Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7916661 2021-01-22
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916664 2021-01-22
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921132 2021-01-22
godz. 23:59
Lubelskie Platforma startowa Idealist Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie formowania wtryskowego w celu wykonania elementów, z ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922888 2021-01-22
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania genotoksyczności / mutagenności przesączu drobnoustrojowego dla Orcideo Sp. z o.o. z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922889 2021-01-22
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analitycznych badań określających skład zawartych w przesączach drobnoustrojowym związków dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895672 2021-01-22
godz. 23:59
Lubelskie EleWall – modułowa fasada fotowoltaiczna o wysokiej sprawności w technologii Concentrated Photovoltaics Przedmiotem zapytania ofe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923528 2021-01-23
godz. 23:59
Lubelskie Rynkowe wdrożenie WISBE – rozgrywki w czasie rzeczywistym oparte o wiedzę użytkowników Zapytanie ofertowe nr 03/2021/UX z dnia 15...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880016 2021-01-24
godz. 11:00
Lubelskie Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratur Regionu Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884351 2021-01-25
godz. 00:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu jezdnego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz tro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884277 2021-01-25
godz. 00:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz tro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884361 2021-01-25
godz. 00:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885530 2021-01-25
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubelskim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894848 2021-01-25
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa urządzenia do dekontaminacji oraz przyłóżkowego aparatu RTG Numer referencyjny: COZL/DZP/ED/3411/PN-210/20 Część 1 – Urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894851 2021-01-25
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do anestezjologii i intensywnej terapii na potrzeby COZL. Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895013 2021-01-25
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń operacyjnych i zestawów do angioplastyki naczyń wieńcowych Numer referencyjny: DZP/PN/71...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891482 2021-01-25
godz. 09:45
Lubelskie „Dostawa obłożeń operacyjnych(ubrania operacyjne, czepki chirurgiczne, fartuchy, pościel jednorazowa oraz pozostałe materiały włók...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894917 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż oraz dostawa – sprzętu do zabiegów krioablacji migotania przedsionków wraz z dzierżawą kriokonsoli dla potrzeb Oddziału K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891446 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mebli biurowych, krzeseł, foteli i szaf metalowych (pakiety nr 1, 2, 3) Numer referencyjny: 6.001/21/PN/SS Pakiet nr 1 – M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894225 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Wycinka, podcinka drzew i krzewów w pobliżu linii elektroenergetycznych WN i SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. w podziale na 8 za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895275 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907621 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Wycinka drzew 1. zamówienie zgodnie ze specyfikacją 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885972 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy Wólka, z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921231 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż i odbiór zużytych transformatorów wraz z olejem znajdującym się w transformatorach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923023 2021-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa w zakresie dostosowania stacji trafo Tuchowicz III do zwiększonego obciążenia i budowa przyłącza kablowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7874090 2021-01-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899278 2021-01-25
godz. 11:00
Lubelskie Odbiór odpadów komunalnych z KP Wisznice PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 odbiór odpadów komunalnych oferta cenowa 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885975 2021-01-25
godz. 11:00
Lubelskie Budowa łącznika starego budynku Urzędu Gminy Wólka z obecnym budynkiem Urzędu Gminy Wólka Numer referencyjny: RI.271.19.2020 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906015 2021-01-25
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie badania ewaluacyjnego: „Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach 9 i 10 osi priorytetowej RPO WL 2014-2020” Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7896988 2021-01-25
godz. 12:00
Lubelskie Kompleksowy program rozwoju Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy usługi wdrożenia i integra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916198 2021-01-25
godz. 12:00
Lubelskie Roboty remontowe Osiedle Przyjaźni Docieplenie ścian zewnętrznych i remont balkonów na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)