Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9103158 2022-08-16
godz. 12:00
Lubelskie Zakup ściernic pierścieniowych 125x60x55 mm

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107014 2022-08-16
godz. 12:00
Lubelskie Zakup plomba plastikowa w kolorze niebieskim wg ilości oraz parametrów wskazanych we wzorze zamówienia i Załączniku Nr 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107085 2022-08-16
godz. 12:00
Lubelskie Wynajem urządzeń oświetleniowych - wynajem i dostawa następujących urządzeń oświetleniowych: urządzenie wyposażone w wyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083373 2022-08-16
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie prac pomiarowych w ramach Zamierzenia Inwestycyjnego nr 954 pt. "Instalacja odpylania powietrza technologicznego z insta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092882 2022-08-16
godz. 14:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Trzydnik Duży w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098044 2022-08-16
godz. 14:00
Lubelskie Zakup i dostawa : Taśmy kompresyjne 3M Cushion-Mount Plus L-610 mm x 0,50 mm, 2 pozycje, 10 rolek ogółem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098039 2022-08-16
godz. 14:00
Lubelskie ZUR06/UTRZYMANIE RUCHU/ELEKTROMECHANIKA 5/Pompa skroplin klimatyzatora/15456424

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098787 2022-08-16
godz. 14:00
Lubelskie Jednorazowa dostawa środków do zwalczania chwastów na potrzeby działu utrzymania obiektów Portu Lotniczego Lublin S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102617 2022-08-16
godz. 14:00
Lubelskie Usługa wywozu nieczystości płynnych (szamba) ze zbiornika bezodpływowego z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9087958 2022-08-16
godz. 15:00
Lubelskie CZĘŚĆ Nazwa produktów Kod CPV Nr tabeli I PIECZYWO 15811000-6 Tabela nr 1 II PRODUKTY MLECZARSKIE 15500000-3 Tabela nr 2 III M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098860 2022-08-16
godz. 15:00
Lubelskie Aktywny Senior w Gminie Konopnica Świadczenie usług pielęgniarskich w zakresie doraźnej pomocy w Dziennym Domu Pobytu dla Os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090801 2022-08-16
godz. 15:30
Lubelskie Dostawa sprzętu w ramach projektu pn...Doposażenie Centrum Kulturalno- Konferencyjnego w Dołhobyczowie w sprzęt służący rek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097292 2022-08-16
godz. 16:00
Lubelskie Usługa ochrony obiektów SP 50 w Lublinie monitoring interwencyjny- czyli usługa Znak sprawy ZP/5/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9065441 2022-08-16
godz. 18:00
Lubelskie Opracowanie projektu wykonawczego chłodnicy gazów nitrozowych E05, wykonanie oraz wymiana chłodnicy w formule „pod klucz” w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077546 2022-08-16
godz. 18:00
Lubelskie Opracowanie projektu wykonawczego chłodnicy gazów nitrozowych E05, wykonanie oraz wymiana chłodnicy w formule „pod klucz” w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9040145 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie innowacyjnego urządzenia myjącego wyposażonego w układ do automatycznego przygotowania próbek zanieczyszczeń ką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9040146 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie innowacyjnego urządzenia myjącego wyposażonego w układ do automatycznego przygotowania próbek zanieczyszczeń ką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9041800 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9047017 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy Fabryka Okien i Drzwi BAS dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083022 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Wykonanie prac branży drogowej, zieleni, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej - budowa miejsc parkingowych wraz z kanalizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097591 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Zlecę rozłożenie siatki przeciw kretom oraz trawnika z rolki wokół segmentu ok 200m2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098213 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Transformacja cyfrowa Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "VIKKING KTS" sp. z o.o. dzięki wdrożeniu rekomendacji Mapy Drogowej. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098417 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie SZUKAM PRZEWOŹNIKÓW DO WSPÓŁPRACY firanki 13, 6 skonto 7 dni pierwszeństwo w załadunkach Oferta Przewoźnikó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100386 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Zlecę wykonanie wykonanie strony www salonu groomerskiego z cennikiem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100789 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Zlecę podwykonawcy wykonanie sieci wod-kan.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103920 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Transport 6 Aut z DE Wiesbaden-PL Kraśnik Zlecę transport 6 szt.Aut osobowych z DE 65201 Wiesbaden ,do PL 23-200 Kraśnik.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9041252 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Montażowego MONTECH Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9041572 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Montażowego MONTECH Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9081481 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Niniejsze postępowanie obejmuje realizację projektu pt: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 34,1kWp, w firmie STALK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092676 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Regionalny Program Operacyjny Wojewódzwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9-12 RPO WL 2014-2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)