Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8257959 2021-07-26
godz. 08:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie orazpełnienie nadzoru autorskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1. sporządzenie dokumentacji w oparciu o program fu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8230931 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów - Krasienin - NIEmce - Jawidz w m.Niemce Numer referencyjny: DZU.372.119.2021.ms Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258686 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie Bezpieczne przejścia dla pieszych - budowa inteligentnych przejść dla pieszych w Puławach. Część 1 „Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych w ul. M. Skłodowskiej – Curie w Puławach wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8260935 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa urządzeń, mebli oraz produktów medycznych i dezynfekujących dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce Dostawa dla Domu Pomoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274954 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie Zintegrowani-2edycja ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI zgodne z zasadą konkurency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274105 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273712 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie „OTWIERAMY ŻŁOBKI – Małopolskie” Polegające na zapewnieniu usługi noclegu, lunchu, serwisu kawowego oraz sali szkoleniowej na szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276000 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie Zaprojektowanie i budowla altany ogrodowej w miejscowości Nowa Wólka gmina Spiczyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278948 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie Szacowanie wartości zamówienia na dostawę samochodu osobowo-dostawczego pogotowia wod.-kan. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa sam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8283919 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie MONITOR SAMSUNG UE65TU7102 UCHWYT HAMA TV-WB LCD/LED VESA 400X400, FULLMOTION XL

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284371 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie Zakup klimatyzatora przenośnego zgodnie z opisanymi parametrami.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284942 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie Zakup - nakrętka trapezowa TR 10x3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8285846 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie UCHWYT SPAWALNICZY M 38 SGRIP L-5M CHŁODZENIE GAZOWE - SPAWARKA MIGOMAG DYSZA TNĄCA X16A NR4 60-100 CHROM 196-3540 PERUN DYSZA TNĄ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8285844 2021-07-26
godz. 09:00
Lubelskie SPRĘŻARKA TŁOKOWA MK 113-200-4 FINI MK113-200-4T 40050 CE R3000

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8254149 2021-07-26
godz. 09:30
Lubelskie Usługi monitoringu i ochrony w Lubelskim Oddziale Regionalnym ARiMR i podległych Biurach Powiatowych oraz usługi napraw bieżących związanych z utrzymaniem SSWiN 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273983 2021-07-26
godz. 09:30
Lubelskie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Ludwin i jej jednostek organizacyjnych 2.1.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258180 2021-07-26
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8217666 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników do oznaczania grup krwi i prób krzyżowych wraz z dzierżawą analizatora z oprogramowaniem do Pracowni Serologii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8255389 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji c.o. w siedmiu budynkach wielorodzinnych w ramach projektu pn.:"Term...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8254982 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie . Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa sieci wodociągowej w Dutrowie”. Podstawowe parametry wodociągu: Łączna długość sieci wodociągowej wyni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8256463 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja instalacji c.o. budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Pomoc w Kraśniku. Zamówienie jest elementem projektu pn. Termomode...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8256414 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta Puławy - remont schodów zewnętrznych”. Adres inwestycji: ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8257628 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Budowa drogi wewnętrznej na działce geod. o nr ewid. 532 w m. Tuczna od km 0+003,25 do km 0+220 o długości 0,216.75 km Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8259622 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8259051 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja budynków SPZOZ w Lubartowie ZP/TP/12/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258729 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Gospodarka wodno- kanalizacyjna w Gminie Jastków - wymiana i montaż wodomierzy Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem ultradźwiękowych wodomierzy do odczytu radiowego: - wodom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8259424 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Mełgiew” Część 1 Zadanie nr 1: Rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej w miejscowości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258773 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik” 4.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8261310 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa podnośnika koszowego przegubowo - teleskopowego na gąsienicach na potrzeby obsługi ZZO w Korczowie. II.1. Wymagane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8261001 2021-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Projekt i budowa przyłącza SN - 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)