentów dla PGE Obrót S.A. Przedmiot zamówienia obejmuje, przekazanie przez Zamawiającego i przejęcie przez Wykonawcę jednostek Dokumentacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913013 2022-05-27
godz. 11:00
Podkarpackie emisja programu radiowego z obiektu nadawczego: Lubaczów (103,7 MHz) Przedmiotem zamówienia jest usługa emisji programu radiowego, którego nadawcą jest Zamawiający, z obiektu nadawczego: Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913001 2022-05-27
godz. 11:00
Podkarpackie emisja programu radiowego z obiektu nadawczego: Przemyśl (102 MHz) Przedmiotem zamówienia jest usługa emisji programu radiowego, którego nadawcą jest Zamawiający, z obiektu nadawczego: Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913009 2022-05-27
godz. 11:00
Podkarpackie emisja programu radiowego z obiektu nadawczego: RTCN Sucha Góra (90,5 MHz) Przedmiotem zamówienia jest usługa emisji programu radiowego, którego nadawcą jest Zamawiający, z obiektu nadawcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913019 2022-05-27
godz. 11:00
Podkarpackie emisja programu radiowego z obiektu nadawczego: Leżajsk (102,9 MHz) Przedmiotem zamówienia jest usługa emisji programu radiowego, którego nadawcą jest Zamawiający, z obiektu nadawczego: Leż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919375 2022-05-27
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i dostawa wyposażenia technicznego w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości - Opis przedmiotu zamówienia załączni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875843 2022-05-27
godz. 12:00
Podkarpackie „Budowa stacji SN na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie przy ulicy Ciepłowniczej“ Numer referencyjny: ZP/S-PN-14/2022 Zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa stacji SN na Oczyszczalni Ścieków w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918517 2022-05-27
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związanych z budową przyłączy cieplnych w ramach: - Projektu Budowa nowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8908515 2022-05-27
godz. 12:30
Podkarpackie Dostawa, wraz z transportem i rozładunkiem, 15 m3 lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowo gazowej, zlokalizowanej w budynku d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)