Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070244 2022-08-12 Łódzkie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru in...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070134 2022-08-12 Mazowieckie
Zapewnienie całodobowej opieki bezdomny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070144 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Roboty budowlane polegające na dostawie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070135 2022-08-12 Dolnośląskie
Usługi hotelarskie w hotelu o standardz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070143 2022-08-12 Mazowieckie
Wykończenie 6 lokali mieszkalnych w Ols...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070142 2022-08-12 Śląskie
Bieżące remonty dróg leśnych na tere...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070136 2022-08-12 Śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070137 2022-08-12 Łódzkie
Modernizacja ulicy Krętej w Woli Rakowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070141 2022-08-12 Łódzkie
Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin i pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070245 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Remont budynku administracyjnego z zaple...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070139 2022-08-12 Podkarpackie
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070140 2022-08-12 Wielkopolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla in...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070138 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Remont budynku biurowego z zapleczem soc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070246 2022-08-12 Małopolskie
Dostawa warzyw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070122 2022-08-12 Małopolskie
Dostawa artykułów spożywczych i przyp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070016 2022-08-12 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1070248 2022-08-12 Śląskie
Zakup laptopów dla dzieci z rodzin pege...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070018 2022-08-12 Warmińsko-Mazurskie
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N S...
1070247 2022-08-12 Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070017 2022-08-12 Podkarpackie
 Eksploatacja złoża "WYSOCKO - I" na ...
1070114 2022-08-12 Śląskie
Zakup sprzętu IT dla szkół i placówe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070111 2022-08-12 Śląskie
Remont pomieszczeń szpitalnych - drugie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070068 2022-08-12 Świętokrzyskie
 Uruchomienie instalacji do mielenia od...
1070249 2022-08-12 Dolnośląskie
Przebudowa drogi gminnej w Karnicach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070067 2022-08-12 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1070109 2022-08-12 Dolnośląskie
Remont drogi gminnej Udanin-Dziwigórz
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070066 2022-08-12 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1070065 2022-08-12 Mazowieckie
 Budowa parkingów ze stanowiskami post...
1070250 2022-08-12 Mazowieckie
WYKONANIE REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEM...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070064 2022-08-12 Małopolskie
 dla przedsięwzięcia polegającego na...