Przetargi Łódź

"Łódź Kreuje! ""Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy"" (Ministerstwo Gospodarki: ""Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych""). W 2015 r. zostało ogłoszonych 8951 zamówień z terenu miasta Łodzi, w całym województwie natomiast aż 25089 przetargów i zleceń, które znajdziesz u nas! Monitoruj przetargi z Łodzi i pozyskuj nowe kontrakty, które przyczynią się do poprawy zyskowności Twojej firmy! "

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7326412 2020-02-27
godz. 10:00
Łódzkie ZP/16/2020 – Wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337437 2020-02-27
godz. 10:00
Łódzkie ZP/22/2020 Dostawa płynów infuzyjnych dla Instytutu „CZMP”. Numer referencyjny: ZP/22/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7338556 2020-02-27
godz. 10:00
Łódzkie ZP/21/2020 Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu „CZMP”. Numer referencyjny: ZP/21/2020 Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343391 2020-02-27
godz. 10:00
Łódzkie Generalny Pomiar Ruchu 2020 w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - Rejon Dróg Wojew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344056 2020-02-27
godz. 10:00
Łódzkie Zawiadomienie o postępowaniu: Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344422 2020-02-27
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie kompleksowej oceny i wyceny zrealizowanych robót budowlanych w systemie zaprojektuj wybuduj w ramach inwestycji pod tytu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343986 2020-02-27
godz. 10:00
Łódzkie „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa zaproszeń do siedziby Zamawiającego” Numer referencyjny: 1/2020 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343619 2020-02-27
godz. 10:30
Łódzkie Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni kolektora V, w osie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331570 2020-02-27
godz. 11:00
Łódzkie Budowa systemu monitoringu wizyjnego miejsc składowania odpadów rekultywowanego składowiska Nowosolna w Łodzi Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338750 2020-02-27
godz. 11:00
Łódzkie dostawa odczynników chemicznych do WSSE w Łodzi Pakiet A – Odczynniki chemiczne klasy czystości cz.d.a. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341716 2020-02-27
godz. 11:00
Łódzkie „Badania struktury przejazdów pasażerów według rodzajów biletów oraz potoków pasażerskich na podmiejskich odcinkach linii autobuso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300753 2020-02-27
godz. 11:30
Łódzkie Dostawa części zamiennych na potrzeby wykonywania przeglądów Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek GOŚ ŁAM. Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343492 2020-02-27
godz. 11:30
Łódzkie Audyt podatkowy za rok 2019 Numer referencyjny: BZU.2291.9.20 Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Audyt podatkowy ŁSI sp. z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343823 2020-02-27
godz. 11:30
Łódzkie Zawiadomienie o postępowaniu: Audyt podatkowy za rok 2019 BZU.2291.9.20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300701 2020-02-27
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego w ramach projektu „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego oddziałów I, I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325752 2020-02-27
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa części do pantografów Stemmann oraz szczotek uziemiających osiowych, nr sprawy: WZ-91-90/19.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341316 2020-02-27
godz. 12:00
Łódzkie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Gen. J. Dąbrows...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345324 2020-02-27
godz. 12:00
Łódzkie A. Zadanie nr 1 (pakiet nr 1) Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Hufca Pracy nr 5-11 oraz Młodzieżowego Centrum K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347664 2020-02-27
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa przewodów, nr sprawy: WZ-091-11/20.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347636 2020-02-27
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa elementów torowych, nr sprawy: WZ-091-12/20.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346331 2020-02-27
godz. 12:00
Łódzkie Doposażenie placu zabaw na Zieleńcu ul. Gdańska - Kopernika Numer referencyjny: ZZM.FOA.ZI.2511.6.2020 [wszelka numeracja zgodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338628 2020-02-27
godz. 15:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323189 2020-02-28
godz. 00:00
Łódzkie Usługa-realizacja kontroli przez lekarza uprawnionego do kontrolowania lekarzy przeprowadzających badania kandydatów na kierowców ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324998 2020-02-28
godz. 00:00
Łódzkie Realizacja kontroli co najmniej 25 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325200 2020-02-28
godz. 00:00
Łódzkie OBSŁUGA TŁUMACZENIOWA W 2020 R. DLA DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ORAZ PRZENIESI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343689 2020-02-28
godz. 00:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe nr 1/02/2020/SP212/P - sprzęt TIK, sprzęt multimedialny, komputerowy i osieciowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345264 2020-02-28
godz. 00:00
Łódzkie Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich w zakresie medycyny pracy umożliwiających podjęcie stażu przez uczestników projektu - s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345269 2020-02-28
godz. 00:00
Łódzkie ZAKUP UBEZPIECZEŃ NNW i OC DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ STAŻY KRAJOWYCH PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346819 2020-02-28
godz. 00:00
Łódzkie (POWER/CSM/2020-03) Wykonanie usług hotelarskich na terenie Łodzi na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346754 2020-02-28
godz. 00:00
Łódzkie Zakup i dostawa sprzętu medycznego Przedmiotem zamówienia jest dostawa , instalacja i uruchomienie: 1. Aparat EKG - szt. 1 2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)