Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7564334 2020-07-09
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie dostępu do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Lubelskiej Numer referencyjny: KP-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564367 2020-07-09
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów promocyjnych z podziałem na 2 części. Numer referencyjny: OP-IV.272.45.2020.ŁB Część 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568097 2020-07-09
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa 10 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, 1 komputera stacjonarnego oraz 4 sztuk drukarek o parametr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554120 2020-07-09
godz. 13:00
Lubelskie Obsługa i rozliczanie transakcji bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu kart płatniczych oraz urządzeń i aplikacji mobilnych (w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7545114 2020-07-09
godz. 13:30
Lubelskie Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) - obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb technologicznych Oczyszczaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7560795 2020-07-09
godz. 15:30
Lubelskie Zakup usług edukacyjnych na potrzeby realizacji semestralnych zajęć Uniwersytetu Otwartego KUL. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7529943 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie „Pozyskanie personelu do świadczenia usług w ramach wsparcia specjalistycznego dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach info...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7528371 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/CWR/2018 DORADCA ZAWODOWY W ramach realizacji projektu „Centrum Wsparcia Rodzin”, realizowanego na podst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539473 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Budowa nowych rozdzielni średniego napięcia oraz stacji transformatorowych SN/nN w m. Lublin zgodnie ze specyfikacją konkursową TI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561481 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BON/2020 Przedmiotem zamówienia będzie dostarczanie sprzętu wspierającego studentów z niepełnosprawnością...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564850 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Organizacja spacerów po Lublinie dla beneficjentów projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne zdrowotne – tworzenie systemu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564848 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Organizacja 7 wycieczek do Poleskiego Parku Narodowego dla 210 beneficjentów projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne zdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566202 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe, procedura wyboru wykonawcy przeprowadzenia usługi cateringowej dla 11 Uczestników Projektu Instytut Rozwoju i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567228 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie USŁUGA tj. przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla max. 36 UP w Lublinie Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567242 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Opracowanie projektu układu elektronicznego do urządzenia „Makijażu Permanentnego - 1847/1 Przedmiotem zamówienia jest opracowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567251 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w projekcie „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Ostrzeszowie” - ZS1/AKZWO/8/07/2020. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567257 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Realizacja badania zainteresowania usługami oferowanymi przez firmę wśród potencjalnych klientów - 1862/4 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569198 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Lublin Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Pracownik biurowy z elementami ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567215 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zgodne z zasadą konkurencyjności- Przepis na zmianę CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567243 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Pracownik biurowy z elementami e-marketingu w ramach projektu "Skuteczna aktywizacja" nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567259 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rysunku technicznego dla prototypów narty składanej oraz wykonanie 2 modeli: 170cm 6 szt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566212 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 02/Aktywny senior/2020 Przedmiotem zamówienia zamówienia został podzielony na pięć części. W części I prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564696 2020-07-10
godz. 08:00
Lubelskie Usługa wykonania 3420 kompletów pakietów edukacyjnych (1 pakiet dla rodziny) – 8 etapów. Numer referencyjny: 273/U/2020 Usługa w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555519 2020-07-10
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555515 2020-07-10
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553966 2020-07-10
godz. 09:00
Lubelskie Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych głębokiej modernizacji energetycznej 2 budynków Krajowej Administracji Ska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562238 2020-07-10
godz. 09:45
Lubelskie Świadczenie usług pocztowych na rzecz COZL Numer referencyjny: COZL/DZP/AK/3412/PN-98/20 Świadczenie usług pocztowych na rzecz CO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553940 2020-07-10
godz. 09:45
Lubelskie Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów MOSIR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZZP.261.17.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556403 2020-07-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 58 Numer referencyjny: ZP-P-I.271.61.2020 Tak jak w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566265 2020-07-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odzieży i zestawów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)