Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7706833 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R Zapytanie ofertowe- blachy, rury, pręty według specyfikacji w załączniku nr 3. 1. Ofert...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706779 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie W ramach realizowanego projektu Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy opracowanie innowacyjnego, automatycznego systemu sterowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706712 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Zakup usług B+R obejmujących opracowanie innowacyjnej technologii digitalizacji i przetwarzania danych pochodzących z różnych źród...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702083 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni Przygotowanie i opracowanie materiałów do zajęć oraz przeprowadzenie zajęć dydakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702599 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny-EDYCJA 2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704022 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na dostawę pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych w Gminie Lubartów w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704023 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na dostawę pomocy dydaktycznych dla dwóch szkół podstawowych w Gminie Lubartów w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705426 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R Przedmiotem zamówienia są elementy elektronicznie: 1. Mysz 3Dconnexion SpaceMouse Pro, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705632 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie „Wdrożenie innowacji podstawą wzrostu konkurencyjności FOODKREATOR Sp. z o.o." Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706832 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gniazd RJ45 metalowych ekranowanych, panel ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706699 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie „Wdrożenie innowacji podstawą wzrostu konkurencyjności FOODKREATOR Sp. z o.o." Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706810 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowego produktu, jakim będzie innowacyjna maszyna do oczyszczania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706929 2020-09-29
godz. 00:00
Lubelskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Rykach Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706940 2020-09-29
godz. 00:00
Lubelskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza anestezjologa na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o. Udzielan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709787 2020-09-29
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie usługi: zamieszczanie ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2021 roku. Zamieszczanie ogłoszeń prasowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712757 2020-09-29
godz. 00:00
Lubelskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Rykach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713512 2020-09-29
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa jednorazowych masek chirurgicznych medycznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713510 2020-09-29
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa stacji obsługi klimatyzacji dla Oddziałowej Stacji Obsługi Pojazdów. dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej stacji obsługi klim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713505 2020-09-29
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa mulczera leśnego - frezarki kruszącej dla NOSG. dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego mulczera leśnego - frezarki kruszącej d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716285 2020-09-29
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa półmasek filtrujących z zaworem wydechowym na potrzeby Służby Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716525 2020-09-29
godz. 00:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: Zadanie Nr 1- Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684942 2020-09-29
godz. 08:45
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 106973 L w Zemborzycach Podleśnych. Numer referencyjny: IPP.271.11.2020 1. Przedmiotem zamówienia są ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689081 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej firmy LBM Sp. zo.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691433 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej zadania pn.: „Modernizacja sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691921 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej budynku firmy Higiena- Sun Sp. z o.o." Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705165 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie W ramach realizacji projektu nr POPW.01.02.00-06-0022/19„Internacjonalizacja działalności firmy BITSTREAM SP. Z O.O. – Ameryka Poł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706719 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie SOLHILL - solankowe koncentraty do hydroterapii wraz z urządzeniem do dawkowania 1. Opracowanie rozszerzonej księgi znaków i akcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706718 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie SOLHILL - solankowe koncentraty do hydroterapii wraz z urządzeniem do dawkowania 1. Przedmiotem zamówienia są działania związane ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695195 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyku oraz zestawów operacyjnych do operacji wewnątrzgałkowych wraz z bezpłatnym użycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695195 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyku oraz zestawów operacyjnych do operacji wewnątrzgałkowych wraz z bezpłatnym użycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)