Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8422348 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnych technologii dla bezpieczeństwa i niezawodności transmisji danych w energetyce i telekomunikacji. Mikrosko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474283 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie „Dostawa materiałów do funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni COZL (rękawy papierowo- foliowe oraz włókninowo foliowe, torebki ochronne oraz foliowo-włókninowe, szczotki, tagi, kontrole .....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474255 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Część 1: Dostawa na potrzeby LUW w Lublinie (2 części): 1) W ramach cz. 1: a) 1 sztuki u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478910 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa replikatorów portów do notebooka HUB-C (4 sztuki) według specyfikacji zawartej w

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478472 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Usługa w zakresie wywozu segregowanych odpadów komunalnych i innych nieczystości stałych wywóz odpadów komunalnych, utylizacja akt, wywóz odpadów pokasacyjnych, odpadów budowlanych, liści -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478761 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa nabiału – II części Część 1: część I - sukcesywna dostawa nabiału do Przedszkola nr 2 w Lublinie, Przedszkola nr 5 w Lublinie, Przedszkola nr 63 w Lublinie, Przedszkola n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424285 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085”. Numer referencyjny: DZU.372.190.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479135 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI zgodne z zasadą konkurencyjności CONSULTOR Spółk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474660 2021-10-29
godz. 09:30
Lubelskie Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych sezonie 2021/2022 w RDW Zamość - zadanie nr 3 Obwód Drogowy w Zamościu Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych w sezo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475280 2021-10-29
godz. 09:45
Lubelskie „Dostawa zestawów do oczyszczania krwi, oprzyrządowania do strumieniowego preparowania tkanek miękkich oraz asortymentu do zabiegów endoskopowych na potrzeby COZL” Część 1: Zestaw do oczysz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468521 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej - 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471977 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i wykonanie robót w branży elektroenergetycznej dla zadania: GPZ Łosice - wymiana aparatury 110 kV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475767 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie OPRACOWANIE MATERIAŁÓW WYKŁADOWYCH ORAZ LABORATORYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PT. „ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ – CZĘŚĆ DRUGA z podziałem na 28 części Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478107 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją Aparatu ultrasonograficznego z funkcją Duplex dla potrzeb Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym WSS SP ZOZ DZP 382....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478764 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 oraz 6 filii Wydz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478711 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup monochromatycznych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą na potrzeby OR KRUS w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych. 2. Wykonawca d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478998 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie DZ.370.2.2021 „Zakup i dostawa 28 sztuk urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych wraz z ich rozmieszczeniem i montażem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475619 2021-10-29
godz. 10:30
Lubelskie Dokumentacje geodezyjno-prawne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów, zgodnie z obow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403172 2021-10-29
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas procedur zabiegowych w Zakładzie Diagnostyki i Terapii Endoskopowej. Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/LX/21 1. Przedmiot zamówienia stanow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457360 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na usługi porządkowe dla Perła Browary Lubelskie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459236 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Modernizacja pomieszczeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459152 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Modernizacja pomieszczeń Część 1: Zadanie 1 - Przekształcenie pomieszczenia 211 w pracownię aparaturową w budynku Collegium Universum. Część 2: Zadanie 2 - Utworzenie gabinetu kosmetolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461233 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na usługi porządkowe dla Perła Browary Lubelskie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461586 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na usługi porządkowe dla Perła Browary Lubelskie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465133 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby wybranych jednostek Policji województwa lubelskiego Numer referencyjny: 47/2.2.2/21/SZP/D 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467758 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa prętów z syntetycznego szkła krzemionkowego – 50 sztuk. TP/195-2021/DZP-p

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452829 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Wynajem samochodów na potrzeby komórek organizacyjnych zaangażowanych we wdrażanie RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471269 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Wymiana krat pomostowych (rusztów) w misach olejowych pod transformatorami 110 kV nr 1 i 2 w GPZ Bełżyce w miejscowości Bełżyce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467914 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie usługi związanej z czyszczeniem ujęcia wody powierzchniowej wraz z wykonaniem pomiarów batymetrycznych nad Zalewem Zemborzyckim w latach 2022 ÷ 2023 dla PGE EC SA Oddział Elektroci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475320 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądu i napraw systemów zabezpieczających na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych. Zamawiający dok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)