Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9100366 2022-08-19
godz. 23:59
Lubelskie Realizacja usługi, tj. przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych dla 1 grupy śr. 9 Uczestników/czek projektu (UP), w wieku 60...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107028 2022-08-21
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Gminie Lublin oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Zakres z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102240 2022-08-21
godz. 23:59
Lubelskie Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Gminie Lublin zgodnie z zakresem wskazanym w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9038956 2022-08-22
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie remontu balkonów na niżej wymienionych nieruchomościach położonych przy ul. Pergolowej 1; 3; 4; 5, w Lublinie. Zakres prac obejmuje: WARIANT PIERWSZY Roboty rozbiórkowe: roze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9057909 2022-08-22
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa i wymiana wraz z dostosowaniem szachtu dźwigów osobowych i robotami budowlanymi (w tym obróbka ościeży i malowanie ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9084084 2022-08-22
godz. 00:00
Lubelskie Szukam firmy, która załata dziurę w dachu - Kock Górka Witam, Przecieka mi dach. Szukam firmy, która załata dziurę w dachu....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9084085 2022-08-22
godz. 00:00
Lubelskie Tapeta natryskowa typu baranek - Lublin Witam. Potrzebuję tapetę natryskową, typu "baranek". 15m kw. pokój. W chwili obecnej t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101511 2022-08-22
godz. 08:00
Lubelskie Zaktywowani Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia Specjalista ds. finansowania rozwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9065829 2022-08-22
godz. 09:00
Lubelskie Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski – 14 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.74.2022 Usługi zwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9071764 2022-08-22
godz. 09:00
Lubelskie Wycena NIEruchomości NIEmieszkalnych, położonych w Dęblinie, Przemyślu, Rzeszowie, Jarosławiu, Radomiu, Potworowie, Białej Podlaskiej, Zamościu, Chełmie i Siedlcach Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089330 2022-08-22
godz. 09:00
Lubelskie Budowa chodnika w miejscowości Wola Gałęzowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 834 Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś na odcinku od km 30+842 do km 31+092 (strona prawa). R4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102243 2022-08-22
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa - "Unicorn Hub" Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmująca usługę wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103365 2022-08-22
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa - "Unicorn Hub" Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi dotycząca stworzenia nagrania wprowadzająceg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9104848 2022-08-22
godz. 09:00
Lubelskie Wynajem powierzchni na prowadzenie działalności handlowo -usługowej tj. wstawienie dystrybutorów do sprzedaży gorących napoj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9071859 2022-08-22
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie przeglądu silników asynchronicznych typu LK 450x6 Numer referencyjny: Lu.240.536.2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu 4 silników asynchronicznych typu LK 450x6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088934 2022-08-22
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Hrubieszowie. Usługi oczyszczania przepustów. Część 1: Zad. nr 1 - Oczyszczanie przepustów z namułu na drodze wojewódzkiej nr 846Zakres usług obejmuje:1) Oczyszczenie przepus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092766 2022-08-22
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie 3.1 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103182 2022-08-22
godz. 10:00
Lubelskie RFP - Remont pomieszczenia toalet na i piętrze w PUT Lublin Tatry.: 1 zadanie;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107026 2022-08-22
godz. 10:00
Lubelskie wykonania szlabanów zaczytujących tablice rejestracyjne samochodów na parkingu zlokalizowanym na działce 32/10 (parking naprze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092767 2022-08-22
godz. 10:15
Lubelskie KOMPLEKSOWE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCHZ ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106714L – UL. SZEWSKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ BUDOWĄ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9087838 2022-08-22
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie robót zewnętrznych w ramach przebudowy budynku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym UMCS Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zewnętrznych w ramach przebudowy budynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088615 2022-08-22
godz. 11:00
Lubelskie „KPP w Lubartowie - remont bieżący – garaże i teren przyległy” 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu garaży i terenu przyległego w KPP w Lubartowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092624 2022-08-22
godz. 11:00
Lubelskie Badanie ewaluacyjne Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi I Badania i innowacje w RPO WL 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego - Ewaluacja wpływu wsparc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097775 2022-08-22
godz. 11:00
Lubelskie Usługa kompleksowego utrzymania czystości (UM-ZP-262-40/22) Numer referencyjny: UM-ZP-262-40/22 Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości (zwanego dalej: „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106006 2022-08-22
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu oświetleniowego Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa latarek ręcznych z nakładką sygnalizacyjną tj.: 450 sztuk („zamówienie podstawowe”) oraz 225 sztu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088698 2022-08-22
godz. 12:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/15.1/RPOWL: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DACHOWO-GRUNTOWEJ O MOCY 49,595 KW Przedmiotem Zapytania of...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106404 2022-08-22
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się tytułem zawodowym pielęgniarki lub ratownika medycznego, kod C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9062091 2022-08-22
godz. 12:30
Lubelskie Sukcesywne dostawy części zamiennych do remontów turbozespołu parowego dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków - Szczegółowo opisano w SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9052882 2022-08-22
godz. 15:00
Lubelskie Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III Przedmiotem postępowania jest aktualiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9059653 2022-08-22
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)