Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6524633 2019-01-21
godz. 09:00
Łódzkie GZ/020/PF/2019 Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Sieradz: Zadanie nr 1 - „Przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6524636 2019-01-21
godz. 09:00
Łódzkie GZ/024/BS/2019 Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Żyrardów, z podziałem na 5 zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6515322 2019-01-21
godz. 09:30
Łódzkie Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Numer referencyjny: ZP-1/PN/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6517682 2019-01-21
godz. 09:30
Łódzkie Dostawa i montaż placu zabaw Strzelecka 1. Zakres prac: - dostawa i montaż placu zabaw zgodnie z zamieszczoną „Koncepcją zagospoda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6454895 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie 10/PU/19 Dostawa partii prototypowej bielizny letniej i bielizny letniej marynarki wojennej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6498646 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski Numer referencyjny: IN271/1/19 Zamówienie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6502153 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko Numer referencyjny: IN271/2/19 I. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6507536 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie PRZEBUDOWA BUDYNKU W BRUDZICACH NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Numer referencyjny: BU.271.1.2019 Roboty stanowiące przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6507520 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną onfrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice, gmina Masłowice Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6510343 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Zakup urządzeń do stacji cyfrowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6512092 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa wzorców i materiałów odniesienia, odczynników chemicznych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6511164 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Usługa transportu odpadów Numer referencyjny: ZP/59/2018 Usługa transportu odpadówPrzedmiotem zamówienia jest usługa transportu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6514963 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa części do wycieraczek, do elektrycznych zespołów trakcyjnych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa części do wycieraczek, do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6520222 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie DRUK KATALOGU WRAZ Z DOSTAWĄ NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI Numer referencyjny: KBZ.26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523031 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie POST/GEK/GEK/PMR-ELT/05795/2018 dostawa elektrobębnów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, zgodnie ze Specyfikacją Technic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519530 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Usługę wykonania projektu „Modernizacja sieci wod-kan zewnętrznej, dróg i oświetlenie terenu SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Północnej 42...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6514472 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523823 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno – Dydaktycznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6524011 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie „Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Gminy Białaczów w 2019 roku” Numer referencyjny: ZP.271.1.2019 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523825 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w zakresie psychiatrii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523827 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Klinik Psychiatrycznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525613 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie GKI.271.1.2019.AZK Zakup energii elektrycznej do obiektów znajdujących się pod zarządem Gminy Zapolice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6526988 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa odzieży identyfikującej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6515672 2019-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Usługa polegająca na przeglądach okresowych i stałej konserwacji urządzeń dźwigowych w 2019 r. kompleksach wojskowych administrowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6528434 2019-01-21
godz. 10:01
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawa szorowarki NLL 415 uszkodzeniu uległ mechanizm regulacji nachylenia uchwytu 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6505849 2019-01-21
godz. 11:00
Łódzkie "Rozbudowa skrzyżowania DK nr 60 i 92 z DW 702 w m. Kutno". Numer referencyjny: O.Ł.D3.2411.1.2019.dpw Zamówienie polega na wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519119 2019-01-21
godz. 11:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pełnienia dyżurów lekarskich w ramach lecznictwa stacjonarnego w godz. od 15:05 do 7:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6508165 2019-01-21
godz. 11:00
Łódzkie „Dostawa urządzenia rekreacyjnego-atrakcji wodnej typu „zamek ze zjeżdżalniami” dla dzieci na potrzeby wyposażenia niecki basenowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6527185 2019-01-21
godz. 11:00
Łódzkie CUWGO 3/IV/2019 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6532345 2019-01-21
godz. 11:00
Łódzkie DZP.26.1.12.2019 Rozliczenie kosztów zużycia ciepła i ciepłej wody dla nieruchomości zarządzanych przez ZLM Szacowana ilość punktó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)