Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8848832 2022-05-19
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie kompleksowej usługi odbioru i termicznego przekształcanie odpadów z grupy 18 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wraz z bezpłatnym podstawianiem ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841723 2022-05-19
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa części i technicznych środków materiałowych do pojazdów Numer referencyjny: 71/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i technicznych środków materiałowych do pojazdów w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892108 2022-05-19
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa probówek do pomiaru czasu krzepnięcia krwi wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru ACT dla UCK Opis w załączniku nr 3 do SWZ oraz w załączniku nr 4 do SWZ 73/TP/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8884041 2022-05-19
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Unowocześnienie działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego 1 Komputer przeznaczony do pracowni komputerowej w GOK Stawiguda szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880393 2022-05-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Remont drogi wojewódzkiej nr 334 odcinkami: Krzelów – Konary w km 25+100 - 28+000, Moczydlnica Dworska w km 31+860 - 32+340. CPV 45.00.00.00-7. Remont drogi wojewódzkiej nr 334 odcinkami: K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880256 2022-05-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dachu nad częścią S1 w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8884680 2022-05-19
godz. 10:00
Wielkopolskie usługi sportowo-rekreacyjnych w obiektach wykonawcy oraz podmiotów z nim współpracujących dla pracowników, emerytów i rencistów, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8884076 2022-05-19
godz. 10:00
Dolnośląskie 11/AGR/DCZP/2022/P - Wykonanie zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego i modernizacja rozdzielnicy głównej n.n. w stacji transformatorowej R-3017 na terenie „DCZP” sp. z o.o. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893351 2022-05-19
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa pakietu subskrypcji oprogramowania w ramach projektu Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego, realizowanego w ramach RPO WM 2014 – 2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896396 2022-05-19
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest Dostawa akcesoriów elektrycznych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Wetera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899140 2022-05-19
godz. 10:00
Śląskie dostawa implantów Część 1: Pakiet nr 1 – implanty do leczenia kręgosłupa Część 2: Pakiet nr 2 – Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki trzonu kręgowego w złamaniach kompresyjnych C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874720 2022-05-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Poprawa stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 341 na odcinku od km 0+550 do km 2+680. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia. NI.2720.32.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8759438 2022-05-19
godz. 10:00
Łódzkie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno Numer referencyjny: DZ.352.5.2022 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno [1]Rozbudowa drogi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854197 2022-05-19
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa sprzętu do realizacji zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”; PN-93/22/MSZ Numer referencyjny: PN-93/22/MSZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848577 2022-05-19
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) wraz z dostawą sprzętu teleinformatycznego oraz migracją baz danych i aplikacji medycznych Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848557 2022-05-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa zintegrowanego systemu badań trybologicznych oraz cech (termo)mechanicznych żywności do Laboratorium innowacyjnych technologii nutraceutyków i żywności funkcjonalnej Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841868 2022-05-19
godz. 10:00
Pomorskie Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań Numer referencyjny: RPUZ/P/0314/2022/OD/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8822098 2022-05-19
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Białegostoku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych instytucji Numer referencyjny: OBU-IV.271.4.2022 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8692727 2022-05-19
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa odzieży mundurowej wyjściowej, codziennej, obuwia i galanterii dla pracowników PGL LP Numer referencyjny: NH.270.1.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży mundurowej wyjścio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870272 2022-05-19
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, wyposażenie i uruchomienie Obiektu Radiokomunikacyjnego OR Wrocław II 447/PAŻP/2021/AZP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831816 2022-05-19
godz. 11:00
Mazowieckie Wynajem pojazdów do odbioru odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Numer referencyjny: RZP.27.7.2022.LK Przedmiotem zamówienia jest wyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8604742 2022-05-19
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi krajowej nr 51 w miejscowości Dobre Miasto (ul. Grunwaldzka, ul. Olsztyńska).Przedmiotowe zadanie obejmuje: - wykonanie nowej konstrukcji jezdni o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8877959 2022-05-19
godz. 11:30
Dolnośląskie Wykonanie ścian i stropów IIp, (poddasza) oraz wykonanie więźby dachowej z pokryciem w obiekcie „Teresa II” w Jedlinie Zdrój , Plac Zdrojowy 8Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje1. Wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876529 2022-05-19
godz. 11:30
Mazowieckie Zaprojektowanie i wybudowanie ośrodka radiokomunikacyjnego wraz z niezbędną infrastruktura oraz uruchomieniem OR Modlin 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, wybudowanie, wypos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841823 2022-05-19
godz. 11:30
Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897244 2022-05-19
godz. 12:00
Opolskie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:1) 32 sztuk laptopów biurowych wraz z systemem operacyjnym2) opro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872576 2022-05-19
godz. 12:00
Łódzkie Likwidacja barier architektonicznych w budynkach PŁ Dostępna PŁ dostawa i wymiana windy w budynku C3 Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w formule zaprojektuj i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851780 2022-05-19
godz. 12:00
Mazowieckie Przedmiot zamówienia stanowi: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM STRACHÓWKI PRZEZ WYKOŃCZENIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA CELE SPOŁECZNO-REHABILITACYJNE I UTWORZENIE PLACU WIEJSKIEGOZakres p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899197 2022-05-20
godz. 08:00
Wielkopolskie Digitalizacja otwartych zasobów edukacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa digitalizacji otwartych zasobów edukacyjnych Uniwersytetu Ekonomiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900054 2022-05-20
godz. 08:00
Wielkopolskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa niejałowych wyrobów medycznych i materiałów higienicznych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ (formularz as...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)