Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7418267 2020-04-17
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa destylatora do UMCS (PUB/31-2020/DZP-a) dostawa destylatora do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409395 2020-04-17
godz. 12:00
Lubelskie Remont kwater zbiornika sedymentacji wody magazyn Abramowice dla PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413599 2020-04-17
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa systemu do pomiaru odkształceń i przemieszczeń metodą Cyfrowej Korelacji Obrazu dla Centrum Innowacji i Transferu Technolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405746 2020-04-17
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa mikroskopu cyfrowego na potrzeby Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej Numer referencyjny: KP-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417247 2020-04-17
godz. 12:00
Lubelskie Sukcesywny druk cyfrowy i offsetowy na potrzeby planu wydawniczego Politechniki Lubelskiej na rok 2020/2021 [KP-272-PNK-29/2020] N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404034 2020-04-17
godz. 13:30
Lubelskie Dostawa papieru toaletowego celulozowego na potrzeby MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389868 2020-04-20
godz. 00:00
Lubelskie Oprogramowanie służyć będzie do zarządzania procesem produkcji, w celu świadomego zarządzania procesem produkcyjnym i umożliwi prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385089 2020-04-20
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym NFZ: leczenie przewlekłej białaczki szpikowej Numer referencyjny: E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7411408 2020-04-20
godz. 09:00
Lubelskie SZNSPZOZ.N-ZP-3731-24/20/PW przedłużenie 200 licencji dla komputerowych stacji roboczych z systemami od Windows 7 do najnowszych, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412187 2020-04-20
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przyłączy niskiego napięcia na terenie działania RE Rzeszów PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - objęte umową ramową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414649 2020-04-20
godz. 09:00
Lubelskie Budowa przyłączy kablowych nN w m. Lesko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414650 2020-04-20
godz. 09:00
Lubelskie Budowa przyłączy kablowych nN w m. Polańczyk, Wola Piotrowa, Baligród, Równia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414651 2020-04-20
godz. 09:00
Lubelskie Roboty budowlane SN dla przyłączenia obiektów w m. Zaborcze, Rzemień oraz Wola Osowa – zadania pod klucz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389689 2020-04-20
godz. 09:45
Lubelskie „Dostawa leków onkologicznych, płynu wieloeloktrolitowego oraz Omeprazolu na potrzeby COZL”. Numer referencyjny: COZL/DZP/AW/3411/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7402020 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie projektów w zakresie modernizacji linii SN i stacji SN/nN WYS-WY2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402019 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie projektów w zakresie modernizacji linii SN i stacji SN/nN WYS-WY2, WYS-ZOR WYS-Metalurgia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402018 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie modernizacji linii oraz przyłączy napowietrznych nN na kablow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402017 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie modernizacji linii napowietrznej SN i nn na kablową oraz stac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408918 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Modernizację pól SN w stacji WN/SN do nowych warunków pracy – przyłączanie nowych odbiorców - Wydminy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409951 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Budowa przyłącza kablowego SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN, oraz przyłącza kablowego nN ze złączem kablowo- pomiarowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409950 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie przyłączania do sieci elektroenergetycznej zgodnie z umową nr 18-G1/UP/00503/1 w m. Pruszków, ul. Żabi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409949 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Prace budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta nr 0262910 tj. zakład produkcyjny - ferm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409948 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie modernizacji pól SN nr 6 i 10 w stacji 110/15 kV Sobolew

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409947 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415714 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowych i/lub budowa przyłączy kablowych na terenie RE Lublin Miasto w podziale na 2 zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382702 2020-04-20
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych – powtórzenie zadania. Numer referencyjny: EO/LA - 2722 /XII...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7413578 2020-04-20
godz. 11:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku szkoły z bursą Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej 3 w Lublinie - zadanie inwestycyjne współfin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415111 2020-04-20
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zdań na obszarze działania RE Zamość (Chmielek dz. Nr 528/46, 528/47, 528/48, 528/49, M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415285 2020-04-20
godz. 11:00
Lubelskie Usługa wsparcia serwisowego dla urządzeń Juniper i Cisco Numer referencyjny: PN/28-2020/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest usługa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398794 2020-04-20
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Biała Podlaska wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)