Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7508282 2020-07-07
godz. 10:15
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych stosowanych podczas zabiegów laparoskopowych – część 2 Numer referencyjny: EO/LA-M 2722/XXV/20 Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508287 2020-07-07
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa testów i odczynników wraz z dzierżawą urządzeń dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Numer referencyjny: EO/E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517816 2020-07-07
godz. 10:30
Lubelskie Usługi kompleksowego utrzymania czystości w lokalach Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i całorocznego utrzymania terenu w NI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548476 2020-07-07
godz. 10:30
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową ujęcia wody i sieci wodociągowej zlokalizo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539383 2020-07-07
godz. 10:30
Lubelskie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego - szkoła i internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515421 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Przetarg NIEograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXXIV/2020 Voltra Wartość bez VAT: 12 039 350.08 PLN D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7545258 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Budowa systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) w technologii GPON na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie osiedle ks. Popie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547501 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Budowa trzech kładek pieszych nad Krzną w m. Łuków Numer referencyjny: ZP.271.10.2020 5.4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547775 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Budowa systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) w technologii GPON na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - osiedle ks. Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551245 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa oprogramowania, wraz z wyposażeniem, dla Pracowni Cytostatyków Numer referencyjny: AG.ZP.3320.47.20 Dostawa oprogramowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534503 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa serwerów Numer referencyjny: PN/08-2020/DZP-a Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk dwu-procesorowych serwerów kla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547728 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 107267L od km 0+000 do km 1+229 w miejscowości Krzczonów Numer referencyjny: RBD.2710.2.2020.MR 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556369 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA ZESTAWU VIDEOENDOSKOPÓW, MYJNI DO ENDOSKOPÓW ORAZ PULSOKSYMETRÓW – 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557139 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA ZESTAWU VIDEOENDOSKOPÓW, MYJNI DO ENDOSKOPÓW ORAZ PULSOKSYMETRÓW – 3 zadania Numer referencyjny: EDZ.242-46/20 DOSTAWA Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554734 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie farmy fotowoltaicznej w m. Orchówek, dz. nr 609/9, gm. Włodawa, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554733 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia budynku wielorodzinnego na dz. 2528/2, 2532 w m. Jarosław przy ul. W. Reymonta.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556917 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą Numer referencyjny: PN/61-2020/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autokaró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558249 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa urządzenia do rejestracji sygnałów biologicznych do UMCS (PUB/55-2020/DZP-a)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558002 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa manipulatora do mikroskopu skaningowego STM dostawa manipulatora z kątowym uchwytem kaset o przesuwie 180 mm do mikroskopu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559004 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN "Borowiec 2", linii kablowej nN wraz z przyłączami kablowymi w celu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559520 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 19 01 07* oraz 19 01 17* pochodzących z działalnosci PI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562958 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa stojaków do tarcz z tarczami dla 2 BOT, nr sprawy ZP/PZO/32/2020 zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym publicznym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565865 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Przetwornica typu STEP DOWN 5V 9A: • napięcie wejściowe: od 5V do 38V • napięcie wyjściowe: 5V (+/- 4%) • maksymalny prąd wyjściow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563299 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Budowa dróg gminnych - Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo - kosztorysowych przebudowy dróg gminnych Gminy Puławy w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548239 2020-07-07
godz. 12:00
Lubelskie Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 102745L w Adamowie, Zadanie 2 - Remont drogi gminnej Nr 102736L w Gułowie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557692 2020-07-07
godz. 12:00
Lubelskie Profilowanie dróg gminnych w następujących sołectwach: a) Bodaczów- droga gminna dojazdowa do pól uprawnych, obręb Bodaczów, przew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557659 2020-07-07
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 110809 L ul. Jaworowa w miejscowości Zwierzyniec. Od km 0+000 do km 0+100 Opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561671 2020-07-07
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie materiałów wykładowych oraz laboratoryjnych/ćwiczeniowych do przedmiotów: 1. Matematyka dla informatyków II, 2. Algory...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565007 2020-07-07
godz. 12:00
Lubelskie Usługa naprawy układu klimatyzacyjnego w pojeździe marki AUTOSAN A10.10T.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565076 2020-07-07
godz. 12:00
Lubelskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie powiatu biłgorajskiego w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022. Usługi p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)