Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
870608 2020-09-21 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870609 2020-09-21 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870610 2020-09-21 Warmińsko-Mazurskie
 Realizacja punktu skupu odpadów metali ...
870612 2020-09-21 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do ...
870611 2020-09-21 Mazowieckie
 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniac...
870620 2020-09-21 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870619 2020-09-21 Małopolskie
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ...
870618 2020-09-21 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870613 2020-09-21 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa do 2 farm fotowoltaicznych, o łą...
870614 2020-09-21 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa naziemnej elektrowni fotowoltaic...
870617 2020-09-21 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa farmy fotowoltaicznej “Targowo I...
870616 2020-09-21 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa farmy fotowoltaicznej “Targowo I...
870615 2020-09-21 Kujawsko-Pomorskie
 budowa elektrowni słonecznej o mocy do ...
870654 2020-09-21 Zachodniopomorskie
Budynek mieszkalny
870655 2020-09-21 Zachodniopomorskie
Budynek mieszkalny
870653 2020-09-21 Zachodniopomorskie
Budynek mieszkalny
870656 2020-09-21 Zachodniopomorskie
Budowa zjazdu z drogi wewnętrznej
870674 2020-09-21 Zachodniopomorskie
Budowa hali produkcyjnej wraz z utwardze...
870657 2020-09-21 Kujawsko-Pomorskie
 Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiaj...
870658 2020-09-21 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870659 2020-09-21 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
870660 2020-09-21 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
870662 2020-09-21 Podlaskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
870663 2020-09-21 Podlaskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870664 2020-09-21 Podlaskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
870673 2020-09-21 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870672 2020-09-21 Wielkopolskie
 „Budowa Centrum logistyczno-dystrybucyj...
870671 2020-09-21 Kujawsko-Pomorskie
 decyzja odmawiająca ustalenia środowisk...
870670 2020-09-21 Łódzkie
 „wykonanie urządzenia służącego do pobo...
870669 2020-09-21 Mazowieckie
 Uruchomienie i eksploatacja punktu zbie...